Nokia Lumia z Androidem – czyżby?

Dodano: 08.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia Android

W sieci znowu huczy – Nokia ma prze­jść na Androi­da bo wielu ma wyobraże­nie, że Nokia Lumia z Androi­dem to spełnie­nie marzeń każdego smart­fo­ni­a­ka. Co ważne tą teorie zaczy­na powoli łykać CEO Nokii Stephen Elop. Czyż­by Nokia chci­ała podroczyć się trochę z Microsoft­em czy też rzeczy­wiś­cie rozważa opc­je Androi­da?

Sony Xperia Z i Sony Xperia ZL – bardzo przyjemnie wyglądające smartfony

Dodano: 08.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , ,
Sony Xperia Z

Sony Xpe­ria Z

Sony zaprezen­towało dwa 5‑calowe smart­fony Sony Xpe­ria Z i Sony Xpe­ria ZL. Co ciekawe swo­ją styl­istyką naw­iązu­ją one trochę do starej szkoły Sony, co oso­biś­cie bard­zo mi się podo­ba. Powiedzmy sobie szcz­erze, że jeśli do tego dołożyć atrak­cyjną dla klien­tów cenę to był­by to piękny pro­dukt stwor­zony pod klien­ta ale raczej tak nie będzie, a dlaczego?

HTC Sense 5.0 w drodze — wyciekły pierwsze screeny

Dodano: 06.01.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Sense to jed­na z najbardziej znanych nakładek sys­te­mowych przez­nac­zonych na Androi­da. Wraz z pre­mierą nad­chodzącego HTC M7 ma nade­jść jej kole­j­na odsłona, którą już może­my ujrzeć na pier­wszych screen­shotach.

Sony Xperia Z — czeka nas nowy flagowiec Japończyków

Dodano: 06.01.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Wychodzi na to, że za dwa dni czeka nas pre­miera kole­jnego smart­fona (lub nawet dwóch!) firmy Sony. Ma on zostać jed­nym z topowych urządzeń opar­tych na Androidzie, a pol­s­ki odd­zi­ał Sony’ego roz­tacza wokół nad­chodzącego mod­elu aurę tajem­nic­zoś­ci.

Czy właśnie tak będzie wyglądać Samsung Galaxy S IV?

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Zde­cy­dowanie czekałem na moment, w którym zostanie opub­likowana fotografia przed­staw­ia­ją­ca nad­chodzącego flagow­ca Sam­sun­ga. Ona tu jest!

Statystyki Androida — Grudzień 2012 — Jelly Bean pnie się w górę

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc i tym razem prezen­tu­je­my statysty­ki doty­czące sys­te­mu stwor­zonego przez pra­cown­ików z Moun­tain View — Androi­da. Jego nowe odsłony zdoby­wa­ją coraz więk­szą pop­u­larność, choć Gin­ger­bread­owi wciąż nie grozi spadek z pozy­cji lid­era.

Windows Phone systemem najbardziej zyskującym na popularnosości

Dodano: 02.01.2013 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Symbian, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jako, że nad­szedł już kole­jny rok, z pewnoś­cią w najbliższych cza­sach będziemy mogli liczyć na sporo pod­sumowań. Tym razem popa­trzymy na wzrost pop­u­larnoś­ci mobil­nych sys­temów ubiegłego roku.

Smartfon dla seniora od Fujitsu trafi do Europy

Dodano: 30.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

W Polsce bez prob­le­mu może­my natrafić na tele­fony komórkowe stwor­zone z myślą o starszych ludzi­ach. Prob­lem z nimi jest taki, że za ich pomocą nie przegląd­niemy Inter­ne­tu czy nie nakręcimy nim klipu wideo. Kres temu ma położyć Fujit­su, ofer­u­jąc smart­fona opartego na Androidzie przez­nac­zonego dla tej właśnie grupy docelowej.

[Video] Fanowski model koncepcyjny Samsunga Galaxy S IV z laserową klawiaturą

Dodano: 28.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Czym bliżej pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV, tym więcej plotek wokół niego będzie naras­tało. Tym razem przed­staw­iam na deser rewela­cyjny film prezen­tu­ją­cy ten właśnie tele­fon. Nieste­ty, jest to tylko kom­put­erowa ani­mac­ja. Na takiego SGS‑a warto czekać!

ZTE Nubia Z5 — Kolejny potężny smartfon

Dodano: 28.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , , , , ,

Tworząc Nubię, ZTE miało cięż­ki orzech do zgryzienia. Przed fir­mą stało zadanie nie tylko stworzyć smart­fon mogą­cy śmi­ało wal­czyć z najlep­szy­mi urządzeni­a­mi konkurencji pod wzglę­dem specy­fikacji, lecz także w iloś­ci sprzedanych egzem­plarzy. Czy świadomy klient uzna wyżs­zość ZTE nad np. HTC? Tak, to całkiem praw­dopodob­ne!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002