iPhone 4 z fizyczną klawiaturą QWERTY już dostępny!

Dodano: 06.09.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iPhone 4 physical keyboard

Dla więk­szości z Nas wygląd zewnętrzny najnowszego iPhone’a jest rzeczy­wiś­cie unikalny, jed­nakże cały czas ist­nieje na świecie duża rzesza ludzi, którzy na siłę chcieliby znaleźć w najnowszym jabłkowym smart­fonie fizy­cznej klaw­iatury, która zep­sułaby całą jego unikalność. Jak się okazuje, jest i na to rozwiązanie – właśnie zaprezen­towano fizy­czną klaw­iaturę QWERTY, którą możemy dołączyć do tele­fonu iPhone 4.

iRing — biżuteria dla posiadaczy telefonu iPhone

Dodano: 06.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iRing-for-iPhone-1

iRing to kon­cepcja biżu­terii stwor­zona na spec­jalne zamówie­nie firmy Apple. Ma to być pewnego rodzaju gadżet, który będą mogli wyko­rzys­tać w sposób bardzo funkcjon­alny posi­adacze tele­fonów iPhone oraz odt­warza­czy muzy­cznych iPod. iRing, czyli tłu­macząc na pol­ski iPierś­cionek to nic innego jak łącznik blue­tooth pomiędzy tym urządze­niem a naszym iPhone’m. Za pomocą iRing będziemy mogli dos­tosować nasz odt­warzacz muzy­czny w tele­fonie — proste prawda.

iPhone: BioLogic Bike Mount — zabezpieczy Twojego iPhone’a

Dodano: 24.09.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

Biologic_BikeMount_for_iPhone_biologic

Bio­Logic Bike Mount to wodoo­d­porna i odporna na wstrząsy obu­dowa do tele­fonu iPhone. Oczy­wiś­cie przez­nac­zona jest dla row­erzys­tów. Myślę, że nie tylko dla ekstremal­nych row­erzys­tów jeżdżą­cych po górach — na pol­s­kich dro­gach można znaleźć takie góry na jezdni, że nie jeden alpin­ista by się przestraszył.

Zewnętrzna klawiatura komputerowa w iPhonie?

Dodano: 28.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

iphone-with-keyboard

A jed­nak to możliwe by podłączyć zewnętrzną klaw­iaturę kom­put­erową do tele­fonu iPhone 3G. Już jakiś czas temu pow­stała wer­sja klaw­iatury odpowiada­jąca wielkości samego tele­fonu iPhone, podłąc­zona za pomocą kabla do gni­azda ład­owa­nia tele­fonu (video 1). Tym razem mamy do czynienia z klaw­iaturą prak­ty­cznie nor­mal­nych rozmi­arów, którą można złożyć na pół. Klaw­iatura ta jest podłąc­zona do złącza słuchawek tele­fonu (video 2,3). Całość przed­stawia się bardzo ciekawie, niestety są to mało prak­ty­czne formy, zwłaszcza jeśli chodzi o połącze­nie klaw­iatury z tele­fonem. Coraz częś­ciej przyj­muje się za bardziej prak­ty­czne rozwiąza­nia podłączenia akce­soriów z słuchawką za pomocą Blue­tooth, czas zwery­fikuje trafność pomysłu i pewnie już wkrótce doczekamy się jeszcze lep­szej wersji.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002