[Recenzja] Oscura — platformówka z interesującą grafiką

Dodano: 03.08.2012 Kategorie: Galeria, Gry, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

Oscura

Oscura jest grą plat­for­mową 2D, która ukazała się na plat­formy iOS oraz Android. Dla fanów Limbo — pozy­cja obowiązkowa!

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wygląda sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­tości oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

TVN Player [Recenzja]

Dodano: 04.02.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , ,

Kole­jna, Pol­ska aplikacja ofer­u­jąca dar­mowy dostęp do wielu pro­gramów, filmów i seri­ali od dłuższego czasu sztur­muje urządzenia z Androi­dem oraz iOS. Czy warto posi­adać ją w spisie swoich zain­stalowanych aplikacji? Odpowiedź na te pytanie zna­jdziecie w pełnym rozwinię­ciu wpisu. 

Nokia Lumia 800 vs Nokia N9 vs Nokia N8 vs Nokia 500 – test aparatów [video]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-800-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-500

W niecodzi­en­nych warunk­ach – przy minus 12 stop­ni­ach Cel­sjusza przyszło mi testować najnowsze zabawki od Nokii – mod­ele Nokia Lumia 800, Nokia N9, Nokia N8 oraz Nokia 500. Co do ostat­niego miejsca w tym zestaw­ie­niu wąt­pli­wości mieć raczej nie można i każdy spec­jal­ista po usłysze­niu tych mod­eli w ciemno jest w stanie powiedzieć, który nagrywa najsła­biej. Nato­mi­ast o miejsca na podium walka jest zażarta – jaki smart­fon okaże się najlep­szy i komu przy­pad­nie sre­bro – zobacz­cie sami!

Test smartfona Nokia 500 [video]

Dodano: 15.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , ,

Serdecznie zapraszam do obe­jrzenia testu smart­fona Nokia 500 z sys­te­mem Sym­bian Anna na pokładzie. Dowiecie się z niego jakie są plusy smart­fona, a gdzie niedo­ciąg­nię­cia. Dowiecie się także, jak usprawnić dzi­ałanie klaw­iatury czy polep­szyć przeglą­darkę inter­ne­tową. Zapraszam na test Nokii 500 w wyko­na­niu dailymobile.pl :)

Nokia 500 rozpakowana [video]

Dodano: 15.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: ,

Nokia 500 rozpakowana

Nokia 500 to smart­fon nowej gen­er­acji, który pracuje w opar­ciu o sys­tem Sym­bian Anna. Model ten charak­teryzuje się moc­nym pro­ce­sorem, dużym wyborem akce­soriów oraz niską ceną. Zapraszam do zobaczenia, co zna­jdzie w zestawie wraz z smart­fonem Nokia 500?

Na tropie zajęcy! Przykładowe nagranie video wykonane smartfonem Nokia E7

Dodano: 08.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi:

Nokia E7 photo

Oto przykład­owe nagranie video wyko­nane w jakości HD tele­fonem Nokia E7. Nagranie pochodzi z Poz­na­nia z wys­tawy wielka­noc­nej w Starym Browarze. Zapraszam do obe­jrzenia video.

Nokia C7 — przykładowe nagranie video

Dodano: 07.12.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi:

Nokia C7-00

Oto przykład­owe nagranie video wyko­nane tele­fonem Nokia C7 (C7-00). Tak się składa, że ten model tele­fonu jest właśnie testowany przeze mnie i mam możli­wość porów­na­nia go z Nokią N8 oraz sko­rzys­ta­nia z jego dóbr. Tak więc zapraszam do obe­jrzenia naszej sro­giej zimy w obiek­ty­wie tele­fonu Nokia C7.

FreeM, czyli jak działa najonowsza sieć GSM w Polsce [video]

Dodano: 25.11.2010 Kategorie: Operatorzy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi:

karta SIM FreeM

FreeM to najnowsza sieć komórkowa w Polsce, która właśnie rozpoczęła swój debiut na rynku. Tak się składa, że karta GSM trafiła również do mnie, co poz­woliło mi na zaprezen­towanie możli­wości tej “inter­ne­towo — komórkowej” sieci. Dlaczego FreeM ma być lep­sza od innych oper­a­torów? Ponieważ umożli­wia dar­mowe korzys­tanie z pop­u­larnych stron inter­ne­towych nawet przy zerowym stanie konta. Wśród dar­mowych stron zna­jdziemy: Sci­aga, EuroSport, Nokaut czy FilmWeb, pon­adto ofer­uje także dostęp do sieci społecznoś­ciowych oraz komu­nika­torów: Face­book, Twit­ter, Gadu-Gadu. Zobaczmy zatem jak to wygląda w prak­tyce — zapraszam do obe­jrzenia video.

Prezentacja aplikacji ipla na Nokii N8 [video]

Dodano: 16.11.2010 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl Tagi:

ipla-na-nokie

Po prezen­tacji video aplikacji AXN Player, przyszedł czas na kole­jny rodzynek “pol­skiej części” sklepu Ovi Store — aplikacja ipla, czyli trans­misja kanału Pol­sat News oraz możli­wość oglą­da­nia więk­szości seri­ali, pro­gramów oraz ważniejszych infor­ma­cji pochodzą­cych z Pol­satu. Zapraszam do obe­jrzenia krótkiej prezen­tacji video na której zobaczy­cie głównego bohat­era — tele­fon Nokia N8 z aplikacją ipla.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002