Gry iPad 2: Real Racing 2 HD – 1080p Video Out

Dodano: 21.04.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, Newsy, Tablety, Video Tagi:

Real Racing 2 HD iPad 2

Możli­woś­ci tech­niczne table­tu iPad 2 zwięk­szyły się znacznie w porów­na­niu do swo­jego poprzed­ni­ka. Ter­az iPad może służyć nie tylko do przeglą­da­nia Inter­ne­tu i oglą­da­niu filmów, może on służyć także do gra­nia w gry w jakoś­ci HD z możli­woś­cią uru­chomienia ich na ekranie telewiz­o­ra w jakoś­ci HD – 1080p tak, jak w przy­pad­ku gry Real Rac­ing 2 HD – zobaczmy jak to wyglą­da?

Pozostałe wiadomości

Aplikacja mobilna Banku Millennium na Androida i iOS

Dodano: 11.04.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Tapety

Bank Millennium iPhone aplikacja Bank Millennium Android aplikacja

Bank Mil­len­ni­um wypuś­cił aplikację mobil­ną, która użytkown­ikom tego banku ma pomóc w szy­bkim i bez­piecznym dostępie do ich kon­ta z poziomu tele­fonu komórkowego. Aplikac­ja była już wcześniej dostęp­na dla urządzeń z sys­te­mem iOS (iPhone, iPad), ter­az została przys­tosowana dla potrzeb użytkown­ików sys­te­mu Android.

Big Time Gangsta – gra dla prawdziwych gangsterów na iPhone’a i iPad’a

Dodano: 05.04.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Newsy, Tablety, Video

Big Time Gangsta

Glu Mobile to devel­op­er, który stworzył nową grę Big Time Gangs­ta na urządzenia firmy Apple: iPhone, iPad, iPod Touch z sys­te­mem iOS 3.0 i wyżej. Jeśli nie spodziewa­cie się o czym może być ta gra to zapraszam do obe­jrzenia krótkiego trail­era Big Time Gangs­ta, dowiecie się także nieco więcej na tem­at tej pozy­cji.

Nokia C7 kontra 4‑tonowy van [video]

Dodano: 03.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

Nokia C7 vs bus

Nokia C7 a dokład­nie Nokia Astound została pod­dana wycz­er­pu­jące­mu testowi wyświ­et­lacza w star­ciu z 4‑tonowym vanem. Jak myśli­cie czy taki pojazd może uszkodz­ić tego smart­fona?

Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej chwili!

Dodano: 30.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Future Smarphone

Najnowsza anal­iza firmy zaj­mu­jącej się badaniem rynku IDC pokazu­je praw­dopodob­ny wzrost udzi­ału różnych plat­form oper­a­cyjnych na świecie. W chwili obec­nej smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7 oraz Win­dows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następ­nych czterech lat zasięg ten ma się zwięk­szyć niemal czterokrot­nie. Jak WP7 wypad­nie na tle innych mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych?

Test giętkości: iPad 2 vs iPad [video]

Dodano: 26.03.2011 Kategorie: iPhone, Tablety, Video Tagi: ,

iPad 2 test

Oto ciekawy test doty­czą­cy giętkoś­ci szyb zas­tosowanych w dwóch table­tach Apple – iPad i iPad 2. Jako cieka­wostkę należy także podać, że iPad 2 posi­a­da szk­laną powłokę na wyświ­et­laczu o 27% cieńszą niż iPad. Czy taki aspekt może mieć wpływ na giętkość szyb w przed­staw­ianych table­tach?

iPad 2 od 2049zł — dzisiaj premiera w Polsce!

Dodano: 25.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety

iPad 2 w polsce

W dniu dzisiejszym rozpoczy­na się planowana sprzedaż iPad’a 2 na tere­nie 25 kra­jów, w tym w Polsce. Jeśli nadal zas­tanaw­iasz się czy kupić iPad’a czy też lep­szego smart­fona, sprawdź jakie przy­puszczalne ceny może mieć Twój tablet? Gdzie kupimy go naj­taniej?

iPad 2, jako najdroższy magnes na lodówkę [zdjęcia]

Dodano: 24.03.2011 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Tablety Tagi:

iPad 2 Smart Cover

Jeśli macie wolne 499$ by wydać je na iPad’a 2, a do tego 39$ na tzw. Smart Cov­er, czyli najnowszą pokrowiec do iPad’a, wtedy może­cie w łatwy i szy­b­ki sposób zamienić swój tablet na magnes na lodówkę. Zobaczmy jak to wyglą­da i jak dzi­ała?

AT&T kupuje amerykański oddział T‑Mobile za 39 miliardów dolarów

Dodano: 21.03.2011 Kategorie: Newsy, Operatorzy

AT&T T-MobileAmerykańs­ka sieć komórkowa AT&T prze­jęła swo­jego najwięk­szego rywala – T‑Mobile, którego właś­ci­cielem jest Deutsche Telekom za 39 mil­iardów dolarów. Anal­i­ty­cy sza­cu­ją, że jest to jed­na z najwięk­szych transakcji ostat­nich lat.

Jak wyglądają podzespoły iPad’a 2? [video]

Dodano: 21.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety, Video, Zapowiedzi

iPad 2 części

Już za 4 dni iPad 2 zade­bi­u­tu­je w sklepach także w Polsce, jak na razie może­my podzi­wiać różnego rodza­ju recen­z­je oraz newsy na tem­at nowego pro­duk­ty Apple z zachod­nich ser­wisów. Gru­pa spec­jal­istów z iFix­it postanow­iła roze­brać iPad’a 2 na częś­ci pier­wsze – zobaczmy, jak im poszło.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002