Sony pracuje nad odmianą Xperii Z ze Snapdragonem 800 — prototyp już istnieje

Dodano: 24.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sony Xpe­ria Z, choć wciąż jest bardzo intere­su­ją­cym mod­elem, pod wzglę­dem wyda­jnoś­ciowym wypada już nieco blado za sprawą nowszej konkurencji od HTC i Sam­sunga. Zdaje się jed­nak, że Japończycy mogą mieć w zanadrzu jej znacznie potężniejszą wer­sję wyposażoną w pro­ce­sor Snap­dragon 800.

Sony Xperia Z — kolejny smartfon, który otrzyma odmianę Google Edition

Dodano: 07.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Jako pier­wszy na pomysł stworzenia spec­jal­nego wyda­nia smart­fona z zaim­ple­men­towanym czystym Androi­dem wpadł Sam­sung ze swoim Galaxy S4 Google Edi­tion. Wkrótce później pomysł pod­ch­wycił HTC z mod­elem One. Wkrótce do tej dwójki dołączy Sony Xpe­ria Z.

Sony Xperia M — tanio i kolorowo

Dodano: 04.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , ,

Rodz­ina Xpe­ria właśnie się pow­ięk­szyła za sprawą pre­miery Xperii M. Poz­na­j­cie tego smart­fona, który powinien zain­tere­sować nas swoją niską ceną.

Tabletofon od Nokii i Sony Togari uchwycone na jednej fotce

Dodano: 01.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nie przy­pom­i­nam sobie , bym widział kiedyś dwa nad­chodzące urządzenia różnych marek na jed­nym zdję­ciu z prze­cieku. W tym przy­padku otrzy­mal­iśmy fotkę z dwoma wyjątkowymi tableto­fon­ami — jed­nym od Sonego, drugim od Nokii.

Sony Xperia ZR — pomniejszona Zetka

Dodano: 13.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

Choć pię­ciocalowy panel z Xperii Z może imponować, to dla posi­adaczy małych dłoni korzys­tanie z niego z pewnoś­cią nie może zostać uznane za łatwe. Dlat­ego Sony stworzyło zminiatu­ry­zowaną wer­sję tego smart­fona, zachowu­jąc przy tym para­me­try techniczne.

Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykonał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzięki któremu możemy dowiedzieć się jak bardzo tracą na wartości smart­fony poszczegól­nych marek. 

Sony Togari i Honami — dwa wyjątkowe smartfony prosto z Japonii

Dodano: 01.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Według prze­cieków Sony szykuje nam dwa bardzo intere­su­jące urządzenia. Jed­nym z nich będzie ogromny tableto­fon, a drugi otrzyma wyjątkowy aparat.

Sony pracuje nad 4,8-calowym smartfonem ze Snapdragonem 600

Dodano: 02.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Sony dopiero co pokazało światu swoje dwa topowe smart­fony: Xperię Z i Xperię ZL, a okazuje się, że już trwają zaawan­sowane prace nad nieco mniejszym mod­elem, który prze­jmie tytuł naj­moc­niejszego smart­fona tego producenta.

Sony Xperia SP zostanie zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu

Dodano: 07.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Sony sukcesy­wnie rozsz­erza swoją ofertę smart­fonów o kole­jne ciekawe mod­ele. Wśród nich zna­j­duje się Xpe­ria SP, której pre­miery możemy się spodziewać pod­czas Mobile World Con­gress 2013.

Sony C530X HuaShan uchwycony na zdjęciach — naprawdę fajny średniak

Dodano: 29.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , ,

Wyraźnie widać, że w tym roku Sony chce bardziej się skupić na wdraża­niu smar­fonów, które mają realne szanse zaszkodzić konkurencji. Po znakomitej pre­mierze Xperii Z/ZL czas na urządze­nie z niższej półki cenowej.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002