Nokia 808 PureView w kosmicznej cenie już w Play

Dodano: 18.07.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi:

Nokia 808 PureView Play

Wiele mówiło się o tym, że cena mod­elu Nokia 808 Pure­View nie jest dos­tosowana do real­iów rynkowych – czy­taj: jest zbyt wysoka, jak na swoje możli­wości. Jed­nak to, co się stało z pre­mierową ceną Nokii 808 Pure­View w sieci Play trąci lekko absurdem.

Aplikacje Symbian^3: Coigdzie – czyli co, gdzie, kiedy możesz zobaczyć w Polsce

Dodano: 10.07.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi:

aplikacje nokia

W Nokia Store pojaw­iła się nowa aplikacja Coigdzie, bazu­jąca na por­talu Coigdzie.pl. Aplikacja poin­for­muje nas co dzieje się w okol­icy – na jaki film wybrać się dzisiaj do kina, na co pójść do teatru, gdzie prze­jść się na kon­cert czy fes­ti­wal oraz o wielu innych wydarzeni­ach kulturalnych.

Plan B dla Nokii — z pewnością nie będzie to Android

Dodano: 04.07.2012 Kategorie: Android, Nokia, Symbian, Winodws Phone 7

Nokia Android

Dzisiaj w ser­wisie Anty­web pojawił się ciekawy artykuł doty­czący awaryjnego rozwiąza­nia w chwili niepowodzenia przy współpracy Nokii z Microsoft. Jako wybór nowego sys­temu oper­a­cyjnego miała tutaj paść nazwa sys­temu Android. Dlaczego jed­nak nie pad­nie wybór na taki system?

Sytuacja mobilnych systemów operacyjnych na świecie

Dodano: 26.06.2012 Kategorie: Android, iPhone, Maemo, Samsung, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7

Android eats Apple

Zaczyna robić się ciekawa sytu­acja w świecie mobil­nych OS’ów. Choć na rynku nadal panują urządzenia Nokii (Sym­bian i Series 40 łącznie) to wydaje się, że ich królestwo szy­bko wyparuje. Android po swoich noworocznych wzrostach zdołał prze­go­nić iOS od Apple. Czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o mobilne sys­temy oper­a­cyjne i jak te statystyki przed­staw­iają się w Polsce?

Oficjalna aplikacja Vimeo na smartfony Symbian [video]

Dodano: 02.06.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video Tagi:

Vimeo Nokia

W Nokia Store pojaw­iła się ofic­jalna aplikacja Vimeo – drugiego po YouTube najpop­u­larniejszego por­talu z plikami video w sieci. Aplikacja ta jest dostępna dla smart­fonów z sys­te­mem Nokia (Sym­bian) Anna, Belle oraz dla starszych wersji.

Nokia 808 PureView – zagadka na którą czekam z niecierpliwością

Dodano: 01.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView

Nokia 808 Pure­View to jedna z więk­szych zagadek przy­go­towana przez tego pro­du­centa w ostat­nich lat­ach. Mieliśmy już pier­wsze tele­fony dotykowe – Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, pier­wsze smart­fony na innych plat­for­mach niż Sym­bian – Nokia N9 (MeeGo), Nokia Lumia 800 (Win­dows Phone). Jed­nak jeszcze nigdy Nokia nie miała zaprezen­tować czegoś tak ponad cza­sowego – chodzi oczy­wiś­cie o aparat foto – 41Mpix. Czy okaże się porażką, cieka­wostką tech­no­log­iczną czy też sukce­sem? Na te pyta­nia postaram się teraz odpowiedzieć.

Zobacz Nokia Belle na smartfonie Nokia 500 [video]

Dodano: 19.02.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , ,

Zgod­nie z zapowiedzi­ami przy­go­towałem video wraz z komen­tarzem przed­staw­ia­jące smart­fon Nokia 500 z zak­tu­al­i­zowanym sys­te­mem Nokia Belle (Sym­bian Belle). Zobacz­cie, co może­cie znaleźć w Nokii 500 z sys­te­mem Nokia Belle. Zapraszam także do prze­jrzenia innych filmów video na naszym kanale na YouTube — nie zapom­ni­j­cie sub­skry­bować kanału!

Jak to Nokia Belle stała się dostępna na smartfonie Nokia 500

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

Nokia Belle Nokia 500 twitt

Wielu użytkown­ików Nokii 500 ma się dzisiaj z czego cieszyć – została udostęp­niona aktu­al­iza­cja do sys­temu Nokia Belle na to właśnie urządze­nie. Uciecha to może dużo powiedziane, bo część z Was może obe­jść się smakiem – a to dlaczego…

Co Nokia zaprezentuje na targach Mobile World Congress 2012?

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nokia Mobile World Congress 2012

Jedna z ważniejszych imprez w świecie mobile – Mobile World Con­gress 2012 w Barcelonie zbliża się wielkimi krokami. Z każdym dniem przy­bywa infor­ma­cji na temat nowości i pre­mier, jakie zobaczymy na tym even­cie. Czas zebrać to w całość i zas­tanowić się nad tym, co może zaprezen­tować Nokia na MWC 2012?

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wygląda sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­tości oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002