xperia

Sony ostat­nio wręcz zale­wa nas nowy­mi tele­fon­a­mi. Naj­moc­niejszy obec­nie mod­el firmy - Sony Xpe­ria S — jest ciekawą propozy­cją, lecz nie może rów­nać się z potężny­mi czterordzeniow­ca­mi. Z Xper­ią Z ma być inaczej.