Jak powstawał najbardziej niezwykły smartfon tego roku? [Video]

Dodano: 22.05.2012 Kategorie: Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

Z pewnoś­cią nie jed­nego z was intere­suje nowa Nokia 808 Pure View, mnie również! Spec­jal­nie dla nas Nokia postanow­iła stworzyć spec­jalny filmik przed­staw­ia­jący losy pro­dukcji urządzenia począwszy od pomysłu zapisanego na chus­teczce w barze kończąc na dzi­ała­niu oraz pro­jek­towa­nia najm­niejszych szczegółów których nie zauważy zwykły użytkownik. 

Nokia 808 PureView za mniej niż 2000zł?

Dodano: 16.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView

Do sieci prze­dostała się infor­ma­cja jakoby cena smart­fonu Nokia 808 Pure­View miała wynieść mniej niż 2000zł. Jeśli tak, to może okazać się ona łakomym kąskiem nie tylko dla osób szuka­ją­cych tech­no­log­icznych nowinek ale także dla tych, którzy często fotogra­fują. Ile zatem dokład­nie będzie kosz­tować Nokia 808 PureView?

Nokia 808 PureView – zagadka na którą czekam z niecierpliwością

Dodano: 01.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView

Nokia 808 Pure­View to jedna z więk­szych zagadek przy­go­towana przez tego pro­du­centa w ostat­nich lat­ach. Mieliśmy już pier­wsze tele­fony dotykowe – Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, pier­wsze smart­fony na innych plat­for­mach niż Sym­bian – Nokia N9 (MeeGo), Nokia Lumia 800 (Win­dows Phone). Jed­nak jeszcze nigdy Nokia nie miała zaprezen­tować czegoś tak ponad cza­sowego – chodzi oczy­wiś­cie o aparat foto – 41Mpix. Czy okaże się porażką, cieka­wostką tech­no­log­iczną czy też sukce­sem? Na te pyta­nia postaram się teraz odpowiedzieć.

Nokia Belle FP1 wydana dla Nokii 701, 700 i 603

Dodano: 13.04.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , ,

Kole­jne aktu­al­iza­cje sys­temu Nokii znanego pod starą nazwą Symbiana^3 przynoszą ze sobą coraz to więcej istot­nych nowości oraz usprawnień. Aktu­al­iza­cja Nokia Belle Fea­ture Pack 1 dla mod­eli 701, 700 oraz 603 przynosi ze sobą naprawdę istotne usprawnienia o których powinien wiedzieć każdy jej użytkownik. 

Nokia 808 PureView wyceniona, tanio nie jest.

Dodano: 08.04.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , ,

Cena przeło­mowego mod­elu Nokii 808 Pure­View ze względu na specy­fikację samego urządzenia ciekawi nie tylko ludzi którzy mają zamiar wyposażyć się w słuchawkę. Niestety pro­du­cent nigdy nie poin­for­mował ofic­jal­nie o cenie jaką przyjdzie nam zapłacić za nowego flagowego Sym­biana fińskiego producenta.

Pierwsze screeny przedstawiające nadchodzącego Symbiana Carla [Galeria]

Dodano: 31.03.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

Wróżby doty­czące śmierci Sym­biana z miesiąca na miesiąc wydają się być coraz mniej praw­dopodobne. Coraz liczniejsza ilość tele­fonów i coraz to liczniejsze aktu­al­iza­cje samego sys­temu każą twierdzić że Sym­bian pokaże nam jeszcze na co go stać, tym­cza­sem na własne oczy zobaczyć możemy pier­wsze zrzuty ekranu pochodzące z najnowszej odsłony Sym­biana Carla.

Microsoft wraz z Nokią otwierają swój własny kampus.

Dodano: 27.03.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Symbian^3, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Microsoft przy dużej pomocy Nokii stara się jak najlepiej wypro­mować swój sys­tem nie tylko świeżymi słuchawkami czy funkc­jami ale również, dzięki aplikacjom dostęp­nym oraz często twor­zonym spec­jal­nie dla Win­dows Phone’a. Pro­du­cent znany głównie z sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows dla kom­put­erów oso­bistych postanowił jed­nak pójść o krok dalej. 

Nokia 808 PureView z Windows Phone

Dodano: 06.03.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Z pewnoś­cią zna­jdzie się wielu entuz­jastów Win­dows Phone’a którym spodobał się wygląd nowej, fotograficznej Nokii 808 Pure­View, dla nich wszys­t­kich mamy dziś świetną wiado­mość. W niedalekiej przyszłości być może ujrzymy zapowiedź nowego smart­fonu z serii Lumia podob­nego nie tylko z wyglądu do Nokii 808. 

Nokia 808 PureView wygrywa największą nagrodę na MWC

Dodano: 01.03.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

O Nokii 808 Pure­View mówi się ostat­nio naprawdę wiele za sprawą jej naprawdę ogrom­nej i jak dotąd niespo­tykanej wielkości matrycy. Według jury tegorocznej gali Mobile World Con­gress Nokia 808 zach­wyca nie tylko aparatem i wręczyła Nokii ofic­jalną nagrodę za najlep­sze urządze­nie zaprezen­towane na tegorocznych tar­gach w Barcelonie.

Przykładowe nagrania video wykonane smartfonem Nokia 808 Pureview

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: ,

Nokia 808 Pureview white

W sieci pojaw­iły się pier­wsze nagra­nia video wyko­nane za pomocą tele­fonu Nokia 808 Pure­view. Nagra­nia prezen­tu­jemy się świet­nie i możemy je zobaczyć w jakości full HD (1080p) – oto co potrafi Nokia z aparatem 41 Mpix.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002