Nowe Infinity Blade z zupełnie nowym pomysłem [Video + Zapowiedź]

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Tapety iPhone, Winodws Phone 7

Przy okazji wczo­ra­jszej prezen­tacji iPa­da swo­ją mini zapowiedź miała kole­j­na gra z serii Infin­i­ty Blade od Epic, twór­ców takich hitów jak Gears of War. Ten­denc­ja prezen­tacji nowej odsłony gry pod­czas zapowiedzi kole­jnego urządzenia Apple wyda­je się być nową trady­cją. 

iPhone, iPod Touch — tapety

Dodano: 22.04.2010 Kategorie: iPhone, Tapety, Tapety iPhone Tagi: ,

tapety-iphone-29 tapety-iphone-02

Dar­mowe tapety na tele­fon iPhone oraz na iPod Touch. Dzi­ał ten będzie sukcesy­wnie pow­ięk­szany także o tapety na iPhone’a. Czuj się wol­ny — ścią­gaj dar­mowe tapety na swój tele­fon — bez płat­noś­ci, bez logowa­nia i rejes­tracji. Zapraszam 🙂

50 niesamowitych darmowych tapet dla iPhone 3GS / 3G

Dodano: 05.10.2009 Kategorie: iPhone, Tapety iPhone Tagi: , ,

tapety-iphone-3gs-36 tapety-iphone-3gs-27

Dar­mowe tapety na tele­fon iPhone 3GS oraz iPhone 3G, a także dla iPod Touch. Jest to świet­na pacz­ka tapet skierowana do tych właśnie urządzeń. Może­cie ją pobrać bezpośred­nio z dailymobile.pl. Wystar­czy przeczy­tać poniższą instrukcję.

iPhone przeciwko świńskiej grypie!

Dodano: 30.04.2009 Kategorie: iPhone, Tapety iPhone Tagi: ,

iphone-pig-flu iphone-swine-flu

Dość ciekawy, a zarazem dość abstrak­cyjny pomysł miał pewien twór­ca blo­ga o nazwie idesigniphone.com. Mianowicie wpadł on na pomysł by stworzyć tapety do najpop­u­larniejszego tele­fonu na świecie, czyli do iPhone. Pomysł sam w sobie oczy­wiś­cie nie jest ory­gi­nal­ny i wyjątkowy, gdy­by nie to, że tapety te przed­staw­ia­ją świnie i jest to nie­jako dedykowana pacz­ka na pan­demię, która lada dzień zostanie ogłos­zona na świecie. Oczy­wiś­cie pomysł jed­nych może baw­ić, ale sądzę, że z godziny na godz­inę, gdy sytu­ac­ja na świecie związana z tym wirusem ule­ga pogorsze­niu, robi­e­nie sobie żartów jest nie­jako nie na miejs­cu.

Gdy­by ktoś pod­chodz­ił do tej sprawy w nieco mniej poważny sposób i chci­ał­by sobie “upięk­szyć” swo­jego iPhone’a, więcej tapet zna­jdziesz tutaj.

Darmowe tapety dla telefonu iPhone

Dodano: 21.04.2009 Kategorie: iPhone, Tapety iPhone Tagi: ,

134

Dziś przed­staw­iamy kole­jny zbiór 20 ciekawych tapet na Apple iPhone 2G i Apple iPhone 3G. Jak zwyk­le w dziale tym prezen­tu­je­my tapety, które moż­na pobrać na swój tele­fon komórkowy całkowicie za dar­mo.

Instrukc­ja obsłu­gi:
Poniżej zaprezen­towal­iśmy 20 miniatur tapet na Twój tele­fon, ale żeby poprawnie dzi­ałały należy na nie kliknąć tak by pozostała sama tape­ta na stron­ie. Następ­nie klikamy prawym przy­ciskiem mysz­ki i wybier­amy “zapisz obrazek jako…”. Gdy zapisze­my już wybraną tapetę na dysku kom­put­era należy ją prze­nieść do pamię­ci tele­fonu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002