A10_zps38090a7d

All­win­ner to kole­jny pro­du­cent układów typu SoC, który może się poszczy­cić 64-bitową jed­nos­tką przez­nac­zoną dla urządzeń mobilnych.