Nokia Lumia 1020 – żeby robić dobre zdjęcia, trzeba mieć wiedzę fotograficzną [test]

Dodano: 20.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Windows Phone 8 Tagi:

 Polska premiera Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020 wyposażona jest w arcy potężne narzędzie jakim jest aparat. Żeby jed­nak móc korzys­tać z dobrodziejstw takiego narzędzia, musimy wiedzieć, jak je wyko­rzys­tać z pożytkiem dla siebie. Bez obaw – szkody tym nie wyrządz­imy, najwyżej będziemy mieli słabe zdję­cia ale do rzeczy…

Nokia Lumia 720 – recenzja video Dailymobile.pl

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dawno nic nie nagry­wałem , więc postanow­iłem się zre­ha­bil­i­tować. Na warsz­tat wle­ci­ała przy­jaz­na Nokia Lumia 720 i z racji długiego okre­su do testowa­nia mogłem zobaczyć, jakie są plusy i minusy tego smart­fona. Przy okazji może­cie zobaczyć, jakie aplikac­je zna­jdziecie na Win­dows Phone 8 – nie, nie jest ubo­go pod tym wzglę­dem 🙂 Cała real­iza­c­ja była robiona trochę „na szy­bko”, więc wybacz­cie pewne niedo­ciąg­nię­cia oraz dosyć cichy głos (nie mam poję­cia dlaczego aku­rat tak to wyszło). Obiecu­ję do następ­nego razu się popraw­ić 🙂

Zrób to sam: funkcyjne podstawki NFC pod telefon

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Android, Newsy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

NFC to tech­nolo­gia pozwala­ją­ca na komu­nikację zbliże­niową pomiędzy urządze­niem wyposażonym w odpowied­ni czyt­nik a czipem NFC. Dziś pokaże­my Wam, jak niewielkim nakła­dem pra­cy wykon­ać własne pod­staw­ki pod tele­fon, które poz­wolą zau­tomaty­zować niek­tóre czyn­noś­ci.

PPSSPP — jak emulator PSP na Androida radzi sobie pół roku od swoich narodzin?

Dodano: 10.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , ,

O PPSSPP pisal­iśmy (nie licząc jed­nego dnia) dokład­nie pół roku temu. Wtedy była to jeszcze zupeł­na cieka­wost­ka nie god­na więk­szej uwa­gi. Jak jed­nak sprawa ma się po sześ­ciu miesią­cach? Jest postęp, choć wciąż bard­zo daleko do pełnej emu­lacji.

CSR Racing: wciągające wyścigi na prostej dla iOS i Androida

Dodano: 21.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , ,

CSR Rac­ing na dłu­go był grą dostęp­ną wyłącznie dla posi­adaczy iPhone’ów. Od paru dni mogą się w nią zagry­wać także Android­ow­cy na swoich smart­fonach i table­tach. A robią to z przy­jem­noś­cią, bo ta dar­mowa pro­dukc­ja jest całkiem przy­jem­na!

MX Player — doskonały odtwarzacz wideo na Androida

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Dla wszys­t­kich, którzy od cza­su do cza­su oglą­da­ją filmy na swoim smart­fonie lub table­cie z Androi­dem, MX Play­er jest niezbęd­ną aplikacją — oto wyśmien­i­ty odt­warza­cz filmów, pole­cam go każde­mu.

Pie Controls — interesująca alternatywa dla przycisków ekranowych

Dodano: 14.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

ROM‑y Para­noid Android oraz Cyanogen­Mod posi­ada­ją ciekawą funkcję o nazwie Pie Con­trols. Pozwala ona na zastąpi­e­nie przy­cisków ekra­nowych znanych z Nexusów półkolistym (tudzież plack­owym) menu rozwi­janym z krawędzi ekranu.

Przegląd programów do nauki Hiragany na Androida — język japoński nie musi być trudny!

Dodano: 29.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Myślałeś kiedyś o nauce języ­ka japońskiego? Pewnie nie, lecz ja właśnie zacząłem przy­godę z tym językiem. Smart­fony mogą spraw­ić, że nie musi być wcale tak trud­ny, na jaki wyglą­da. W tym tekś­cie przyjrzymy się paru aplikacjom do nau­ki Hira­gany — japońskiego odpowied­ni­ka alfa­betu.

Real Racing 3 — moje wrażenia z gry

Dodano: 03.03.2013 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl

Real Rac­ing 3 od 28 lutego dostęp­ne jest w Google Play oraz App Store. Nie omieszkałem samemu się przekon­ać, czy warto było czekać na ten tytuł zapowiadany jako najlep­szy mobil­ny symu­la­tor wyś­cigów. Nieste­ty, nap­suł mi sporo krwi…

Moje przygody ze SkyDrivem na Androida — internetowym dyskiem Microsoftu o pojemności 7GB

Dodano: 17.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , ,

Sky­Drive to usłu­ga Microsof­tu, która pozwala prze­chowywać w Internecie nasze fot­ki, filmy i inne pli­ki, by mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie. Kusi sied­mioma giga­ba­j­ta­mi przestrzeni do dowol­nego zagospo­darowa­nia, lecz posi­a­da też sporo iry­tu­ją­cych prob­lemów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002