Nvidia Tegra 4 zostanie zaprezentowana w trakcie CES 2013

Dodano: 05.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Tar­gi CES zawsze były dobrą okazją do prezen­towa­nia przez wielkie firmy swoich nowych pro­duk­tów. Według doniesień w przyszłorocznej edy­cji tej imprezy poz­namy nową gen­er­ację mobil­nych układów Nvidii.

HTC DLX — kolejne informacje o pięciocalowym monstrum

Dodano: 10.10.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Już od dłuższego cza­su pojaw­ia­ją się prze­cie­ki doty­czące nowego flagow­ca od HTC. Jego rozpoz­nawal­nym ele­mentem ma być potężny pię­ciocalowy ekran. Ter­az poz­nal­iśmy bardziej szczegółowe dane tech­niczne nad­chodzącego mod­elu.

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 październi­ka w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­ją­ca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powin­no ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skan­dalu.

HTC One X+ kolejnym nowym modelem HTC

Dodano: 04.10.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy Tagi: , , , , ,

Oprócz opisy­wanego wczo­raj mod­elu One VX, tajwańs­ki pro­du­cent zaprezen­tował nam swój nowy topowy mod­el — zapowiadany od daw­na One X+. Czy rzeczy­wiś­cie rządzi?

Nokia Lumia 920 vs. Nokia 808 PureView vs. iPhone 5 vs. HTC One X vs. Samsung Galaxy S III — porównanie zdjęć przy słabym świetle

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Od cza­su zaprezen­towanie nowej Nokii Lumia 920 w Internecie pojaw­iło się sporo testów porównu­ją­cych jej zdol­noś­ci fotograficzne z konkuren­cyjny­mi urządzeni­a­mi. Wyglą­da na to, że to sza­leńst­wo nie ma koń­ca — tym razem w szran­ki sta­je aż pięć różnych tele­fonów.

HTC One X+ coraz bliżej?

Dodano: 11.09.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

HTC One X+ przez wielu fanów uważany jest przez najlep­szy smart­fon na rynku. Tajwańs­ka fir­ma jed­nak na tym nie poprzes­ta­je i niedłu­go może­my się doczekać odświeżonej wer­sji tego urządzenia z plusem w nazwie.

Aktualizacja HTC One X do Androida 4.0.4

Dodano: 10.08.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

Posi­adacze powyższego mod­elu otrzy­mali zapowiadaną od jakiegoś cza­su aktu­al­iza­cję. Posi­a­da ona parę usprawnień, z których najwięk­szą jest możli­wość zmi­any funkcjon­al­noś­ci przy­cisku ostat­nio uży­wanych aplikacji.

Nadchodzi HTC One X+?

Dodano: 04.08.2012 Kategorie: HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Pro­du­cent z Tajwanu widocznie stwierdz­ił, że jego naj­moc­niejszy tele­fon nie jest wystar­cza­ją­co moc­ny i wkrótce światło dzi­enne może ujrzeć ulep­szony HTC One X+. Mnie taka decyz­ja wyda­je się zaskaku­ją­ca.

HTC One X Androidem z najlepszą kamerą oraz aparatem? [Video]

Dodano: 31.03.2012 Kategorie: Android, HTC, Video Tagi: , , ,

Pod­czas gdy wielu pro­du­cen­tów smart­fonów odkła­da na dru­gi plan funkcję kręce­nia video sku­pi­a­jąc się głównie nad aparatem HTC postanaw­ia to wyko­rzys­tać i stać się numerem jeden wśród słuchawek z funkcją przech­wyty­wa­nia obrazu w formie fil­mu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002