Nokia 808 PureView — pierwsze hands-on [video]

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView live

Zaraz po kon­fer­encji Nokii, na której przed­staw­iony został model Nokia 808 Pure­View, dzi­en­nikarze dostali możli­wość sprawdzenia co w rzeczy­wis­tości kryje się pod obu­dową Pure­View. Zobaczmy, jak na żywo wygląda to cacko?

Nokia 808 PureView – to nie mogą być puste piksele!

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 808 PureView obiektyw

Nokia zaskoczyła na tar­gach Mobile World Con­gress przed­staw­ia­jąc model Nokia 808 Pure­View. Jest to mobilne urządze­nie, choć wielu z Was powie, że Nokia przed­staw­iła pier­wszy aparat w swoim port­fo­lio. 41 Mpix — bo aż tyle ma Pure­View to abso­lutny fenomen na rynku!

Zobacz Nokia Belle na smartfonie Nokia 500 [video]

Dodano: 19.02.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , ,

Zgod­nie z zapowiedzi­ami przy­go­towałem video wraz z komen­tarzem przed­staw­ia­jące smart­fon Nokia 500 z zak­tu­al­i­zowanym sys­te­mem Nokia Belle (Sym­bian Belle). Zobacz­cie, co może­cie znaleźć w Nokii 500 z sys­te­mem Nokia Belle. Zapraszam także do prze­jrzenia innych filmów video na naszym kanale na YouTube — nie zapom­ni­j­cie sub­skry­bować kanału!

Jak to Nokia Belle stała się dostępna na smartfonie Nokia 500

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

Nokia Belle Nokia 500 twitt

Wielu użytkown­ików Nokii 500 ma się dzisiaj z czego cieszyć – została udostęp­niona aktu­al­iza­cja do sys­temu Nokia Belle na to właśnie urządze­nie. Uciecha to może dużo powiedziane, bo część z Was może obe­jść się smakiem – a to dlaczego…

Co Nokia zaprezentuje na targach Mobile World Congress 2012?

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nokia Mobile World Congress 2012

Jedna z ważniejszych imprez w świecie mobile – Mobile World Con­gress 2012 w Barcelonie zbliża się wielkimi krokami. Z każdym dniem przy­bywa infor­ma­cji na temat nowości i pre­mier, jakie zobaczymy na tym even­cie. Czas zebrać to w całość i zas­tanowić się nad tym, co może zaprezen­tować Nokia na MWC 2012?

Nokia 500 z systemem Nokia Belle będzie obsługiwać tylko 4 ekrany główne i to nie wszystko…

Dodano: 12.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 500 Nokia Belle OS

Aktu­al­iza­cja do sys­temu Nokia Belle w smart­fonie Nokia 500 ma się pojawić już w najbliższym cza­sie. I choć data nie została do końca określona przez Nokie, pro­du­cent postanowił podać, jakie niespodzianki czekają nas po aktu­al­iza­cji – nie licz­cie na pozytywy.

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wygląda sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­tości oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

Aktualizacje do Symbiana Belle dla starszych modeli Nokii dostępne [Video]

Dodano: 07.02.2012 Kategorie: Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

Wielu właś­ci­cieli starszych mod­eli Nokii z Sym­bianem z niecier­pli­woś­cią czekało na ofic­jalną aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do Sym­biana Belle. Wydanie aktu­al­iza­cji dzień przed spodziewanym ter­minem pozy­ty­wnie zaskoczyło wszystkich.

Nokia Lumia 800 vs Nokia N9 vs Nokia N8 vs Nokia 500 – test aparatów [video]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-800-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-500

W niecodzi­en­nych warunk­ach – przy minus 12 stop­ni­ach Cel­sjusza przyszło mi testować najnowsze zabawki od Nokii – mod­ele Nokia Lumia 800, Nokia N9, Nokia N8 oraz Nokia 500. Co do ostat­niego miejsca w tym zestaw­ie­niu wąt­pli­wości mieć raczej nie można i każdy spec­jal­ista po usłysze­niu tych mod­eli w ciemno jest w stanie powiedzieć, który nagrywa najsła­biej. Nato­mi­ast o miejsca na podium walka jest zażarta – jaki smart­fon okaże się najlep­szy i komu przy­pad­nie sre­bro – zobacz­cie sami!

Nowe urządzenia Nokii sprzedawane od nowości z zainstalowanym Symbianem Belle

Dodano: 27.01.2012 Kategorie: Nokia, Symbian, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Przyszłych użytkown­ików urządzeń Nokii dzi­ała­ją­cych pod kon­trolą sys­temu Symbian^3 z pewnoś­cią ucieszy fakt, że każdy nowo sprzedany smart­fon prosto po wyję­ciu z pudełka dzi­ałał będzie na najnowszej wer­sji Sym­biana ^3 Belle. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002