Nokia Lumia 1020 jeszcze na dobre nie zado­mow­iła się na rynku, lecz już ist­nieje do niej parę akce­soriów god­nych uwa­gi. Poniżej pokaże­my Wam trzy pro­duk­ty, które poz­wolą ochronić ten smart­fon od upad­ków i zarysowań.