Sony i jego konferencja IFA 2013 — Xperia Z1 i obiektywy G Lens dla smartfonów

Dodano: 05.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , ,

img_5196

Sam­sung nie jest jedyną fir­mą, która brała udzi­ał w tar­gach IFA 2013. Zjaw­iło się też Sony, które zaprezen­towało wiele dobrego, zwłaszcza dla fanów mobil­nej fotografii.

Sony Xperia i1 Honami przekracza barierę 30000 punktów w AnTuTu

Dodano: 20.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , ,

178810-honami

Sony Xpe­ria Hona­mi została już zbench­markowana. Już przed­premierowe wyni­ki dla wer­sji tego smart­fona na chińs­ki rynek budzą podziw, lecz nic dzi­wnego — w końcu zna­j­du­je się w nim Snap­drag­on 800.

HTC One najlepszym smartfonem 2013–2014 według EISA

Dodano: 18.08.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Samsung, Sony Tagi: , , ,

 Screenshot-2013-08-16-at-14.09.27

EISA —  Europe­jskie Sto­warzysze­nie Obrazu i Dźwięku, które zrzesza kilka­dziesiąt mag­a­zynów poświę­conych sprzę­towi elek­tron­iczne­mu rokrocznie przyz­na­je nagrody najlep­szym urządzeniom w różnych kat­e­go­ri­ach. Tytuł najbardziej zaawan­sowanego smart­fona tym razem otrzy­mał HTC One.

Sony Xperia Z Ultra posiada naprawdę dobry wyświetlacz

Dodano: 11.08.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Sony Tagi: , , ,

gsmarena_005

Do Inter­ne­tu trafiły zdję­cia przed­staw­ia­jące Xper­ię Z Ultra obok HTC One. Okazu­je się, że wyświ­et­lacz w tym pier­wszym urządze­niu prezen­tu­je się naprawdę świet­nie.

Sony Xperia Honami — wyciekają zdjęcia interfejsu aparatu. Jest bardzo rozbudowany!

Dodano: 26.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , ,

Sony Xpe­ria i1 Hona­mi to smart­fon, który ma otrzy­mać nieby­wale dobry aparat o rozdziel­czoś­ci 20 Mpix i powal­czyć z Nok­ią Lumia 1020 o miano najlep­szego fotograficznego smart­fona. Nie wiemy jeszcze, czy jakość zdjęć będzie równie dobra, lecz Sony kusi świet­nym opro­gramowaniem aparatu.

Sony zapowiada aktualizacje do Androida 4.3

Dodano: 25.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go nie musieliśmy czekać — Sony aktu­al­iza­c­je do Androi­da 4.3 zapowiedzi­ał już ter­az, dzień po pre­mierze tego sys­te­mu. Zobacz­cie, które ze smart­fonów i tabletów tej firmy otrzy­ma­ją aktu­al­iza­cję!

Sony Honami Mini — mniejszy, lecz wcale nie gorszy?

Dodano: 14.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Już od jakiegoś cza­su mówi się o tym, że Sony pracu­je nad smart­fonem i1 Hona­mi, który ma otrzy­mać między inny­mi rewela­cyjny aparat 20 Mpix. Nowe infor­ma­c­je głoszą, że ten smart­fon otrzy­ma swo­ją pom­niejs­zoną wer­sję, która nie będzie mu w niczym ustępować.

My Xperia zlokalizuje Twoją zagubioną Xperię

Dodano: 05.07.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , ,

Sony właśnie wypuś­ciło dla całego świa­ta aplikację My Xpe­ria. Jeśli jesteś­cie zapom­i­nalscy lub po pros­tu boicie się zgu­bi­enia swo­jego tele­fonu, to powin­niś­cie zain­tere­sować się tą usługą.

Fotograficzna Sony Xperia Honami pozuje do zdjęć

Dodano: 29.06.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Xpe­ria Z Ultra to nie wszys­tko, co ma nam do pokaza­nia japońskie Sony. W zanadrzu trzy­ma jeszcze mod­el Hona­mi, który zapewne zostanie pokazany światu w najbliższych tygod­ni­ach.

Sony Xperia Z Ultra już oficjalnie — Snapdragon 800 i ekran 6,4″!

Dodano: 25.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

Sony właśnie zaprezen­towało swo­jego nowego flagow­ca. Oto nowa, ulep­szona Xpe­ria Z będą­ca praw­dopodob­nie najszyb­szym smart­fonem na rynku!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002