Sony twierdzi, że technologia Nokii 808 jest stara

Dodano: 17.03.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Sony Ericsson Tagi: , , , ,

Czy jest na świecie ktoś, kto nie był pod wraże­niem słysząc o nowyej 41-megapikselowej Nokii 808? Z pewnoś­cią ciężko będzie znaleźć taką osobę, tele­fon nie zro­biła jed­nak wraże­nia na Sony, które stwierdz­iło właśnie, że 41-megapikselowy sen­sor zaim­ple­men­towany w urządze­niu fińskiego pro­du­centa jest tech­nologią starą. 

Sony ujawnia szczegóły dotyczące działania floating touch [Video]

Dodano: 15.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Sony Ericsson, Video Tagi: , , ,

Zapowiedziany niedawno smart­fon Sony Xpe­ria Sola prezen­tował zupełnie nową funkcję sterowa­nia ekranem bez konieczności dotyka­nia pal­cem tafli wyświ­et­lacza. To niety­powe rozwiązanie poz­woli na wygod­niejsze sterowanie takimi funkc­jami jak przeglą­darka inter­ne­towa. Jak dzi­ała nowa tech­nolo­gia? Przekon­a­j­cie się sami czy­ta­jąc dal­szą część wpisu. 

Sony Xperia sola [Zapowiedź + Video]

Dodano: 13.03.2012 Kategorie: Android, Sony Ericsson, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sony potwierdz­iło ist­nie­nie smart­fonu o którym mówiono już jakiś czas temu. Nowa słuchawka Sony o nazwie “Sola” nie jest nową wer­sją Xpe­ria S przez­nac­zoną na rynek Amerykański tak jak głosiło wiele plotek, jest to po prostu nowe urządze­nie samo w sobie. 

Sony Ericsson z Windows Phone odnaleziony na eBay’u.

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson Tagi: , ,

Sony Eric­s­son nigdy ofic­jal­nie nie zapowiedział urządzenia z Win­dows Phone, nigdy też nie przyz­nał się do prac prowad­zonym nad smart­fonem korzys­ta­ją­cym z nowego sys­temu od Microsoftu. Jedyne prze­cieki ze zdję­ci­ami, filmikami czy specy­fikac­jami tech­nicznymi ujaw­ni­ały że coś może być na rzeczy. Tym­cza­sem na niezwykle pop­u­larnym por­talu auk­cyjnym wys­taw­iony został pro­to­typ słuchawki od Sony Eric­ssona z Win­dows Phone7. 

Google wprowadza poważne zmiany, żegnamy Android Market [Video]

Dodano: 07.03.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Tapety, Video Tagi: , , ,

Po ogrom­nej licz­bie negaty­wnych opinii na temat Android­owego sklepu od Google, w końcu doczekaliśmy się kroku w stronę ujed­no­lice­nia Google Music, Google Video, Books oraz innych usług dostęp­nych jedynie z poziomu Android Marketu.

Android Key Lime Pie nową wersją tuż po Jelly Bean [Plotka]

Dodano: 05.03.2012 Kategorie: Android, HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

Przeglą­da­jąc infor­ma­cję na temat nowej plotki związanej z nazwą roboczą najnowszej, jeszcze nie zapowiedzianej odsłony Androida nabrałem ochoty na zabawę z zielonym robo­cikiem. Jeszcze dosłownie kilka dni temu plotkowano na temat Jelly Bean a już dziś słyszymy, że wer­sja sys­temu Android 6.0 nazwana zostanie Key Lime Pie czyli nazwą niezwykle pysznego ciasta limonkowego.

Nowe, pomniejszone wersje Sony Xperia S [Zapowiedź]

Dodano: 02.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Pier­wsza zapowiedź Sony na Mobile World Con­gress prezen­tuje dwa, nie spec­jal­nie intere­su­jące smart­fony biorąc pod uwagę że są to tak naprawdę 2 urządzenia odpowied­nio pom­niejs­zone wzglę­dem Sony Xpe­ria S o którym wiedzieliśmy wiele długo przez MWC

Qualcomm S4 przetestowany, wyniki są zaskakujące [Galeria]

Dodano: 21.02.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Tablety Tagi: , ,

Pomimo testów na niez­nanej plat­formie ref­er­en­cyjnej, wyniki zaskakują bardzo pozy­ty­wnie, S4 na tle urządzeń takich jak Sam­sung Galaxy SII wypada dwukrot­nie lep­iej. Wyniki wyda­jności chipsetu są naprawdę znakomite. Dzięki nim, już dziś wiemy, czego możemy spodziewać się po nowych układach od Qualcomma.

Zdjęcia prototypowego Sony Ericsson’a z Windows Phone 7 [Galeria]

Dodano: 21.01.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Sony Ericsson, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,


Ostat­nimi czasy coraz więcej mówi się o Win­dows Phone 7 nie tylko za sprawą Nokii i jej serii tele­fonów Lumia. Dzisiaj do całego szału na Win­dows Phone 7 dołącza Sony Eric­s­son ze swoim pro­to­ty­powym smartfonem. 

Pierwsze filmiki oraz zdjęcia wykonane 12 megapikselowym Sony Xperia S [Galeria + Video]

Dodano: 17.01.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Sony Ericsson, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Pier­wsze zdję­cia wyko­nane smart­fonem Sony Xpe­ria S wyko­rzys­tu­ją­cym sen­sor ExmorR. Z pewnoś­cią dla wielu taka ilość megapik­seli w tele­fonie to zbędny gadżet. Zna­jdą się również entuz­jaści wyso­kich rozdziel­czości  którzy mogą pode­jżeć pier­wsze zdję­cia wyko­nane tym telefonem.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002