Nowy iPhone już w czerwcu!

Dodano: 24.03.2009 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

112

Jak donoszą anon­i­mowe źródła AT&T (sieci komórkowej rozprowadza­jącej iPhone w USA) przewidy­wana data pre­miery nowego iPhone na Świecie to 26 czer­wca, wcześniej mówiono także o dacie 8 czer­wca (targi WWDC ’09 w San Fran­cisco). Pomimo tego, że jak na razie są to tylko plotki, pewne jest raczej jedno — najnowszy iPhone zostanie zaprezen­towany już w czer­wcu, czyli wcześniej niż mało kto przewidy­wał na początku roku.

Co nowego w najnowszym iPhonie?

Gadu-Gadu – mobilny komunikator teraz na iPhone

Dodano: 24.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

111

Gadu-Gadu czyli najpop­u­larniejszy w Polsce komu­nika­tor inter­ne­towy po wer­s­jach przez­nac­zonych na tele­fony, które mają zain­stalowanego Sym­biana, teraz także w wer­sji na pop­u­larnego iPhona.

Dosyć długo trzeba było czekać na tą aplikacje przez­nac­zoną na iPhone, na szczęś­cie twórcy mobil­nych wer­sji GG nie zapom­nieli stworzyć także dla tego wyróż­ni­a­jącego się mod­elu swego komu­nika­tora. Dostępny on jest w wirtu­al­nym sklepie Aplle Store.

Darmowe motywy dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic #2

Dodano: 24.03.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

108

Po wczo­ra­jszej pub­likacji moty­wów autorstwa PiZero dziś prezen­tu­jemy kole­jne trzy motywy przez­nac­zone dla tele­fonów opar­tych o sys­tem Sym­bian S60v3 i S60v5. Tem­aty te są także w pełni dostępne dla tele­fonu Nokia 5800 Xpress­Mu­sic. Pole­camy pobierać zwłaszcza, że motywy te dostępne są całkowicie za free.

Nadchodzi Sony Ericsson Idou — 12 megapikseli w zasięgu ręki

Dodano: 24.03.2009 Kategorie: Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: , ,

107

Sony Eric­s­son Idou został zaprezen­towany na tar­gach tele­fonii komórkowej w Barcelonie miesiąc temu. Jest to model bardzo zagad­kowy, ale także imponu­jący — zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy 12 megapik­seli, które zostały ukryte w apara­cie wraz z lampą ksenonową — rzeczy­wiś­cie robi to wraże­nie. Tym samym Sony Eric­s­son potwierdza swoje aspiracje na tworze­nie tele­fonów komórkowych, które powoli przeis­taczają się w aparaty cyfrowe.

Idou został oparty o plat­formę Sym­bian S60v5. Jak nara­zie nie znana jest więk­sza ilość szczegółów, poza tym, że planowane wejś­cie tego mod­elu na rynek szykowane jest na drugą połowę tego roku.

Mouth Off — kolejna rewelacyjna aplikacja na iPhona

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

106

Cre­ative Review przed­staw­ili ciekawą ani­mację video aplikacji Mouth Off, przez­nac­zonej dla posi­adaczy tele­fonu iPhone. Czym jest Mouth Off — jest to pro­gram, który naśladuje ruchy ust — z tą różnicą, że nasze usta i mimika nieco się różni od ory­gi­nału, zresztą zobacz­cie sami.

Light Writer — wyświetlaj trójwymiarowe napisy i obrazki na swoim iPhone (foto)

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

105

Light Writer to bardzo ciekawa aplikacja przez­nac­zona dla iPhone’a, dzięki której będziemy mogli wyświ­et­lać obrazy i napisy w postaci grafiki trójwymi­arowej. Całość przed­stawia się rzeczy­wiś­cie okazale i jestem zda­nia, że warto zain­west­ować 1 $ by zapłacić i pobrać aplikację z App Store.

Nokia 7205 Intrigue w sprzedaży w USA (foto + video)

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Operatorzy Tagi: ,

67

Nokia 7205 Intrigue to model o którym nie było aż tak głośno pod­czas pre­miery i dzisiaj gdy trafił do sprzedaży w amerykańskiej sieci Ver­i­zon także nie jest to wielkie wydarze­nie.  Powód jest taki, że najnowsze dziecko Nokii to model dla mniej wyma­ga­ją­cych od tele­fonu komórkowego — mało dodatków i nowych, ciekawych funkcji.

Mistrz ceremoni — Benq Royal w królewskich szatach

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: ,

66
Benq Royal to najnowsze dzieło wydane przez nieco zapom­ni­aną już przez fanów tele­fonów komórkowych firmę Benq. Jak sama nazwa wskazuje powrót marki ma się odbyć w iście królewskim stylu (Royal — członek rodziny królewskiej; królewski). Nie tylko nazwa mod­elu wydaje się się­gać wyższych sfer. Tele­fon został wyróżniony iF Prod­uct Design Award 2009, który docenił pię­kno zewnętrzne telefonu.

Darmowe motywy dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

47

Dziś prezen­tu­jemy trzy motywy przez­nac­zone dla tele­fonu Nokia 5800 Xpress­Mu­sic. Oczy­wiś­cie motywy dostępne są do pobra­nia za darmo. Wystar­czy ściągnąć je na dysk kom­put­era, roz­pakować i sko­pi­ować do pamięci tele­fonu. W celu bardziej dokład­nego przeanal­i­zowa­nia grafiki stylu przed jego insta­lacją na tele­fonie wystar­czy nacis­nąć na którąś z poniższych miniatur.

Prezentacja telefonu Sony Ericsson W715 (foto + video)

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi:

97

Na forum Esatos pojaw­iły się pier­wsze zdję­cia Sony Eric­ssona W715, który ma wejść do seryjnej pro­dukcji jeszcze w tym roku. Jak na razie jed­nak tele­fon w ofic­jal­nej sprzedaży nie jest dostępny. Jest to jeden z trzech najnowszych mod­eli zapowiadanych przez Sony Eric­ssona na początku roku. Praw­dopodob­nie będzie to model skierowany tylko dla klien­tów sieci Vodafone.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002