Wyciekła oficjalna aktualizacja do Androida Jelly Bean dla Samsunga Galaxy S II

Dodano: 16.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Sam­sung Galaxy S II to jeden z najbardziej pop­u­larnych i najlep­szych smart­fonów ostat­nich lat. Z pewnoś­cią wiele osób ucieszy fakt, że w Internecie pojaw­iła się ofic­jal­na aktu­al­iza­c­ja do Androi­da 4.1 Jel­ly Bean dla tego mod­elu. Nieste­ty, wciąż jest to wer­s­ja testowa opro­gramowa­nia.

HTC Desire HD jednak bez ICS

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

HTC jak­iś czas temu obiecało użytkown­ikom Desire HD aktu­al­iza­cję sys­te­mu do wer­sji 4.0 Ice Cream Sand­wich. Nieste­ty tajwańs­ki pro­du­cent najwidoczniej zmienił zdanie, gdyż prace nad nią zostały anu­lowane. Powód takiej decyzji jest nad wyraz zaskaku­ją­cy…

Aktualizacje do Symbiana Belle dla starszych modeli Nokii dostępne [Video]

Dodano: 07.02.2012 Kategorie: Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

Wielu właś­ci­cieli starszych mod­eli Nokii z Sym­bianem z niecier­pli­woś­cią czekało na ofic­jal­ną aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do Sym­biana Belle. Wydanie aktu­al­iza­cji dzień przed spodziewanym ter­minem pozy­ty­wnie zaskoczyło wszys­t­kich.

Obsługa Skype i Google+ w nowym Windows Phone Tango? [Plotka]

Dodano: 31.01.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Inte­grac­ja tele­fonu z wielo­ma pro­gra­ma­mi oraz ser­wisa­mi to jed­na z najwięk­szych pozy­ty­wnych cech sys­te­mu Win­dows Phone, żaden sys­tem pod tym wzglę­dem nie dorów­nał jeszcze sys­te­mowi z pod fla­gi Microsof­tu. Nowe zrzu­ty ekranu z nad­chodzącej aktu­al­iza­cji Tan­go ujaw­ni­a­ją inte­grację sys­te­mu ze Skype i Google+.

Motorola zdradza plan wydawniczy Androida 4.0 dla swoich komórek

Dodano: 11.12.2011 Kategorie: Android, Motorola, Newsy Tagi: , ,

Motoro­la opub­likowała plany mod­ern­iza­cji swoich urządzeń do najnowszej wer­sji Androi­da Ice Cream Sand­witch a także zdradza nam jak idą pracę nad Aktu­al­iza­cją.

Nowa wersja Symbiana Belle wyciekła dla Nokii N8

Dodano: 15.11.2011 Kategorie: Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Najnowsza wer­s­ja opro­gramowa­nia w wer­sji 111.030.0607 Symbiana^3 Belle wyciekła do sieci i jest dostęp­na do pobra­nia na smart­fon Nokia N8!

38% iPhonów działa pod kontrolą iOS5

Dodano: 09.11.2011 Kategorie: iPhone Tagi: , ,


Według rapor­tu przy­go­towanego przez Chi­ti­ka Insights od cza­su wyda­nia iOS5 dnia 12 październi­ka do dnia wczo­ra­jszego praw­ie 40% użytkown­ików samych iPhone’ów zak­tu­al­i­zowało swo­je iUrządze­nie do najnowszej , piątej już wer­sji sys­te­mu pod którym pracu­ją.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002