Nie raz pisal­iśmy o plotkach doty­czą­cych niezwykle pop­u­larnej aplikacji dla sys­temu iOS która niebawem zostanie udostęp­niona wszys­tkim użytkown­ikom Androida. Twórcy aplikacji w spec­jal­nym wywiadzie przed­staw­ili kilka ciekawych faktów.