Nokia promuje Halobajki na swoim kanale

Dodano: 21.07.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

kbd

Haloba­j­ki to aplikac­ja na Win­dows Phone stwor­zona z myślą o najmłod­szych. Pol­s­ki odd­zi­ał Nokii na swoim kanale na YouTubie opub­likował kole­jny filmik zachę­ca­ją­cy do zapoz­na­nia się z nią.

Video: iPhone 6 nie do końca taki szafirowy

Dodano: 20.07.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

szkuo

W sieci pojaw­ił się kole­jny film na tem­at szafirowego szkła, które trafi do iPhone’a 6. Ter­az już wiemy, że w rzeczy­wis­toś­ci nie jest to stupro­cen­towo czyste szafirowe szkło i cechu­je się w porów­na­niu do niego mniejszą odpornoś­cią na zarysowa­nia.

Video: szafirowe szkło z iPhone’a 6 w starciu ze strzałą

Dodano: 19.07.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

strzała

Szafirowe szkło, które trafi do iPhone’a 6 jest niezwyk­le wytrzy­małe, o czym już zdążyliśmy się przekon­ać. Ale czy na tyle, by poradz­ić sobie ze strza­łą z włók­na węglowego?

Video: Zobacz, jak wytrzymały będzie szafirowy ekran w iPhonie 6

Dodano: 08.07.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

ajfon

iPhone 6 będzie pier­wszym smart­fonem, który otrzy­ma wyświ­et­lacz osłonię­ty taflą szafirowego szkła. O tym, jak wytrzy­małym mate­ri­ałem ono jest, może­cie przekon­ać się oglą­da­jąc poniższy filmik.

Video: Nokia Lumia: Świat Aplikacji

Dodano: 28.06.2014 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

apki
Pol­s­ki odd­zi­ał Nokii na swoim kanale w ser­wisie YouTube opub­likował bard­zo intere­su­ją­cy film obal­a­ją­cy mit o tym, że na Win­dows Phone nie ma zbyt wielu aplikacji.

Video: Trzy systemy na jednej Nokii N9: MeeGo, Android i Sailfish OS

Dodano: 16.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Screen-Shot-2014-06-15-at-11.40.26

Mam nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o Nokii N9 z 2011 roku. Jest to jeden z ciekawszych tele­fonów w his­torii całej firmy. Wielką pop­u­larność znalazł w społecznoś­ci mod­derów, którzy potrafią z nim zro­bić niemalże cuda. Cho­ci­aż­by zain­stalować trzy różne sys­te­my oper­a­cyjne naraz.

Qeexo FingerSense — gdy zwykły dotyk nie wystarcza

Dodano: 16.06.2014 Kategorie: Newsy, Video Tagi: ,

fingersense

Fir­ma Qeexo pracu­je nad pro­jek­tem o nazwie Fin­gerSense, który ma spraw­ić, że nasze smart­fony będą w stanie rozróżnić, czym dotykamy ich ekranów.

Mantis Vision przedstawia swoją wizję skanowania przestrzeni

Dodano: 06.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

MV4D-507x505

Fir­ma Man­tis Vision właśnie ogłosiła współpracę z Google nad pro­jek­tem Tan­go. Opub­likowała przy okazji filmik przed­staw­ia­ją­cy sposób dzi­ała­nia i możli­we zas­tosowa­nia czu­jników skanu­ją­cych przestrzeń.

Video: Nokia Lumia 1520 vs Sony Xperia Z2 — porównanie jakości zdjęć i video

Dodano: 29.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , ,

lumiasony

Blog Fon­eAre­na przed­staw­ił intere­su­ją­cy filmik będą­cy porów­naniem dwóch fotograficznych smart­fonów: Nokii Lumia 1520 i Sony Xperii Z2. Który z nich robi lep­sze zdję­cia i filmy?

Tak będzie wyglądać iPhone 6 — video i galeria

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

4Na tem­at nad­chodzącego iPhone’a 6 wiado­mo już całkiem sporo. Jest to głównie spowodowane tym, że do sieci wyciekły dane na tem­at atrapy tego tele­fonu, która docelowo miała trafić wyłącznie dla pro­du­cen­tów akce­soriów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002