Gra Angry Birds pobrana pół miliarda razy – Rovio świętuje! [video]

Dodano: 02.11.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Gry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Video Tagi:

Firma Rovio opub­likowała wiado­mość doty­czącą kondy­cji swo­jego kle­jnotu – gry Angry Birds. Ta pozy­cja nie łapie zadyszki, ciąg­nie dalej wózek Rovio – właśnie stuknęło im 500 mil­ionów pobrań gry, która jest hitem urządzeń mobilnych.

Idealny smartfone – czyli jaki? [dyskusja]

Dodano: 22.09.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi:

Jak wiadomo o gus­tach się nie roz­mawia ale bywają wyjątki. Tym razem chci­ałbym Was zaprosić do roz­mowy na temat ide­al­nych urządzeń mobil­nych – jakie powinny być, co powinny mieć i jak powinny wyglą­dać? Gorąco zapraszam do rozmowy!

Aplikacje Android: Polskie Kodeksy

Dodano: 21.09.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson

Polskie Kodeksy androidpolskie kodeksy android

W Android Mar­ket znalazła się aplikacja Pol­skie Kodeksy. Jak łatwo się domyśleć jest to dar­mowy zbiór pop­u­larnych kodek­sów prawniczych obow­iązu­ją­cych w Polsce. Zna­jdziemy wśród nich: kodeks cywilny, karny, pracy, wykroczeń czy postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego. Dla ludzi mają­cych sty­czność z przepisami prawnymi to bardzo dobra aplikacji – po co kupować kilka tomów kodek­sów, gdy można je mieć w telefonie?

Prognoza pogody dla Androidów: BeWeather

Dodano: 08.09.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

BeWeather Android  BeWeather Android smartfone

Chyba nie ma lep­szej pozy­cji dla smart­fonów z Androi­dem jeśli chodzi o aplikacje typu prog­noza pogody niż BeWeather. Poza świet­nym wiz­ual­iza­c­jami, apka posi­ada mnóstwo możli­wości dos­tosowa­nia do potrzeb właś­ci­ciela. Zobaczmy na video, jak przed­stawia się aplikacja BeWeather na Androida.

Dlaczego wybraliście ten smartfon a nie inny? [dyskusja]

Dodano: 03.09.2011 Kategorie: Android, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7

which smartphone

Wszedłem wczo­raj do salonu jed­nego z oper­a­torów komórkowych, w chwili gdy oglą­dałem jed­nego ze smart­fonów LG, pod­szedł facet z dzieck­iem. Dziecko przed­staw­iło ojcu Sam­sunga Galaxy S, jako najlep­szy smart­fon na rynku, na co ojciec skwitował syna: eee Sam­sung… ja chce tylko Nokie. Jak to jest – jakie smart­fony wybier­amy i czego od nich oczekujemy?

Przywitajcie się z Sony Ericsson Live with Walkman

Dodano: 22.08.2011 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Sony Ericsson Tagi:

Sony Ericsson Live with Walkam white

Sony Eric­s­son zaprezen­tował dzisiaj w Lon­dynie ele­gancki smart­fon Sony Eric­s­son Live with Walk­man. Oprócz dużych możli­wości muzy­cznych, smart­fon oparty jest o sys­te­mem Android 2.3 i mocno zin­te­growany z Facebook’iem.

Nokia Maps na iPhone’a, iPad’a i urządzenia Android? [video]

Dodano: 12.07.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Tablety, Video

Nokia Maps iPad 2 iOS

Wygląda na to, że Nokia Maps stanie się już niedługo aplikacją mul­ti­sys­te­mową i będzie obsługi­wać iOS (iPhone, iPad), a także urządzenia Android.

Aplikacja Google+ na smartfony Android

Dodano: 06.07.2011 Kategorie: Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

Google+ w telefonieGoogle+ Android phone

Pomimo tego, że ser­wis Google+ nadal jest w fazie testów i nie każdy może się do niego dostać, firma Google postanow­iła udostęp­nić spec­jalną aplikację Google+ na Androida. Podob­nie, jak ser­wis – cieszy się ona dużą pop­u­larnoś­cią i już jest pod wzglę­dem insta­lacji w przedziale od 500 000 do 1 000 000 pobrań.

Aplikacje Android: BBC News

Dodano: 11.06.2011 Kategorie: Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

BBC News AndroidAplikacje Android BBC News

BBC News jest ofic­jalną aplikacją stwor­zoną dla smart­fonów z Androi­dem. Aplikacja umożli­wia szy­bkie przeglą­danie wiado­mości z całego świata z uwzględ­nie­niem kanałów tem­aty­cznych (biznes, rozry­wka, tech­nolo­gia itp.). Zapraszam do obe­jrzenia ofic­jal­nego spotu reklam­owego BBC News dla Androida.

Myslovitz na iOS i Androida – pierwsza oficjalna aplikacja mobilna dla polskiego zespołu

Dodano: 06.06.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson

Myslovitz aplikacjaMyslovitz iPhoen app

Znana wszys­tkim fanom muzyki grupa Myslovitz doczekała się nowego krążka – Nieważne jak wysoko jesteśmy. Czytel­nicy dailymobile.pl nie oczekują raczej recen­zji nowej płyty, wydarze­niem jest jed­nak pier­wsza ofic­jalna aplikacja mobilna dla pol­skiego zespołu muzy­cznego, jaką jest aplikacja grupy Myslovitz. I na tym właśnie skupie się w we wpisie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002