Aplikacje Android: They Need To Be Fed [video]

Dodano: 19.04.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, HTC, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

they need to be fed Android Apps

They Need To Be Fed to doskon­ała gra na Androida, która dostar­cza dużej dawki zabawy. Gra polega na odkry­wa­niu 7 różnych światów, które łączy jedna cecha – należy w nich wal­czyć z graw­itacją którą ściąga naszego bohat­era do ziemi. Zobaczmy, jak to wygląda na krótkiej recen­zji video?

Aplikacja mobilna Banku Millennium na Androida i iOS

Dodano: 11.04.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Tapety

Bank Millennium iPhone aplikacja Bank Millennium Android aplikacja

Bank Mil­len­nium wypuś­cił aplikację mobilną, która użytkown­ikom tego banku ma pomóc w szy­bkim i bez­piecznym dostępie do ich konta z poziomu tele­fonu komórkowego. Aplikacja była już wcześniej dostępna dla urządzeń z sys­te­mem iOS (iPhone, iPad), teraz została przys­tosowana dla potrzeb użytkown­ików sys­temu Android.

Zapowiedź gry Fast Five (Android, iPhone, iPad) [video]

Dodano: 05.04.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Gry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Tapety, Video, Zapowiedzi

Fast Five game

Oto zapowiedź gry Fast Five – nowa pro­dukcja firmy Gameloft, która będzie dostępna już od 28 kwiet­nia. Gra to typowa wyś­cigówka z dużą dozą niespodzianek i akcji. Skierowana jest ona do posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Android lub też posi­adaczy iPhone’a czy iPada. Zobaczmy zatem trailer gry Fast Five.

Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej chwili!

Dodano: 30.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Future Smarphone

Najnowsza anal­iza firmy zaj­mu­jącej się badaniem rynku IDC pokazuje praw­dopodobny wzrost udzi­ału różnych plat­form oper­a­cyjnych na świecie. W chwili obec­nej smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7 oraz Win­dows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następ­nych czterech lat zasięg ten ma się zwięk­szyć niemal czterokrot­nie. Jak WP7 wypad­nie na tle innych mobil­nych sys­temów operacyjnych?

Gry Android: Angry Birds Rio – dziś premiera, dziś za free!

Dodano: 22.03.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

Angry Birds Rio Amazon AppStore

Zgod­nie z zapowiedzi­ami gra Angry Birds Rio jest już dostępna na tele­fony z Androi­dem. W ramach pro­mocji firma Rovio udostęp­nia za darmo tę grę dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów z Androidem.

Aplikacje Android: Read it Later

Dodano: 20.03.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

Android app read it later Read it Later Android

Read it Later to doskon­ała aplikacja, która początkowo była dostępna tylko w wer­sji PC, dopiero później została udostęp­niona na tele­fony komórkowy – w tym na Androida. Jak sama nazwa wskazuje – read it later – przeczy­taj później, udostęp­nia spec­jalny skrót, który zapamię­tuje link do strony wraz z jej treś­cią, co umożli­wia czy­tanie w try­bie offline. Zobaczmy jak to działa?

Recenzja gry Worms na Androida [video]

Dodano: 19.03.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, HTC, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Video

Worms Android version

O grze Worms wspom­i­nałem już kilka razy – zarówno w aspekcie iPhone’a, jak i urządzeń opar­tych o sys­tem Sym­bian. Tym razem zapraszam Was do obe­jrzenia recen­zji gry Worms na smart fonie z sys­te­mem Android.

Gry Android: Asphalt 6: Adrenaline HD na Androida

Dodano: 15.03.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

Asphalt 6 Adrenaline HD

Asphalt 6: Adren­a­line HD na tele­fony Android określana jest mianem najszyb­szej, najlep­szej i najbardziej zaawan­sowanej gry w serii rac­ing w dzie­jach mobil­nych pro­dukcji. Gra rzeczy­wiś­cie zach­wyca, co może­cie zobaczyć na video w dal­szej części.

Angry Birds Seasons: Happy St. Patrick’s Day! Dla Android’a i iPhone’a

Dodano: 14.03.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Gry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson

Angry Birds Happy St. Patrick's day

Dzień Św. Patryka zbliża się wielkimi krokami. Twórcy gry Angry Birds, firma Rovio nie mogli przeoczyć tego ważnego dnia by nie stworzyć spec­jal­nej wer­sji swo­jej gry – Angry Birds Sea­sons: Happy St. Patrick’s Day! Gra dostępna jest zarówno dla iPhone’a, jak iPad’a i tele­fonów z sys­te­mem Android (free).

Przegląd mobilnych systemów operacyjnych na świecie – luty 2011

Dodano: 10.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile

Mobile OS market 02.2011

Są takie rynki na naszym glo­bie, gdzie Apple posi­ada 77% udzi­ałów w rynku mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych, a Nokia prawie wcale się tam nie liczy. Są także takie rynki, gdzie Nokia domin­uje i to bardzo – są to zazwyczaj rynki wschodzące, które coraz bardziej się liczą.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002