Fire­fox dostar­czył kole­jnej por­cji newsów na temat prac nad swoją najnowszą przeglą­darką skierowane pod tele­fonie komórkową. Póki co jed­nak przeglą­darka jest w fazie beta i dzi­ała jedynie na Nokii N810. Jak zapowiadają jed­nak twórcy mobil­nej przeglą­darki będzie ona dostępna dla więk­szej liczby tele­fonów już w najbliższym czasie.

Fen­nec przed­stawia się bardzo okazale, co możemy zauważyć na krótkim filmiku przed­staw­ionym przez pro­du­centa. Czy Fen­nec zdobędzie sobie taką pop­u­larność i przy­chyl­ność klien­tów jak Fire­fox? — czas pokaże. Póki co najnowsza przeglą­darka wypro­dukowana przez Fire­foxa musi dokład­nie dopra­cować każdy detal i szczegół, bo konkurencja nie śpi i czyn­nie dzi­ała już na rynku — choćby najnowsza Opera Mini.

Video — Fen­nec Beta 1