xperia

Sony ostat­nio wręcz zalewa nas nowymi tele­fon­ami. Naj­moc­niejszy obec­nie model firmy - Sony Xpe­ria S — jest ciekawą propozy­cją, lecz nie może rów­nać się z potężnymi czterordzeniow­cami. Z Xperią Z ma być inaczej.