Statystyki Androida — luty 2013 — KitKat ma swoje 2,5%

Dodano: 06.03.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

05-android2

Początek nowego miesią­ca to okres, w którym Google przed­staw­ia nam sytu­ację frag­men­tacji Androi­da. Jak poszło w lutym?

Statystyki Androida — styczeń 2013 — lekkie zmiany

Dodano: 05.02.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

110411-androski-figure-10

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Ten­denc­ja z poprzed­nich miesię­cy się nie zmieniła — KitKat delikat­nie wzrósł, Jel­ly Bean też, nato­mi­ast Gin­ger­bread spa­da w dół.

Statystyki Androida — grudzień 2013 — dużych zmian nie ma

Dodano: 12.01.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

343213
Jak co miesiąc, Google i tym razem zaprezen­towało podzi­ał poszczegól­nych wer­sji Androi­da ze wzglę­du na ich pop­u­larność. Jak moż­na się spodziewać, starsze wer­sje tracą na udziale kosztem tych nowszych, lecz nie odno­towano sporych zmi­an.

Statystyki Androida — Wrzesień 2013 — połowa należy do Jelly Beana

Dodano: 03.10.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , ,

nice-android-wallpapers-hd-1600x1200

Czas na kole­jne pod­sumowanie miesią­ca dla sys­te­mu Android. Jel­ly Bean radzi sobie bard­zo dobrze i moż­na go spotkać na niemalże co drugim urządze­niu z OS-em Google’a.

Statystyki Androida — Lipiec 2013 — Jelly Bean zwiększa przewagę

Dodano: 02.08.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , ,

W statystykach za czer­wiec mogliśmy opi­jać fakt, że Jel­ly Bean po wieeeeeelu miesią­cach w końcu wyprzedz­ił Gin­ger­brea­da 2.3 i tym samym stał się najpop­u­larniejszą wer­sją Androi­da. Ter­az spoko­jnie pozosta­je nam wpa­try­wać się, jak Żelek zwięk­sza swo­ją przewagę.

Statystyki Androida — Czerwiec 2013 — koniec władzy Gingerbreada

Dodano: 09.07.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Czer­w­cowe statysty­ki doty­czące mobil­nej plat­formy Google’a wykaza­ły coś, co powin­no stać się już dawno temu — pocz­ci­wy Gin­ger­bread przes­tał już być numerem jeden.

Statystyki Androida — Marzec 2013 — Już co czwarty Android to Jelly Bean

Dodano: 06.04.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Jak co miesiąc, Google przed­staw­iło statysty­ki przed­staw­ia­jące rozkład pop­u­larnoś­ci poszczegól­nych wer­sji Androi­da na wykre­sie. Jak sytu­ac­ja miała miejsce w ubiegłym miesiącu?

Statystyki Androida — Luty 2013 — Żelki ciągle rosną w siłę

Dodano: 06.03.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Jak co miesiąc, pokazu­je­my Wam kole­jne statysty­ki poszczegól­nych wer­sji sys­te­mu Android. Okazu­je się, że Jel­ly Bean zal­icza wzrost, a Gin­ger­bread i Ice Cream Sand­wich spada­ją w dół — sytu­ac­ja jest podob­na do tej sprzed miesią­ca.

Statystyki Androida — Styczeń 2013 — Użytkownicy aktualizują swoje kanapki

Dodano: 06.02.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Mamy dostęp do statystyk sys­te­mu Android za ubiegły miesiąc. Która wer­s­ja Androi­da jest najpowszech­niejsza? Czy Jel­ly Bean rośnie w siłę? Na te (i nie tylko) pyta­nia poz­na­cie odpowiedzi w tym newsie.

Statystyki Androida — Grudzień 2012 — Jelly Bean pnie się w górę

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc i tym razem prezen­tu­je­my statysty­ki doty­czące sys­te­mu stwor­zonego przez pra­cown­ików z Moun­tain View — Androi­da. Jego nowe odsłony zdoby­wa­ją coraz więk­szą pop­u­larność, choć Gin­ger­bread­owi wciąż nie grozi spadek z pozy­cji lid­era.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002