Niezwykły pokaz świetlny oraz premiera Lumi 800 w Polsce [Video + Galeria]

Dodano: 06.02.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Od jakiegoś czasu naprawdę sporo dzieje się dookoła nowego, naprawdę świet­nego mod­elu Nokii. Od dziś ofic­jal­nie dostęp­nego również w Polsce. Z tej okazji kilka zdjęć oraz film ze świet­nego, zapier­a­jącego dech w piersi pokazu świetlnego.

Nokia Lumia 800 vs Nokia N9 vs Nokia N8 vs Nokia 500 – test aparatów [video]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-800-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-500

W niecodzi­en­nych warunk­ach – przy minus 12 stop­ni­ach Cel­sjusza przyszło mi testować najnowsze zabawki od Nokii – mod­ele Nokia Lumia 800, Nokia N9, Nokia N8 oraz Nokia 500. Co do ostat­niego miejsca w tym zestaw­ie­niu wąt­pli­wości mieć raczej nie można i każdy spec­jal­ista po usłysze­niu tych mod­eli w ciemno jest w stanie powiedzieć, który nagrywa najsła­biej. Nato­mi­ast o miejsca na podium walka jest zażarta – jaki smart­fon okaże się najlep­szy i komu przy­pad­nie sre­bro – zobacz­cie sami!

Na dwa dni przed oficjalną premierą smartfonów Nokia Lumia 800 i Nokia Lumia 710 w Polsce [dyskusja]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,
Nokia Lumia 800 WP

Nokia Lumia 800

Od czwartego marca pełną parą rusza sprzedaż smart­fonów Nokia Lumia 800 oraz Nokia Lumia 710 w Polsce. Zas­tanaw­iam się, czym mogła zaczarować Kowal­skiego seria Lumia i czy te mod­ele pod­biją pol­ski rynek mobilny? Zapraszam na przed­premierowe pod­sumowanie Nokii Lumia.

Obsługa Skype i Google+ w nowym Windows Phone Tango? [Plotka]

Dodano: 31.01.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Inte­gracja tele­fonu z wieloma pro­gra­mami oraz ser­wisami to jedna z najwięk­szych pozy­ty­wnych cech sys­temu Win­dows Phone, żaden sys­tem pod tym wzglę­dem nie dorów­nał jeszcze sys­te­mowi z pod flagi Microsoftu. Nowe zrzuty ekranu z nad­chodzącej aktu­al­iza­cji Tango ujaw­ni­ają inte­grację sys­temu ze Skype i Google+.

Nokia Lumia Tutorial: Metro UI + kontakty [video]

Dodano: 26.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia Lumia tutorial

Nokia Pol­ska uru­chomiła na swoim kanale serię tuto­ri­ali doty­czą­cych smart­fonów Nokia Lumia 800 i Nokia Lumia 710 z sys­te­mem Win­dows Phone 7,5. To jedna z pier­wszych serii tuto­ri­ali przy­go­towanych przez Nokię dla pol­s­kich użytkown­ików — wcześniej mogliśmy zobaczyć takie video tylko w języku ang­iel­skim. Pier­wsze nagranie odnosi się do całok­sz­tałtu sys­temu Win­dows Phone oraz inter­fe­jsu użytkown­ika Metro — zobaczmy, jak to wygląda.

Aplikacji na Windows Phone cały czas przybywa – MarketPlace liczy już ponad 60k aplikacji

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

WP Marketplace

Ponad miesiąc temu infor­mowałem Was, że Mar­ket­Place liczy już sobie 45 tysięcy aplikacji. Powoli zbliża się koniec sty­cz­nia a wirtu­alny sklep z dodatkami do smart­fonów z Win­dows Phone liczy już sobie ponad 60 tysięcy pozycji.

Instagram dla Windows Phone? [Plotka]

Dodano: 23.01.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Insta­gram, aplikacja bijąca reko­rdy pop­u­larności w App­Store, oczeki­wana przez sze­rokie grono użytkown­ików sys­temu Android. Praw­dopodob­nie prędzej pojawi się na tele­fonach z sys­te­mem Win­dows Phone 7 niż na użadzeni­ach z Androidem.

Testuj z Orange, tym razem Nokia Lumia 800 i 710

Dodano: 22.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Kam­pa­nia reklam­owa nowych mod­eli Nokii rusza w Polsce pełną parą. Orange nie pozostaje w tyle i w kole­jnej już akcji pro­mo­cyjno konkur­sowej  “Tes­tuj Smart­fona” użytkown­icy będą mieli okazje przetestować jeden z ponad 2 tysięcy mod­eli tele­fonów Lumia 800 lub 710

Czy seria smartfonów Lumia zapewni sukces Nokii?

Dodano: 21.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia Lumia series

Jesteśmy po ofic­jal­nej prezen­tacji smart­fonów Nokia Lumia. Znamy już datę wprowadzenia ich na pol­ski rynek oraz strate­gię mar­ketingową pol­skiego odd­zi­ału. To chyba dobry moment by zas­tanowić się czy seria smart­fonów Nokia Lumia ma szanse odniesienia sukcesu?

Zdjęcia prototypowego Sony Ericsson’a z Windows Phone 7 [Galeria]

Dodano: 21.01.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Sony Ericsson, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,


Ostat­nimi czasy coraz więcej mówi się o Win­dows Phone 7 nie tylko za sprawą Nokii i jej serii tele­fonów Lumia. Dzisiaj do całego szału na Win­dows Phone 7 dołącza Sony Eric­s­son ze swoim pro­to­ty­powym smartfonem. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002