Nokia Lumia 820 — pierwsze kroki — poradnik [video Dailymobile.pl]

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Przed Wami pier­wsze video doty­czące smart­fona Nokia Lumia 820. Skierowane ono jest do osób, które nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić z pod­sta­wowymi sprawami związanymi z tym urządze­niem. Z filmiku dowiecie się: jak ściągnąć obu­dowę? jak włożyć kartę microSIM oraz microSD? Jak ład­ować tele­fon oraz jak go włączyć? Video trak­tuje na zasadzie porad­nika, który przyda się w szczegól­ności now­icjus­zom. W kole­jnych dni­ach dodane zostaną także porad­niki doty­czące kon­fig­u­racji smart­fona, pier­wszego uru­chomienia. Na samym końcu będziecie mogli liczyć także na recen­zję Nokii Lumii 820. Po tes­tach Lumii 820 powróci do mnie Lumia 920, która także będzie miała swoją video-recenzje (nie mogła się ona odbyć wcześniej z racji na moje prob­lemy ze zdrowiem).

Pamię­ta­j­cie także o sub­skry­bowa­niu naszego kanału na YouTube oraz na Face­booku — dzięki temu zawsze pozostaniemy w kontakcie:)

Jakie zdjęcia robi Nokia Lumia 920 [galeria Dailymobile.pl]

Dodano: 02.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Windows Phone 8 Tagi: ,

Nokia Lumia 920 photo

Postanow­iłem sprawdzić, jak radzi sobie aparat w smart­fonie Nokia Lumia 920 w plen­erze. Dlat­ego też wybrałem się w oko­lice Jeziora Mal­tańskiego w Poz­na­niu by uwiecznić kilka mniej lub bardziej atrak­cyjnych zdjęć — zapraszam do galerii i kilku moich prze­myśleń na temat aparatu w Nokii Lumii 920.

Nokia Lumia 920 Unboxing Dailymobile.pl [video]

Dodano: 18.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Zgod­nie z obiet­nicą zapraszam tym razem na unbox­ing flagowego smart­fona Nokii — Nokia Lumia 920 z sys­tem Win­dows Phone 8 na pokładzie. Zobacz­cie, co zaw­iera cały zestaw i przy okazji dowiecie się kilka ciekawych szczegółów doty­czą­cych specy­fikacji tego urządzenia. Gorąco zachę­cam do oglą­da­nia, oce­ni­a­nia, komen­towa­nia i sub­skry­bowa­nia naszego kanału na YouTube.

Już wkrótce kole­jne ciekawe filmiku z udzi­ałem smart­fona Nokia Lumia 920.

Bezprzewodowa ładowarka Nokii od Fatboy’a — nasz unboxing [video]

Dodano: 18.11.2012 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi:
Nokia-Wireless-Charging-Pillow-by-Fatboy

Nokia Fat­boy Pillow

Po ostat­niej kon­fer­encji Nokii, na którą zostal­iśmy zaproszeni nie mogło zabraknąć gadżetów do testowa­nia. Oczy­wiś­cie pro­duk­tem numer jeden jest smart­fon Nokia Lumia 920, którego testy pojawią się w najbliższym cza­sie. Oprócz flagowego smart­fona Nokii do testów dostal­iśmy także poduszkę do bezprze­wodowego ład­owa­nia smart­fonów — Nokia Wire­less Charg­ing Pil­low by Fat­boy. Postanow­iliśmy zobaczyć co jest w pudełku i podzielić się z Wami naszymi wraże­ni­ami — zapraszamy zatem na krótki unbox­ing bezprze­wodowej ład­owarki Nokia by Fat­boy (DT-901).

[Recenzja] YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes — osobisty instruktor jogi na iOS

Dodano: 06.10.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

 

Jeśli upraw­ia­cie jogę bądź macie taki zamiar, mam dla was świetną aplikację: YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes. Jest to dar­mowy pro­gram dla iUrządzeń, który sprawi, że joga stanie się prost­sza i przyjemniejsza.

Gameboid — Game Boy Advance na Twojego Androida

Dodano: 23.09.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Gameboid

Na nasze smart­fony można znaleźć wiele ciekawych gier. Stają się one jed­nak coraz prost­sze, krót­sze i płyt­sze. Dla spragnionych cza­sów, gdy gry na przenośne plat­formy miały prymi­ty­wną grafikę 2D a ich prze­jś­cie zaj­mowało co najm­niej kilka­naś­cie godzin, pow­stał Game­boid — świet­nie sprawu­jący się emu­la­tor plat­formy Game Boy Advance na Androida. Jak się sprawuje? Zapraszam do lektury!

Nokia Lumia 900 obszerna recenzja Dailymobile.pl [video]

Dodano: 15.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Winodws Phone 7 Tagi:

Obsz­erna i mam nadzieję, że wycz­er­pu­jąca recen­zja smart­fona Nokia Lumia 900 z sys­te­mem Win­dows Phone. Jeśli jesteś­cie ciekawi, jak dzi­ała Nokia Lumia 900, jakie są jej wady i zalety? — zapraszam do obe­jrzenia filmiku, który prezen­tuje najnowsze i unika­towe (bo najwięk­sze) dziecko Nokii.

[Recenzja] exDialer — idealna książka telefoniczna

Dodano: 11.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

Chyba wszyscy mod­derzy Androida kojarzą ROM MIUI — co prawda iloś­cią opcji oraz wyda­jnoś­cią ustępuje Cyanogen­Mod­owi, lecz posi­ada jedną szczególną cechę — wyjątkowy wygląd nakładki sys­te­mowej, która jest być może najpiękniejsza w całym świecie Androida. Jej nami­astką jest exDi­aler, odmieni­a­jący okno kontaktów.

[Recenzja] Shoot the Zombirds — uratuj Dyniusie przed chmarą Truptaków!

Dodano: 08.08.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , ,

Shoot the Birds - Recenzja

Infi­nite Dreams to najwięk­sze stu­dio z Pol­ski tworzące gry na tele­fony, które są bardzo ciepło przyj­mowane przez graczy. Czy podob­nie jest z ich najnowszą pro­dukcją, Shoot the Zombirds?

Przegląd komunikatorów internetowych na Androida

Dodano: 05.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , , , ,

Tym razem udam się na poszuki­wa­nia najlep­szego najlep­szej aplikacji pozwala­jącej na inter­ne­towe roz­mowy z innymi. Czy uda mi się znaleźć komu­nika­tor ide­alny? Zapraszam do lektury

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002