LG Optimus G2 — kolejny krok naprzód

Dodano: 11.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

We wczo­ra­jszym artykule popast­wiłem się nad LG, lecz w ramach poku­ty szyku­ję bard­zo dobrą wiado­mość dla fanów tej firmy: plot­ki głoszą, że pracu­je ona nad urządze­niem będą­cym ist­nym demonem wyda­jnoś­ci!

LG chwali się 10 milionami sprzedanych smartfonów z serii L

Dodano: 10.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , , , , , ,

 

Sam­sung i Apple od cza­su do cza­su lubią pochwal­ić się swoi­mi wynika­mi sprzedaży. Co jed­nak z inny­mi gracza­mi na rynku? Pra­cown­i­cy LG właśnie cieszą się ze sprzedaży 10 mil­ionów smart­fonów z serii L. Ale czy aby na pewno? Czy te uśmiech­nięte twarze z obraz­ka nie kłamią?

HTC Butterfly — pięciocalowe monstrum w wersji międzynarodowej

Dodano: 08.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Do tej pory pod znakiem zapy­ta­nia była kwes­t­ia dostęp­noś­ci na Starym Kon­ty­nen­cie pier­wszego smart­fona z ekranem Full HD od HTC. Na szczęś­cie, jego między­nar­o­dowy wari­ant został już ofic­jal­nie potwierd­zony.

Samsung Galaxy Admire 4GLTE i nic poza tym

Dodano: 07.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Sam­sung wprowadza do swo­jej ofer­ty nowy smart­fon — Galaxy Admire 4G. Jest to odświeżona wer­s­ja pop­u­larnego w Stanach taniego smart­fona z niższej pół­ki.

HTC M7 — pogromca Samsunga Galaxy S IV

Dodano: 06.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Ten rok dla HTC nie był może udany pod wzglę­dem finan­sowym, lecz tajwańs­ka fir­ma z pewnoś­cią zaprezen­towała wiele ciekawych smart­fonów. Na początku roku otrzy­mal­iśmy świet­nego One X który doczekał się już ulep­szonej odmi­any, a w Japonii i USA dostęp­ne są pot­wory z ekrana­mi Full HD. Przyszły rok ma być równie ciekawy!

Grand Theft Auto: Vice City trafił do App Store. Androidowcy wciąż czekają…

Dodano: 06.12.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , , , , , , , , ,

Już jest! Praw­dopodob­nie najbardziej wyczeki­wana gra na urządzenia mobilne została w końcu wydana i trafiła do App Store. No ale co z Androi­dem? Rock­star już nas powoli zaczy­na przyzwycza­jać do opóźnień na tę plat­for­mę…

Sony Xperia E — japońska budżetówka z wejściem Dual-SIM

Dodano: 05.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

 

Sony pokaza­ło światu swo­je nowe dziecko - Xpe­ria E. Tak samo, jak opisana przed chwilą przez nas Lumia 620, japońs­ka słuchawka przez­nac­zona będzie dla niezbyt wyma­ga­ją­cych użytkown­ików.

Statystyki Androida — Listopad 2012 — Żelki już na 6,7% urządzeń

Dodano: 04.12.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Jel­ly Bean zal­icza porząd­ny wzrost pop­u­larnoś­ci, lecz Gin­ger­bread dalej stanowi pon­ad połowę wszys­t­kich urządzeń. Czy doczekamy dnia, w którym spad­nie on z pozy­cji lid­era?

Samsung Galaxy Note otrzymuje Jelly Beana 4.1.2 z przecieku

Dodano: 30.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , ,

Dobrze wiedzieć, że Sam­sung nie zapom­i­na o swoich starszych smart­fonach. Sam­sung Galaxy Note to kole­jny smart­fon kore­ańskiego pro­du­cen­ta, na którym moż­na już zain­stalować Androi­da Jel­ly Bean. Nieste­ty, na razie jeszcze w wer­sji nie­fi­nal­nej.

Shiru Shogun 10 Ultimate — Mocarny Chińczyk z ekranem 1920x1200

Dodano: 29.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Wielu z nas jest uprzed­zonych do tanich, chińs­kich urządzeń. Shiru Shogun 10 Ulti­mate to tablet z Państ­wa Środ­ka, który wyróż­nia się olbrzymią mocą i rewela­cyjną ceną. Czy warto rozważyć zakup takiego sprzę­tu?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002