iPhone 4 z fizyczną klawiaturą QWERTY już dostępny!

Dodano: 06.09.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iPhone 4 physical keyboard

Dla więk­szoś­ci z Nas wygląd zewnętrzny najnowszego iPhone’a jest rzeczy­wiś­cie unikalny, jed­nakże cały czas ist­nieje na świecie duża rzesza ludzi, którzy na siłę chcieli­by znaleźć w najnowszym jabłkowym smart­fonie fizy­cznej klaw­iatu­ry, która zep­suła­by całą jego unikalność. Jak się okazu­je, jest i na to rozwiązanie – właśnie zaprezen­towano fizy­czną klaw­iaturę QWERTY, którą może­my dołączyć do tele­fonu iPhone 4.

iRing — biżuteria dla posiadaczy telefonu iPhone

Dodano: 06.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iRing-for-iPhone-1

iRing to kon­cepc­ja biżu­terii stwor­zona na spec­jalne zamówie­nie firmy Apple. Ma to być pewnego rodza­ju gadżet, który będą mogli wyko­rzys­tać w sposób bard­zo funkcjon­al­ny posi­adacze tele­fonów iPhone oraz odt­warza­czy muzy­cznych iPod. iRing, czyli tłu­macząc na pol­s­ki iPierś­cionek to nic innego jak łącznik blue­tooth pomiędzy tym urządze­niem a naszym iPhone’m. Za pomocą iRing będziemy mogli dos­tosować nasz odt­warza­cz muzy­czny w tele­fonie — proste praw­da.

iPhone: BioLogic Bike Mount — zabezpieczy Twojego iPhone’a

Dodano: 24.09.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

Biologic_BikeMount_for_iPhone_biologic

Bio­Log­ic Bike Mount to wodoo­d­por­na i odpor­na na wstrząsy obu­dowa do tele­fonu iPhone. Oczy­wiś­cie przez­nac­zona jest dla row­erzys­tów. Myślę, że nie tylko dla ekstremal­nych row­erzys­tów jeżdżą­cych po górach — na pol­s­kich dro­gach moż­na znaleźć takie góry na jezd­ni, że nie jeden alpin­ista by się przes­traszył.

Zewnętrzna klawiatura komputerowa w iPhonie?

Dodano: 28.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

iphone-with-keyboard

A jed­nak to możli­we by podłączyć zewnętrzną klaw­iaturę kom­put­erową do tele­fonu iPhone 3G. Już jak­iś czas temu pow­stała wer­s­ja klaw­iatu­ry odpowiada­ją­ca wielkoś­ci samego tele­fonu iPhone, podłąc­zona za pomocą kabla do gni­az­da ład­owa­nia tele­fonu (video 1). Tym razem mamy do czynienia z klaw­iaturą prak­ty­cznie nor­mal­nych rozmi­arów, którą moż­na złożyć na pół. Klaw­iatu­ra ta jest podłąc­zona do złącza słuchawek tele­fonu (video 2,3). Całość przed­staw­ia się bard­zo ciekaw­ie, nieste­ty są to mało prak­ty­czne formy, zwłaszcza jeśli chodzi o połącze­nie klaw­iatu­ry z tele­fonem. Coraz częś­ciej przyj­mu­je się za bardziej prak­ty­czne rozwiąza­nia podłączenia akce­soriów z słuchawką za pomocą Blue­tooth, czas zwery­fiku­je trafność pomysłu i pewnie już wkrótce doczekamy się jeszcze lep­szej wer­sji.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002