Telefony Nokia z systemem Windows Phone 7 — podsumowanie

Dodano: 12.02.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Nokia Microsoft Windows Phone 7

Nokia ofic­jal­nie przyz­nała, że przyszłoś­ciowe smart­fony będą wyposażone w sys­te­mem Win­dows Phone 7. Współpra­ca Nokii i Microsof­tu stała się więc fak­tem. Co z tego wyniknie?

Wyniki sprzedaży telefonów komórkowych w 2010 – Android urósł 10-krotnie!

Dodano: 09.02.2011 Kategorie: Android, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7

mobile stats

Gart­ner przed­staw­ił najnowsze dane, które pod­sumowu­ją sprzedaż samych smart fonów i tele­fonów komórkowych razem wzię­tych w 2010 roku. W tym cza­sie rynek tele­fonów z sys­te­mem Android pow­ięk­szył się 10-krot­nie, czy to jed­nak wystar­czyło by dogo­nić Nok­ię z sys­te­mem Sym­bian?

Marketplace Winodws Phone 7 rośnie w siłę!

Dodano: 13.01.2011 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Windows Phone 7 marketplace

Sys­tem Win­dows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku teleko­mu­nika­cyjnym to stale pow­ięk­sza swo­ją ofer­tę poprzez dostęp w nowych tele­fonach komórkowych i rozwi­ja­niu dostęp­nych aplikacji. Rynek aplikacji w Win­dows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002