Sony Ericsson PSP — “telefon — konsola” już wkrótce?

Dodano: 10.05.2009 Kategorie: Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi:

sony-ericsson-psp-phone-concept

Pomimo tego, że firma Sony Eric­s­son już jakiś czas temu wyco­fała się z pro­jektu tele­fonu — kon­soli, czyli połączenia sił Sony Ericsson’a z Sony PlaySta­tion pomysł ten w ostat­nim cza­sie nieco ożył. Nie wiadomo tylko, czy jest to plotka czy nie. Wiadomo jedno — jeden z prezesów Sony Eric­s­son — Dick Komiyama, przyz­nał w wywiadzie dla gazety Finan­cial Times, że tele­fon — kon­sola, czyli Sony Eric­s­son PSP jest możliwa do realizacji.

Sony Ericsson W707 na żywo (foto)

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson Tagi:

w707_in-use_pic_12

Sony Eric­s­son W707 to model, który został wprowad­zony do sprzedaży pod koniec zeszłego roku. Tele­fon ten nie zyskał więk­szego rozgłosu. Jest to typowy tele­fon typu Calmshell i raczej nie zaskakuje wymyślną styl­istyką, zresztą przyjrzyj­cie się sami na zdję­cia pochodzące z bloga semcblog.com. Prezen­tuje tylko część zdjęć tego tele­fonu, resztę można znaleźć pod adresem sem­cblog.

Sony Ericsson Xperia podłączony do PlayStation 3 (video)

Dodano: 25.04.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Newsy, Sony Ericsson Tagi: ,

Myślisz sobie — nie, nie ma takiej możli­wości. Tele­fon zarządza­jący kon­solą do gier? Jed­nak dawno minęły czasy by tak pomyśleć, a co najważniejsze by to zrobić.

Sony Eric­s­son Xpe­ria to model tele­fonu bardzo rozwinięty ze względu na swoje możli­wości. W połącze­niu z taką aplikacją, jak: Mobil­eRe­mote 1.1, która łączy się z kon­solą do gier, czy też kom­put­erem poprzez Blue­tooth. Jak pod­kreślają testerzy aplikacja ta jest w pełni przys­tosowana do potrzeb tych urządzeń. Tele­fon w tym przy­padku może pełnić rolę myszki, pada itp.

O komu­nikacji tele­fonu z kom­put­erem pisałem już we wcześniejszym poście.

Via

Prezentacja i opinia telefonu Sony Ericsson W508

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Opinie, testy, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi:

gsmarena_004.jpg

Sony Eric­s­son W508 to tele­fon pasu­jący do każdego, co ceni sobie przede wszys­tkim ory­gi­nal­ność i wyjątkowy styl tele­fonu. Nowoczesny, świeży design to wyz­naczniki trendu Sony Eric­ssona W508. I kto wie, czy właśnie nie te cechy tego mod­elu spowodują, że stanie się on dość poważnym graczem na cias­nym rynku tele­fonów komórkowych, bo dla wielu ludzi właśnie wygląd zewnętrzny tele­fonu liczy się najbardziej.

Oprócz ciekawej styl­istyki mod­elu W508 zna­jdziemy tutaj także sporo dodatków — przede wszys­tkim charak­terysty­czny dla serii W odt­warzacz Walk­man. Tele­fon nie tylko musi wyglą­dać — musi także porząd­nie grać i na tą cechę tele­fonu nie powin­niśmy narzekać. Firma Sony znana ze świet­nej jakości sprzętu audio, jak zwykle pokazuje klasę także w świecie tele­fonów komórkowych.

Poza aspek­tami muzy­cznymi tele­fon posi­ada także aparat 3,2 megapik­sela — który jest śred­nim osiąg­nię­ciem, jak na najnowsze tele­fony — choćby Sony Eric­s­son Idou — 12 megapik­seli. I choć wielu kłóci się, że pik­sel w apara­cie to tylko liczba bez więk­szego pokrycia, ja nie zgadzam się z tym zdaniem. Odpowiedzią na to wszys­tko jest choćby tech­nolo­gia, która jakoś dzi­wnym trafem nie stoi w aparat­ach foto na mag­icznej licz­bie 1 megapik­sel, a cały czas pnie się w górę i chyba nie robi tego tylko dla liczb, a bardziej dla efektu i efektywności.

Niestety przy okazji aparatu fotograficznego w tym mod­elu trzeba także powiedzieć o pewnej wadzie — brak auto focus’a czy lampy LED. Ta wada prak­ty­cznie całkowicie wyk­lucza możli­wość robi­enia zdjęć w ciem­nych pomieszczeni­ach. Szkoda, że twórcy tego mod­elu nie dopra­cow­ali takiej drob­nej, a przy­dat­nej funkcji.

Sony Ericsson Idou — najnowsze zdjęcia (foto)

Dodano: 15.04.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: ,

sony-ericsson-idou-12-megapixel-camera-phone-13.jpg

Sony Eric­s­son Idou, o którym pisal­iśmy już wcześniej może stać się wielkim hitem tego roku. To, co wyróż­nia ten model spośród innych to świetny aparat fotograficzny — 12 megapik­seli rzeczy­wiś­cie robi wraże­nie, ale nie liczby się w tym przy­padku liczą, a to jak zdję­cia ten tele­fon będzie robić naprawdę. Oso­biś­cie uważam, że tele­fon ten pokaże klasę.

Więcej na temat Sony Eric­ssona Idou przeczy­tasz tutaj. Tym razem prezen­tu­jemy galerię zdjęć wyko­nanych przez por­tal mobile.mail.ru.

W205 i S312 — dwa nowe telefony Sony Ericssona

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: , ,

se-w205-496x248

Sony Eric­s­son przed­stawił dzisiaj dwa nowe mod­ele tele­fonów. Nie są to może model najwyższej półki, ale zad­owolą z pewnoś­cią więk­szość użytkowników.

Pier­wszy model to Sony Eric­s­son W205 — jest to kon­tynu­acja serii Walk­man wydawanej przez SE. Oczy­wiś­cie jak na tą klasę teleon posi­ada on świetne zaplecze muzy­czne — odt­warzacz Walk­man, Mega Bass czy Track ID to tylko niek­tóre rozwiąza­nia, które zna­jdziemy w tym mod­elu. Dodatkowo W205 posi­ada aparat 1.3 megapik­sela — jak dla mnie aparat tej klasy jest zbęd­nym dodatkiem do tele­fonu — nie wnosi nic nowego, ponieważ główna funkcja aparatu, czyli robi­e­nie zdjęć dzi­ała tutaj bardzo kiep­sko. Poza funkcją foto, aparat może także nagry­wać filmiki video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002