Sony Ericsson LiveView w akcji!

Dodano: 01.10.2010 Kategorie: Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Sony Ericsson LiveView

Sony Eric­s­son Live­View to mikrowyświ­et­lacz, który SE zaprezen­tował kilka dni temu. Teraz mamy możli­wość zobaczyć to urządze­nie w akcji. Niestety komen­tarz do całego video nie jest w języku ang­iel­skim czy też pol­skim. Tak czy inaczej demon­stracja nowego gadżetu dla tele­fonu Sony Eric­s­son prze­biegła dosyć sprawnie i okazale.

Sony Ericsson LiveView — bezprzewodowy mikrowyświetlacz od SE

Dodano: 28.09.2010 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Video Tagi: , , ,

Sony Ericsson LiveView

Firma Sony Eric­sson postanow­iła wypuś­cić na rynek świetny gadżet, który będzie speł­niał funkcję bezprze­wodowego wyświ­et­lacza. Urządze­nie nosi nazwę Sony Eric­s­son Live­View i posi­ada bardzo min­i­mal­isty­czne wymi­ary – 11x35x35 mm i wagę 15gr. Akce­so­rium posi­ada kolorowy wyświ­et­lacz OLED o przekąt­nej 1,3 cala. Zobaczmy jak dzi­ała i jakie funkcje posi­ada Sony Eric­s­son Live­View.

Powermat — mata ładująca wszystkie telefony (video)

Dodano: 18.02.2010 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Video Tagi: , ,

powermat

Dawid Gatti – pol­ski wysłan­nik na tar­gach w Barcelonie przy­go­tował ciekawy wywiad oraz prezen­tację urządzenia do bezprze­wodowego ład­owa­nia baterii w tele­fonie — Pow­er­mat. Rozwiązanie jest bardzo intere­su­jące i co najlep­sze, taka ład­owarka powinna być uni­w­er­sal­nym rozwiązaniem dla wszys­t­kich tele­fonów – jedna ład­owarka do wszys­t­kich mod­eli tele­fonów – to chyba wizja o której marzy każdy. Zapraszam do obe­jrzenia video relacji z MWC 2010.

Przenośny głośnik od Sony Ericssona – MS500

Dodano: 19.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Sony Eric­s­son wydał pier­wszy przenośny, bezprze­wodowy głośnik kom­paty­bilny z tele­fon­ami SE poprzez Blue­tooth. Ten gadżet jest o tyle ciekawy, że w każdej chwili możemy się cieszyć z świet­nej jakości muzyki – z pewnoś­cią o niebo lep­szej niż odt­warzanej poprzez wbu­dowany w komórkę głośnik.

MS500 bo tak się nazywa model tego przenośnego głośnika jest dostępny w dwóch mod­nych wer­s­jach kolorysty­cznych – czarno – pomarańc­zowej i biało – różowej. Ksz­tałt i wygląd zewnętrzny przy­pom­ina nieco małe głośniczki do kom­put­era wyposażone dodatkowo bre­loczek do przyp­ię­cia np. do paska. Głośniczek zasi­lany jest dwiema bate­ri­ami AA, co pozwala cieszyć się muzyką nawet do 5 godzin słucha­nia. Tech­nolo­gia Blue­tooth pozwala połączyć głośniczek z tele­fonem nawet w promie­niu 10m odległości od siebie.

Mobidapter — mobilny pendrive

Dodano: 22.05.2009 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Video Tagi: , ,

Często zdarza się tak, że chcemy wysłać jakiś plik ze swo­jego tele­fonu na kom­puter. I co się okazuje, że jeśli nie mamy właśnie kabla USB do podłączenia tych dwóch urządzeń lub jeśli nie mamy obsługi Blue­tooth w tele­fonie lub kom­put­erze, albo PC nie slotu na karty pamięci. Mamy w tym momen­cie duży problem.

Z pomocą przy­chodzi Mobidapter, czyli mobilny adapter do przesyłu infor­ma­cji bezpośred­nio z komórki na naszego pendrive’a. Urządze­nie to wyko­rzys­tuje do tej czyn­ności slot kart pamięci w tele­fonie. W tym momen­cie rzuca się jedno pytanie — ile tele­fonów komórkowych ma już ukryty slot karty pamięci pod obudową?

Sądzę, że minusów tego adaptera jest więcej, jed­nakże jeśli komuś to nie przeszkadza urządze­nie jest w miarę prak­ty­czne. Zobacz jak to wszys­tko wygląda na video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002