Android otrzymał aktualizację do wersji 4.3.1

Dodano: 04.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Tablety Tagi: , , ,

Android-4.3.1-nexus-7

Użytkown­icy tabletu Asus Nexus 7  mogą już teraz aktu­al­i­zować sys­tem do nowej wer­sji 4.3.1 Jelly Bean. Może to dzi­wić, lecz jeszcze nie wiadomo, co ta aktu­al­iza­cja wnosi.

Nokia zamierza pokazać 6 nowych urządzeń na konferencji w Abu Zabi?

Dodano: 26.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

BU7_Lt8CEAAI-I7

Fani Nokii mogą mieć powód do radości, gdyż w przyszłym miesiącu ma odbyć się jej kon­fer­encja. Mówi się, że zostanie na niej zaprezen­towanych aż sześć nowych urządzeń.

Szkolna rewolucja — podręczniki na telefonach i tabletach

Dodano: 03.09.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Tablety

podreczniki na telefon i tablet

W nowym roku szkol­nym – uczniowie 1 i 2 klas szkół pon­adg­im­naz­jal­nych oraz klas 4 i 5 szkół pod­sta­wowych mają do dys­pozy­cji pełną ofertę podręczników w wer­sji elek­tron­icznej. E-podręcznikom towarzyszą spec­jalne aplikacje na urządzenia mobilne, które ułatwiają korzys­tanie z elek­tron­icznej oferty WSiP. To kole­jny krok Wydawnictwa w pro­ce­sie cyfryza­cji mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, z których można korzys­tać nie tylko na kom­put­er­ach stacjonarnych czy lap­topach, ale i na table­tach oraz smart­fonach w sys­temie Android i iOS. Podob­nie jak ich trady­cyjne odpowied­niki, e-podręczniki WSiP mają apro­batę MEN.

Lenovo zarabia więcej pieniędzy na urządzeniach mobilnych niż na pecetach

Dodano: 15.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Tablety Tagi:

 

588939-

Z czym kojarzy się Wam firma Lenovo? Mi głównie z lap­topami. Czy przy­puszcza­l­ibyś­cie, że pro­dukcja smart­fonów i tabletów przynosi tej fir­mie więk­sze zyski niż lap­topów i kom­put­erów stacjonarnych?

Samsung i Apple myślą o dwunastocalowych (lub większych) tabletach

Dodano: 12.08.2013 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , ,

Msung

Obec­nie tablety wys­tępują najczęś­ciej w dwóch rozmi­arach: 7 lub 10″. Okazuje się, że być może wkrótce doczekamy się więk­szych, bo dwu­nas­tocalowych tabletów od Apple i Sam­sunga.

Nvidia wkrótce pokaże tablet z Tegrą 4 na pokładzie

Dodano: 09.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Tablety Tagi: , , , ,

tab2

Chipset Nvidia Tegra 4 nie zyskał zain­tere­sowa­nia twór­ców urządzeń mobil­nych. Nie to, że jest słaby, lecz po prostu nikt nie jest do niego przeko­nany tak, jak do m.in. Snap­drag­ona 600/800. Skoro na innych Nvidia nie może liczyć, postanawia dzi­ałać na własną rękę. Po włas­nej przenośnej kon­soli (Nvidia Shield) do gra­nia czas na tablet. Czy to się sprawdzi?

Tablet Nokii uchwycony w teście benchmarkowym. Windows RT? Oby nie!

Dodano: 31.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Nokia pracuje nad table­tami już od lat, do tej pory jeszcze wciąż nie udało się jej wypuś­cić ani jed­nego z nich. Zdaje się jed­nak, że koniec prac zbliża się dużymi krokami, a nowy tablet może zostanie pokazany jeszcze tego roku.

Samsung pracuje nad dwoma tabletami o ekranach 10 i 12,2″

Dodano: 29.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Tablety, Zapowiedzi Tagi: ,

@evleaks infor­muje nas, że Sam­sung planuje wprowadzić do swo­jej oferty dwa nowe tablety. Będą one w sporych rozmi­arach: jeden otrzyma przekątną ekranu 10″, a drugi 12,2″.

 

Samsung Nexus 10 II pojawi się w niedalekiej przyszłości

Dodano: 25.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Wczo­raj Google zaprezen­towało drugą odsłonę swo­jego sied­miocalowego tabletu. Wieść niesie, że także i więk­szy Nexus 10 wkrótce zostanie zastą­pi­ony nowszym modelem.

Nexus 7 II staje się faktem — narodziny nowego króla tabletów z Androidem?

Dodano: 24.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Tablety Tagi: , , ,

 

Nexus 7 drugiej gen­er­acji właśnie został ofic­jal­nie zaprezen­towany na kon­fer­encji Google. Jest się z czego cieszyć, gdyż jest to tablet zarówno mocny, jak i przystępny.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002