Statystyki Androida — marzec 2014 — KitKat rośnie w siłę

Dodano: 02.04.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , ,

ogar

Czas na statysty­ki pod­sumowu­jące zmi­any w struk­turze pop­u­larnoś­ci różnych wer­sji Androi­da. KitKat sukcesy­wnie pnie się w górę.

Statystyki Androida — luty 2013 — KitKat ma swoje 2,5%

Dodano: 06.03.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

05-android2

Początek nowego miesią­ca to okres, w którym Google przed­staw­ia nam sytu­ację frag­men­tacji Androi­da. Jak poszło w lutym?

Statystyki Androida — grudzień 2013 — dużych zmian nie ma

Dodano: 12.01.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

343213
Jak co miesiąc, Google i tym razem zaprezen­towało podzi­ał poszczegól­nych wer­sji Androi­da ze wzglę­du na ich pop­u­larność. Jak moż­na się spodziewać, starsze wer­sje tracą na udziale kosztem tych nowszych, lecz nie odno­towano sporych zmi­an.

LG G2 zaprezentowany — bestia, jakich mało!

Dodano: 08.08.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

LG_G2-011

Ofic­jal­na pre­miera smart­fona LG G2 już za nami! Myślę, że Kore­ańczykom udało się w końcu stworzyć smart­fona, który może wywołać spore zamieszanie w szere­gach konkurencji.

Statystyki Androida — Lipiec 2013 — Jelly Bean zwiększa przewagę

Dodano: 02.08.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , ,

W statystykach za czer­wiec mogliśmy opi­jać fakt, że Jel­ly Bean po wieeeeeelu miesią­cach w końcu wyprzedz­ił Gin­ger­brea­da 2.3 i tym samym stał się najpop­u­larniejszą wer­sją Androi­da. Ter­az spoko­jnie pozosta­je nam wpa­try­wać się, jak Żelek zwięk­sza swo­ją przewagę.

Motorola X zostanie pokazana 1 sierpnia; wyciekają rendery prasowe i specyfikacja

Dodano: 20.07.2013 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Moto X to smart­fon, nad którym Motoro­la pracu­je od daw­na. Został on stwor­zony w bard­zo bliskiej współpra­cy z Google, a przez może­my się spodziewać, że otrzy­ma kil­ka ciekawych funkcji. Czy jed­nak będzie wart uwa­gi na tyle, by odniósł rynkowy sukces na tyle duży, na jaki liczy Motoro­la?

HTC One Mini w końcu oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 18.07.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

HTC po długim cza­sie zwleka­nia w końcu pokaza­ło światu pom­niejs­zoną wer­sję swo­jego topowego smart­fona. Oto tajs­ka odpowiedź na Sam­sun­ga Galaxy S4 Mini.

Statystyki Androida — Czerwiec 2013 — koniec władzy Gingerbreada

Dodano: 09.07.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Czer­w­cowe statysty­ki doty­czące mobil­nej plat­formy Google’a wykaza­ły coś, co powin­no stać się już dawno temu — pocz­ci­wy Gin­ger­bread przes­tał już być numerem jeden.

HTC One Mini — ekran 4,3″ 720p i 2 GB RAM‑u

Dodano: 03.07.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Jeśli poszuku­je­cie nowoczes­nego smart­fona o wymi­arach pozwala­ją­cych na łatwą obsługę jed­ną ręką, być może zain­tere­su­je Was HTC One Mini. Otrzy­ma ekran 4,3″ i na pewno nie będzie słabeuszem.

Fotograficzna Sony Xperia Honami pozuje do zdjęć

Dodano: 29.06.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Xpe­ria Z Ultra to nie wszys­tko, co ma nam do pokaza­nia japońskie Sony. W zanadrzu trzy­ma jeszcze mod­el Hona­mi, który zapewne zostanie pokazany światu w najbliższych tygod­ni­ach.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002