Benchmark: Nokia N8 vs Samsung i8910 Omnia HD vs Nokia N97

Dodano: 24.05.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia N8 Benchmarks test

Jesteś­cie ciekawi, jak sprawu­je się najnowsza zapowiedź fińskiego pro­du­cen­ta, czyli Nokia N8 w teś­cie szy­bkoś­ci? Prze­ci­wników ma god­nych polece­nia – Sam­sung i8910 Omnia HD oraz Nokia N97. Rezul­tat – bard­zo ciekawy – zobacz­cie sami.

Pozostałe wiadomości

Samsung i8920 Omnia HD 2, czyżby?

Dodano: 19.05.2010 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: ,

Samsung Omnia HD2

Na forum mobile-review pojaw­iło się zdję­cie oraz pod­sta­wowe dane tech­niczne tele­fonu Sam­sung i8920 Omnia HD 2, który może być bardziej rozpoz­nawal­ny w przyszłoś­ci, jako Sam­sung Omnia HD 2. Wyciek zdję­cia oraz specy­fikacji jest co najm­niej zas­tanaw­ia­ją­cy, a już na pewno emocji doda­je niezwykła specy­fikac­ja tele­fonu.

Samsung i8910 Omnia HD – 62 aplikacje uruchomione w jednym czasie

Dodano: 09.04.2010 Kategorie: Newsy, Samsung, Video Tagi: , ,

Samsung-i8910-Omnia-HD-62-aplikacje

Sam­sung i8910 Omnia HD to mod­el tele­fonu, który z pozoru może się wydawać gorszy, niż inne mod­ele tele­fonów wyposażonych w sys­te­mem Sym­bian S60v5. To iż Sam­sung i8910 Omnia HD jest bard­zo dobrym urządze­niem pod­kreślił choć­by poniższy test video, przed­staw­ia­ją­cy tele­fon uru­chomiony z 62 aplikac­ja­mi w tym samym cza­sie.

Zdjęcia: Nokia N97 vs Samsung i8910 Omnia HD

Dodano: 31.07.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Samsung Tagi: , , ,

nokia-n97-vs-samsung-i8910-hd-39

Oto kilka­naś­cie zdjęć porównu­ją­cych tele­fony Nokia N97 i Sam­sung i8910 Omnia HD. Mod­ele tele­fonów różnią się wiz­ual­nie znacznie od siebie — Nokia N97 wspo­ma­gana jest dodatkowo wysuwaną klaw­iaturą, w Sam­sun­gu mamy do dys­pozy­cji tylko klaw­iaturę wirtu­al­ną (dotykową). Sama bryła i ksz­tał­ty także znacznie odb­ie­ga­ją od siebie. Ważniejsze jest jed­nak to, co ukry­to pod maską — tutaj zna­jdziemy ten sam sys­tem oper­a­cyjny — Sym­bian S60v5.

Zapraszam do oglą­da­nia tego ciekawego porów­na­nia — Nokia N97 kon­tra Sam­sung i8910 Omnia HD.

Prezentacja telefonu Samsung Omnia HD i8910 (foto + video)

Dodano: 28.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

135
Na stron­ie bel­gi­jskiego por­talu BeliqueMobile.be ukaza­ły się nowe zdję­cia tele­fonu komórkowego Sam­sung Omnia HD i8910. Przy­pom­ni­jmy — Omnia HD została zaprezen­towana na tar­gach MWC w Barcelonie w zeszłym miesiącu, nieste­ty jak nara­zie data pre­miery i wejś­cia tele­fonu na rynek jest tajem­nicą

Dane tech­niczne tele­fonu:

Reklama telefonu Samsung Omnia HD

Dodano: 24.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

135

W ser­wisie YouTube pojaw­iła się pier­wsza rekla­ma tele­fonu Sam­sung Omnia HD. Zobacz co może Ci już w niedługim cza­sie zaofer­ować ten niesamow­ity mod­el tele­fonu.

Top 5 najlepszych telefonów marca + prezentacja telefonu Samsung Omnia HD (video)

Dodano: 21.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

Dzię­ki uprze­j­moś­ci por­talu thephonesshow.com prezen­tu­je­my dzisi­aj 5 najlep­szych tele­fonów mar­ca oraz prezen­tac­je tele­fonu Sam­sun Omnia HD, którego data pre­miery nie jest jeszcze dokład­nie znana.

Do najwięk­szych atutów Omnii HD zal­icza się beza­pela­cyjnie możli­wość odt­warza­nia i nagry­wa­nia filmów w jakoś­ci HD. Mod­el ten będzie opar­ty o sys­tem Sym­bian S60v5 i jak moż­na się domyśleć będzie posi­adał dotykowy ekran. Oczy­wiś­cie jak na tak dobry tele­fon nie mogło zabraknąć dodatków — GPS, aparat 8 megapik­sela, HSDPA — pod­kreśla to jakość i klasę tele­fonu. Dodatkowy as w rękaw­ie Sam­sun­ga to bate­ria tego tele­fonu — 1500mAh, która powin­na znacznie polep­szyć stan­dard uży­wa­nia tele­fonu.

Jak wyglą­da Omnia HD na żywo — przekon­aj się ter­az oglą­da­jąc poniższy film — zaprasza­my!

Aktualizacja działu darmowe tapety — N97, 5800 XM, 5530 XM, Omnia HD

Dodano: 02.07.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Tapety Tagi: , , ,

samsung-i8910-hd-wallpaper-01 samsung-i8910-hd-wallpaper-18

Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oraz Sam­sung i8910 Omnia HD to mod­ele tele­fonów, do których może­cie pobrać za dar­mo niżej zna­j­du­jące się tapety. Wszys­tkie z tapet na tele­fon komórkowy pasu­ją do wyżej wymienionych mod­eli (640x360). Wystar­czy pobrać tapety na swój tele­fon (kliknąć na wybraną tapetę, tak by tylko ona zna­j­dowała się na ekranie kom­put­era, tele­fonu i pobrać) — ter­az możesz się już w pełni cieszyć z wyglą­du pul­pitu swego tele­fonu — zapraszam do pobiera­nia !

Nokia N97 vs Samsung i8910 Omnia HD — test Speedy Go!

Dodano: 23.06.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Speedy Go! — a więc aplikac­ja służą­ca do diag­nos­ty­ki i anal­izy szy­bkoś­ci dzi­ała­nia tele­fonu została uru­chomiona na dwóch tele­fonach — Nokia N97 i Sam­sung i8910 Omnia HD. Test o tyle ciekawy, że uwidacz­nia wady (wolne dzi­ałanie sys­te­mu w N97), o których mówiono już o dłuższego cza­su.

Zobacz­cie sami video — test Nokia N97 kon­tra Sam­sung i8910 Omnia HD.

Via

Aktualizacja tapet dla Nokii 5800 XpressMusic, Nokii N97, Samsung i8910 Omnia HD

Dodano: 17.06.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Tapety Tagi: , , ,

nokia-5800-xpressmusic-wallpapers-tapety-128 nokia-5800-xpressmusic-wallpapers-tapety-130

Pier­wsza aktu­al­iza­c­ja i zaraz pow­ięk­sze­nie bazy tapet skierowane do posi­adaczy takich tele­fonów komórkowych, jak: Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97 i Sam­sung i8910 Omnia HD (360x640). Najnowsze tapety moż­na znaleźć w dziale tapet w galerii pier­wszej (link).

Zachę­cam  do oglą­da­nia i pobiera­nia najnowszych tapet 🙂 Już wkrótce kole­jne dzi­ały z tapeta­mi i kole­jne aktu­al­iza­c­je!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002