Sony Xperia T2 Ultra — wielki ekran, lecz wydajność przeciętna

Dodano: 14.01.2014 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , ,

xperia-t2-ultra-press-645x436

Sony zaprezen­towało dzisi­aj dwa nowe smart­fony. Jed­nym z nich jest Xpe­ria T2 Ultra, który może pochwal­ić się wielkim, bo sześ­ciocalowym wyświ­et­laczem.

Sony w tym roku wypuści smartfony z Windows Phone

Dodano: 12.01.2014 Kategorie: Newsy, Sony, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

2133

Sony w tym roku praw­dopodob­nie stworzy swo­je pier­wsze smart­fony oparte o sys­tem Win­dows Phone.

Sony Xperia Z1 Compact zaprezentowany — mały ekran i rewelacyjny aparat

Dodano: 07.01.2014 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , ,

Sony Xperia Z1 Compact

Sony ofic­jal­nie przed­staw­ił swój kole­jny mod­el. Jest to bardziej kom­pak­towa odmi­ana jego obec­nego flagow­ca, Xperii Z1. Małe wymi­ary i pier­ws­zorzęd­na specy­fikac­ja to niemal zapom­ni­ane połącze­nie, lecz sądzę, że ma ono sens.

Sony Xperia Z1 i Z Ultra otrzymują Androida 4.3

Dodano: 17.12.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

sonyu

Właś­ci­ciele dwóch najbardziej wypa­sionych smart­fonów firmy Sony mogą już ter­az cieszyć się aktu­al­iza­cją Androi­da do wer­sji 4.3 Jel­ly Bean. Oczy­wiś­cie do pełni szczęś­cia braku­je KitKa­ta, lecz ten w przyszłoś­ci także się pojawi na oby­d­wu słuchawkach.

Sony przedstawia swoje plany odnośnie aktualizacji do Androida 4.3 i 4.4

Dodano: 07.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

sony-logo-001-640x480

Dobra wieść dla posi­adaczy smart­fonów i tabletów firmy Sony: aż 10 urządzeń tego pro­du­cen­ta otrzy­ma aktu­al­iza­cję do Androi­da 4.3 Jel­ly Bean. Połowa z nich dostanie także KitKa­ta.

Sony Xperia Z1 f — wielka moc w niewielkiej obudowie

Dodano: 10.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , ,

x1f

Sony ofic­jal­nie zaprezen­towało swój nowy smart­fon — Xper­ię Z1 f. Jest to pom­niejs­zony wari­ant znanej już Xperii Z1. Co ciekawe, pomi­mo mniejszych wymi­arów, specy­fikac­ja wcale nie uległa pogorsze­niu!

Testuj z Orange: Nokia Lumia 1020 i Sony Xperia Z1 do zgarnięcia!

Dodano: 23.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Sony Tagi: , ,

bg-first-step

Orange ogłosiło kole­jną edy­cję swo­jej zabawy Tes­tuj z Orange. Jej uczest­ni­cy mają okazję przez krót­ki okres cza­su stać się testera­mi flagowych smart­fonów, a najlep­si z nich będą mogli zabrać je na zawsze.

Plotka: Sony już pracuje nad kolejnym flagowcem

Dodano: 15.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sony-logo kj

Plot­ka głosi, że Sony już ter­az rozpoczęło prace nad kole­jnym flagowym smart­fonem . Ma on się nazy­wać Sony Xpe­ria Z2 i będzie wyposażony w taki sam aparat 20 Mpix, co Xpe­ria Z1.

DoTrzechDych — aplikacja niosąca pomoc w wyborze wina

Dodano: 12.09.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje Windows Phone, HTC, Huawei, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Windows Phone 8 Tagi: , ,

dotrzechdych

DoTrzechDych to por­tal z recen­z­ja­mi tańszych win, który doczekał się swo­jej aplikacji mobil­nej na Win­dows Phone oraz Android. Sama idea i zamysł są jak najbardziej trafione — może­my tam znaleźć wiele przy­dat­nych recen­zji, a baza z dnia na dzień pow­ięk­sza się o nowe nabyt­ki. Pomi­mo, że strona nie zach­wyca od strony wiz­ual­nej, waż­na jest część mery­to­rycz­na a gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że taka ścią­gawka jest nam potrzeb­na właśnie w sklepie (przy wyborze wina), to taka aplikac­ja ma sens. Zobaczmy, co do powiedzenia mają twór­cy aplikacji DoTrzechDych.

Sony Xperia Z1 Mini uchwycona na fotce w towarzystwie innych smartfonów Sony’ego

Dodano: 10.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

sony-xperia-z1-mini

Jeśli chce­cie kupić smart­fona o topowej specy­fikacji, jesteś­cie skazani na urządzenia nieporęczne, z dużym ekranem. Tym prob­le­mem chce się zająć Sony, które wkrótce powin­no zaprezen­tować pom­niejs­zoną wer­sję Xperii Z1 ze specy­fikacją nie ustępu­jącą swo­je­mu pier­wow­zorowi.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002