Acer Liquid C1 — atomowy średniak

Dodano: 04.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , ,

 

Oto Acer Liq­uid C1 — najnowszy owoc współpra­cy Acera z Intelem. Jest to ciekawa propozy­c­ja dla osób potrze­bu­ją­cych dobrego, choć nie szoku­jącego swo­ją ceną smart­fona.

HTC szykuje dwa kolejne smartfony, a Peter Chou publicznie paraduje z HTC M7

Dodano: 01.02.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Oczy­wiś­cie, HTC na chwilę obec­ną sku­pia się najbardziej na topowym mod­elu M7. Nie oznacza to, że będzie to jedyny smart­fon tajwańskiego pro­du­cen­ta mają­cy pre­mierę w najbliższej przyszłoś­ci. Wkrótce może­my spodziewać się jeszcze dwóch kole­jnych HTCM4 oraz G2.

Podróbka Lumii z Androidem na pokładzie — Cloudfone Thrill 430G

Dodano: 28.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , , , , ,

Azjaci znani są z tego, że bard­zo częs­to para­ją się tworze­niem urządzeń, będą­cych marną podróbką zachod­nich pro­duk­tów. Tym razem fir­ma Cloud­fone wzięła na warsz­tat smart­fony Nokia Lumia i wpakowała do nich Androi­da.

HTC Desire U, czyli jak zarobić, a się nie narobić

Dodano: 25.01.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

HTC Desire to jeden z najpop­u­larniejszych smart­fonów tajwańskiej firmy w ostat­nich lat­ach. Na fali pop­u­larnoś­ci tego mod­elu pro­du­cent postanow­ił, że dobrym pomysłem będzie stworze­nie całej gamy smart­fonów o tej nazwie. Od tego cza­su minęły już trzy lata, a HTC wciąż nam ser­wu­je kole­jne smart­fony Desire. To już prze­sa­da, wkurzyłem się.

Statystyki Androida — Grudzień 2012 — Jelly Bean pnie się w górę

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc i tym razem prezen­tu­je­my statysty­ki doty­czące sys­te­mu stwor­zonego przez pra­cown­ików z Moun­tain View — Androi­da. Jego nowe odsłony zdoby­wa­ją coraz więk­szą pop­u­larność, choć Gin­ger­bread­owi wciąż nie grozi spadek z pozy­cji lid­era.

Smartfon dla seniora od Fujitsu trafi do Europy

Dodano: 30.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

W Polsce bez prob­le­mu może­my natrafić na tele­fony komórkowe stwor­zone z myślą o starszych ludzi­ach. Prob­lem z nimi jest taki, że za ich pomocą nie przegląd­niemy Inter­ne­tu czy nie nakręcimy nim klipu wideo. Kres temu ma położyć Fujit­su, ofer­u­jąc smart­fona opartego na Androidzie przez­nac­zonego dla tej właśnie grupy docelowej.

Statystyki Androida — Listopad 2012 — Żelki już na 6,7% urządzeń

Dodano: 04.12.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Jel­ly Bean zal­icza porząd­ny wzrost pop­u­larnoś­ci, lecz Gin­ger­bread dalej stanowi pon­ad połowę wszys­t­kich urządzeń. Czy doczekamy dnia, w którym spad­nie on z pozy­cji lid­era?

Shiru Shogun 10 Ultimate — Mocarny Chińczyk z ekranem 1920x1200

Dodano: 29.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Wielu z nas jest uprzed­zonych do tanich, chińs­kich urządzeń. Shiru Shogun 10 Ulti­mate to tablet z Państ­wa Środ­ka, który wyróż­nia się olbrzymią mocą i rewela­cyjną ceną. Czy warto rozważyć zakup takiego sprzę­tu?

Huawei Ascend P1 za 1199 zł — cenowy szał

Dodano: 25.11.2012 Kategorie: Android, Huawei, Newsy Tagi: , , , ,

Zwyk­le nie piszę o tego typu okaz­jach, lecz w tym przy­pad­ku postanow­iłem zro­bić wyjątek. Dzię­ki plat­formie sprzedaży iBOOD now­iutkiego Huaweia Ascend P1 może­my nabyć nie za 1599 zł, a za jedyne 1199 zł, co jest naprawdę świet­ną okazją. Taniej nie zna­jdziecie go nigdzie indziej!

Omega OASS30 — Pięciocalowy smartfon z Polski za 799 zł

Dodano: 24.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Pochodzą­ca spod Krakowa fir­ma Platinet już w grud­niu ma zami­ar zaofer­ować smart­fon Omega OASS30. Jego najwięk­szym atutem będzie cena i przekąt­na ekranu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002