Google przedstawia Androida L. Tylu zmian w Androidzie nie było od dawna

Dodano: 26.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

l

Pod­czas kon­fer­encji Google I/O został przed­staw­iony Android L. Co praw­da jeszcze nie został udostęp­niony dla nor­mal­nych użytkown­ików, lecz wiado­mo, jakie nowoś­ci wniesie. Sporym zmi­anom uleg­nie inter­fe­js.

Android 5.0 zostanie pokazany wcześniej, niż się spodziewaliśmy

Dodano: 12.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

android-5.0

Całkiem możli­we, że Google w bard­zo bliskiej przyszłoś­ci ma zami­ar pokazać nam całkowicie odświeżonego Androi­da w wer­sji 5.0. Wow!

Android 4.3 i biały Nexus 4 pojawią się 10 czerwca

Dodano: 18.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Niek­tórzy z nas mogli się rozczarować z powodu nieza­prezen­towa­nia kole­jnej wer­sji Androi­da na kon­fer­encji Google I/O. Plot­ka jed­nak głosi, że być może zostanie on pokazany już 10 czer­w­ca, a wraz z nim nowa wer­s­ja kolorysty­cz­na LG Nexusa 4.

Kolejny Android jednak z numerkiem 4.3 a nie 5.0?

Dodano: 28.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Do tej pory plot­ki wskazy­wały na to, że następ­nym sys­te­mem Google’a będzie Android 5.0 Key Lime Pie. Nowa infor­ma­c­ja wskazu­je jed­nak na to, że najnowszy Android otrzy­ma oznacze­nie 4.3 Jel­ly Bean.

Czeka nas Nexus 4 w wersji 32 GB?

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Najwięk­szą bolączką Nexusa 4 była jego niewiel­ka pamięć wewnętrz­na. Jest szansa, że wkrótce pojawi się odświeżony mod­el o dwukrot­nie więk­szej pojem­noś­ci.

Xiaomi MI‑3 uchwycony na zdjęciu, znamy też jego specyfikację

Dodano: 20.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Xiao­mi jest pro­du­cen­tem smart­fonów, który w naszych rejonach może nie błyszczy pop­u­larnoś­cią, lecz w Azji ma się bard­zo dobrze. Wbrew temu, co zwyk­le sądz­imy o pro­duk­tach made in chi­na, tworzy on urządzenia odz­nacza­jące się świet­ny­mi osiąga­mi i równie dobrym wyko­naniem. Ter­az dowiedzieliśmy się nieco o trze­ciej odsłonie Xiao­mi MI-series, która zapowia­da się nieziem­sko.

SGS II i Note otrzymają Androida 4.2.2, Note II, SGS III i SGS 4 z Androidem 5.0

Dodano: 18.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Sam­sung bard­zo śmi­ało pod­chodzi do tem­atu aktu­al­i­zowa­nia swoich urządzeń. Ogłosił właśnie, że update do Androi­da 4.2.2 otrzy­ma m.in. dwulet­ni Galaxy S II. Co więcej, zapowiedzi­ał nawet, które smart­fony dostaną Androi­da 5.0, którego ist­nie­nie nie zostało jeszcze nawet ofic­jal­nie potwierd­zone.

[Video] Fanowski model koncepcyjny Samsunga Galaxy S IV z laserową klawiaturą

Dodano: 28.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Czym bliżej pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV, tym więcej plotek wokół niego będzie naras­tało. Tym razem przed­staw­iam na deser rewela­cyjny film prezen­tu­ją­cy ten właśnie tele­fon. Nieste­ty, jest to tylko kom­put­erowa ani­mac­ja. Na takiego SGS‑a warto czekać!

LG Optimus G2 — kolejny krok naprzód

Dodano: 11.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

We wczo­ra­jszym artykule popast­wiłem się nad LG, lecz w ramach poku­ty szyku­ję bard­zo dobrą wiado­mość dla fanów tej firmy: plot­ki głoszą, że pracu­je ona nad urządze­niem będą­cym ist­nym demonem wyda­jnoś­ci!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002