Bill Gates przyznaje, że Microsoft nie podszedł odpowiednio do rynku urządzeń mobilnych

Dodano: 19.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Bill Gates, współza­łoży­ciel Microsof­tu i zarazem jed­na z najbardziej charyz­maty­cznych postaci infor­maty­cznego świa­ta, z zadzi­wia­jącą szczeroś­cią wypowiedzi­ał się na tem­at pode­jś­cia  swo­jej firmy do urządzeń mobil­nych.

Nokia Polska przedstawia aplikację Nokia Konkursy dla smartfonów z Windows Phone

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyj­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżą­co z konkur­sa­mi orga­ni­zowany­mi przez Nok­ię Pol­s­ka – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

Facebook na Windows Phone to porażka ale i na to jest sposób

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, LG, Nokia, Recenzje, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Nieste­ty sys­tem ten ma kil­ka wad związanych z aplikac­ja­mi – jed­ną z nich jest właśnie fatal­ny Face­book, który wys­tępu­je zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.

Podział smartfonów z Windows Phone na poszczególne modele — 75% należy do Nokii

Dodano: 12.02.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

 

Parę dni temu pokazy­wal­iśmy wam rank­ing dziesię­ciu najpop­u­larniejszych urządzeń z Androi­dem. Ter­az mamy podob­ny wykres, lecz tym razem doty­czą­cy Win­dows Phone’a. Nie ma wielkiego zaskoczenia — Nokia jest zde­cy­dowanym lid­erem.

Awaria Windows Phone Store — problem z instalacją aplikacji

Dodano: 09.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Dziś w sklepie z aplikac­ja­mi w Win­dows Phone doszło do niemiłej sytu­acji. Nie dzi­ała w nim możli­wość pobiera­nia jakichkol­wiek aplikacji. Co się stało i kiedy to się skończy?

Mój Orange — niezbędnik dla klientów tej sieci teraz także dla Windows Phone

Dodano: 06.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Operatorzy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

 

Jeśli jesteś klien­tem Orange i dodatkowo posi­adasz smart­fon z Win­dows Phone, na pewno będziesz zad­owolony z aplikacji Mój Orange, która daje dostęp do najważniejszych infor­ma­cji na tem­at two­jego kon­ta.

Tie Mentor — być jak Barney Stinson

Dodano: 03.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Bar­ney Stin­son, postać z pop­u­larnego seri­alu Jak poz­nałem waszą matkę, znany jest ze swo­jego niezwykłego umiłowa­nia do gar­ni­turów. Jeśli chce­cie pójść w jego śla­dy, z pewnoś­cią przy­da wam się aplikac­ja Tie Men­tor na smart­fony Win­dows Phone. Dzię­ki niej dowiecie się, jak zaw­iązać krawat na jeden z sied­miu leg­en­darnych sposobów.

Real Racing 2 zmierza na smartfony Nokia Lumia

Dodano: 31.01.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli miałbym podać moją ulu­bioną mobil­ną grę wyś­cigową, nie musi­ałbym dłu­go szukać odpowiedzi: Real Rac­ing 2. W najbliższych dni­ach ta ści­gał­ka powin­na zostać udostęp­niona dla smart­fonów Nokia Lumia.

Aktualizacja do Windows Phone 7.8 już jest!

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: HTC, LG, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go wyczeki­wany moment w końcu nad­szedł. Microsoft  kazał nam czekać na Win­dows Phone 7.8 naprawdę dłu­go, lecz już ter­az może­my go umieś­cić w naszych smart­fonach. Komór­ki w dłonie i aktu­al­iza­cję czas zacząć!

Angry Birds Space i Angry Birds Star Wars trafiają na Lumię 610

Dodano: 15.01.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Któż z nas nie grał kiedykol­wiek w Angry Birds? Dwie najnowsze odsłony tej niezwyk­le uza­leż­ni­a­jącej pro­dukcji trafiły wresz­cie na smart­fony Nokia Lumia 610. Było nam dane sporo czekać na ten dzień…

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002