Nvidia nie chce wiązać swojej przyszłości ze smartfonami i tabletami

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Newsy Tagi: , ,

tegra

Pomi­mo tego, że najnowsze układy Nvidii są zdu­miewa­ją­co wyda­jne, nie zyskały one uzna­nia wśród pro­du­cen­tów elek­tron­i­ki. Nvidia nie zamierza dalej sku­pi­ać się na chipse­tach przez­nac­zonych do smart­fonów i tabletów.

HTC M8 Ace — brzydkie kaczątko nadchodzi

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

htcm8acetenaaaam

HTC One (M8) to naprawdę dobry smart­fon. Nie powin­no dzi­wić, że pro­du­cent chce pow­ięk­szyć swo­ją ofer­tę o kil­ka nowych urządzeń inspirowanych nim. Jed­nym z nich będzie budże­towy M8 Ace, który przykuwa uwagę aparatem Duo Cam­era.

Windows Phone 9 — premiera w drugim lub trzecim kwartale 2015

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

windows-phone-9-system

Win­dows Phone 8.1 nie zdążył się dobrze zado­mow­ić na naszych Win­dows Phonach, a już ter­az docier­a­ją infor­ma­c­je na tem­at kole­jnej wer­sji mobil­nych okienek. Pre­miera już za rok!

Google pracuje nad tabletami skanującymi otaczającą je przestrzeń

Dodano: 23.05.2014 Kategorie: Newsy Tagi: ,

project_tango

Google wiele razy opra­cowywało wyjątkowe tech­nolo­gie. Pier­wszy lep­szy przykład — auto­nom­iczne samo­chody. Wyglą­da na to, że ter­az pora na table­ty, które są w stanie skanować otocze­nie i tworzyć dzię­ki temu trójwymi­arową mapę.

Lenovo Golden Warrior S8 — złoty mocarz w dobrej cenie

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

Lenovo-Golden-Warrior-S8-GPS

W ofer­cie sklepu Vopmart.com pojaw­ił się smart­fon Leno­vo Gold­en War­rior S8. Choć jego ofic­jal­na pre­miera jeszcze się nie odbyła, to już zdołal­iśmy poz­nać szczegóły doty­czące tego mod­elu.

Lenovo wypuści smartfona z systemem Windows Phone 8.1

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

lenovo8.1

Leno­vo zaprezen­tu­je swo­jego Win­dows Phone’a 8.1 w ostat­nim kwartale tego roku, bądź w pier­wszym następ­nego — poin­for­mował w roz­mowie prezes firmy, Liu Jun.

LG G3 QuickCircle — akcesorium do smartfona, który oficjalnie jeszcze nie został pokazany

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , , , ,

LG_G3_QuickCircle_Case_Metallic_Black_500

Pre­miera  LG G3 jeszcze nie miała miejs­ca, lecz nie jest to żad­ną przeszkodą dla Kore­ańczyków, by już ter­az zaprezen­tować funkcjon­al­ny pokrowiec stwor­zony z myślą o tym tele­fonie.

Cudowny łuk — interesujący fimik wykonany 50 Nokiami Lumia 1020

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

nokiałuk

Nokia połączyła swo­je siły z uznanym fil­mow­cem Paulem Tril­lo i nagrała krót­ki filmik będą­cy wari­acją na tem­at efek­tu bul­let time z kul­towego Matrik­sa. W tym celu wyko­rzys­tanych zostało 50 smart­fonów Nokia Lumia 1020.

Sony aktualizuje kolejne urządzenia do Androida 4.4 KitKat

Dodano: 21.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , , , ,

xperz

Wraz z dniem dzisiejszym rozpoczy­na się pro­ces dostar­cza­nia aktu­al­iza­cji do Androi­da 4.4 KitKat dla kilku urządzeń Sonego: Xperii Z, ZLZR i Xperii Tablet Z.

Samsung Galaxy S5 Active — przedpremierowy hands-on

Dodano: 21.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

galaxy-s5-active

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że Sam­sung niebawem zaprezen­tu­je parę nowych smart­fonów stwor­zonych w opar­ciu o Galaxy S5. Jed­nym z nich będzie Sam­sung Galaxy S5 Active, który właśnie pojaw­ił się w filmiku na YouTubie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002