Ranking sprzedaży pokrowców wg. Krusell

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Newsy

Firma Krusell to znana i ceniona marka wśród pro­du­cen­tów akce­soriów do tele­fonów komórkowych. Firma od pewnego czasu znana jest również z nieco zabawnych raportów na temat sprzedaży pokrow­ców do tele­fonów z rozróżnie­niem na model telefonu.

I tak dla przykładu można podać, że królem pokrow­ców w roku 2008 był iPhone — z pewnoś­cią nie był to tylko król pokrow­ców, a przede wszys­tkim król w dziedzinie sprzedaży tego modelu.

1. (-) Apple iPhone
2. (-) Nokia 3109 clas­sic
3. (2) Nokia 6300
4. (-) Nokia E51
5. (-) HTC Dia­mond
6. (-) Nokia N95 8GB
7. (-) Sony­Er­ic­s­son K800i
8. (-) Sony­Er­ic­s­son C702
9. (-) Sony­Er­ic­s­son K850i
9. (-) Sony­Er­ic­s­son K530i

Niestety najnowszy raport całkowicie wyk­lucza dom­i­na­tora 2008 roku z Top 10. Oto raport z zeszłego miesiąca:

1. (1) Sam­sung SGH-i900 Omnia
2. (2) HTC Touch HD
3. (5) Nokia 6300
4. (3) Nokia E51
5. (4) Black­Berry Storm 9500
6. (8) Nokia E71
7. (6) Nokia 3109 clas­sic
8. (-) Nokia 5800
9. (7) Sony-Ericsson XPERIA X1
10. (-) Nokia 3120 classic

Co ciekawe raporty przed­staw­iane przez firmę Krusell mają sens i przynoszą wiele ciekawych infor­ma­cji zwłaszcza dla pro­du­cen­tów tele­fonów. Z punktu mar­ketingowego pro­du­cenci na pod­stawie takich raportów mogą określić do jakich grup docelowych trafi­ają ich pro­dukty, a także wyniki raportu mogą przedłożyć na wyniki w sprzedaży danych modeli.

Koniec Nokia Mosh

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Symbian, Tapety

Nokia Mosh to plat­foma na której zna­jdziemy wiele przy­dat­nych skórek, aplikacji, gier, wid­getów a także dzwonków. Całość dostępna jest (jak nara­zie) w pełnych wer­s­jach i całkowicie za darmo. Wszys­tkie dar­mowe aplikacje były skierowane do tele­fonów Nokia.

Fennec — nowa mobilna przeglądarka od Firefoxa

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Zapowiedzi

Fire­fox dostar­czył kole­jnej por­cji newsów na temat prac nad swoją najnowszą przeglą­darką skierowane pod tele­fonie komórkową. Póki co jed­nak przeglą­darka jest w fazie beta i dzi­ała jedynie na Nokii N810. Jak zapowiadają jed­nak twórcy mobil­nej przeglą­darki będzie ona dostępna dla więk­szej liczby tele­fonów już w najbliższym czasie.

Fen­nec przed­stawia się bardzo okazale, co możemy zauważyć na krótkim filmiku przed­staw­ionym przez pro­du­centa. Czy Fen­nec zdobędzie sobie taką pop­u­larność i przy­chyl­ność klien­tów jak Fire­fox? — czas pokaże. Póki co najnowsza przeglą­darka wypro­dukowana przez Fire­foxa musi dokład­nie dopra­cować każdy detal i szczegół, bo konkurencja nie śpi i czyn­nie dzi­ała już na rynku — choćby najnowsza Opera Mini.

Video — Fen­nec Beta 1

Nowy soft iPhona 3.0

Dodano: 18.03.2009 Kategorie: iPhone Tagi:

Dziś odbyła się kon­fer­encja, na której został przed­staw­iony nowy pakiet narzędzi przez­nac­zonych dla iPhona. Wśród najważniejszych udo­god­nień, jakie wprowadz­iło Apple jest możli­wość wysyła­nia MMS-ów (opcja ta jed­nak jest zareze­rowawana tylko dla iPhona 3G), możli­wość gra­nia poprzez Blu­tooth na dwóch komórkach — aplikacja przy­datna i powszech­nie wyko­rzysty­wana u konkurencji. Kole­jną nowoś­cią jest pozioma klaw­iatura, ułatwia­jąca pisanie SMS-ów, czy też już w tym przy­padku MMS-ów. Nalezy także wspom­nieć o funkcji copy — paste, czyli możli­wości kopi­owa­nia i wkle­ja­nia — tego również doty­chczas brakowało.

To tylko ważniejsze z dodatków jakie przy­go­towało Jabuszko dla swo­jego cud­ownego dziecka — iPhona. Pomimo wprowadzenia poprawek i udo­god­nień — nie są one na tyle nowa­torskie i ciekawe jak można było się spodziewać. Dobrze, że została dodana usługa umożli­wia­jąca wysyłaie MMS-ów ale którz z Nas nie korzys­tał z niej doty­chczas w innych mod­elach telefonów?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002