Sony Ericsson Vivaz — oficjalna prezentacja + zdjęcia

Dodano: 22.01.2010 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , ,

Sony-Ericsson-Vivaz-11

Sony-Ericsson-Vivaz-04

Sony Eric­s­son Vivaz (Kurara) to nowy ofic­jalny nabytek firmy Sony Eric­s­son. Pre­miera była dosyć niespodziewana i raczej mało kto przy­puszczał by SE wypuś­ciło właśnie w tym cza­sie nowy model tele­fonu – a jednak.

Para­me­try tele­fonu Sony Eric­s­son Vivaz przed­staw­iają się bardzo intere­su­jąco – model wyposażony został w sys­tem Sym­bian S60v5 (jak więk­szość nowoczes­nych, dotykowych smart­phonów Nokii).

Xpress Xmas — świetny darmowy motyw dla N97, N97 Mini, 5800, 5530, X6

Dodano: 12.12.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

nokia-5530-xpressmusic-darmowe-motywy-06

Xpress Xmas to świetny świąteczny, dar­mowy motyw autorstwa Morkino. Motyw ten jest przez­nac­zony dla wszys­t­kich dotykowych tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Tak więc będzie on kom­paty­bilny z następu­ją­cymi tele­fon­ami: Nokia N97, Nokia N97 Mini, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, Nokia X6, Sony Eric­s­son Satio, Sam­sung i8910 Omnia HD. Motyw wygląda świątecznie i efek­townie — w sam razem pasuje do tego okresu, a ściągnąć go na swój tele­fon może­cie jak zwykle z naszego bloga.

Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym polega dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książka kon­tak­tów zostaje zin­te­growana ze zna­jomymi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jakiś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­lają się infor­ma­cje o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

Darmowy motyw dla dotykowych Nokii — Woodelf by Yris

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , ,

nokia-5530-xpressmusic-darmowe-motywy-04nokia-5530-xpressmusic-darmowe-motywy-05

Oto kole­jny dar­mowy motyw na dotykowe Nokie (N97, 5800, 5530, X6), a także na tele­fony Sony­Er­ic­s­son Satio i Sam­sung i8910 Omnia HD. Wood­elf by Yris to bardzo ciekawy motyw nie tylko ze względu na grafikę kobi­ety, ale także ze względu na ory­gi­nalne napisy pod ikon­ami w menu — ciekawe, świeże i wyglą­da­jące jak odręczne pismo.

Motyw do pobra­nia w dal­szej części posta.

Aplikacje JAVA: GymLog — darmowa siłownia w telefonie

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , , , ,

gymlog-java-app-01gymlog-java-app-02

Gym­Log to dar­mowa aplikacja JAVA na tele­fony komórkowe służąca, jako asys­tent ćwiczeń siłowych. Jed­nym słowem Gym­Log to Twój spowied­nik wykony­wanych ćwiczeń z uwzględ­nie­niem ilości serii, ciężaru, rodzaju ćwiczenia itp. Pon­adto Gym­Log opisuje zarówno graficznie, jak i tek­stowo ponad 80 zestawów ćwiczeń.

To proste narzędzie do zapisy­wa­nia naszych statystyk oraz możli­wość podglądu naszych wyników, a także przenoszenia ich do sieci, Face­booka czy też Excela. Z pomocą Gym­Log dowiemy się także jakie ćwiczenia są najbardziej efek­ty­wne dla danej par­tii mięśni.

Aplikacja współpracuje z więk­szoś­cią tele­fonów komórkowych, poniżej zna­jdziesz pełną listę tele­fonów Nokia, oraz ściąg­niesz aplikację.

Twitter — nowy design strony dla telefonów komórkowych

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi:

twitter-mobile

Twit­ter od dnia wczo­ra­jszego udostęp­nił nową odsłonę swo­jej strony inter­ne­towej dla tele­fonów komórkowych. Oczy­wiś­cie chodzi o twit­tera z którego możemy korzys­tać poprzez stronę www, nie zaś poprzez aplikację. Nową odsłonę Twit­tera może­cie zobaczyć pod tym adresem: mobile.twitter.com.

źródło: Twit­ter

Sony Ericsson Aino HD 720p — prezentacja video

Dodano: 28.11.2009 Kategorie: Newsy, Opinie, testy, Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Prezen­tacja świet­nego slid­era – tele­fonu Sony Eric­s­son Aino HD 720p. Model ten posi­ada klasy­czny wygląd, który jest wiz­ytówką marki Sony Eric­s­son. Pon­adto oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez dodatkowych fajer­w­erków, tak więc nowy SE wyposażony jest w aparat 8,1 megapik­sela wyko­rzys­tu­jący tech­nologię HD 720p. Takie dodatki w tele­fonie, jak Wifi, Blue­tooth, 3G, HSDPA czy slot kart pamięci z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 8GB są już stan­dar­dem i z pewnoś­cią nie musimy się obaw­iać, że nie zna­jdziemy ich w nowym Aino. Bardzo ciekawą funkcją, która z pewnoś­cią spodoba się wszys­tkim grac­zom i posi­adaczą kon­soli Sony PlaySta­tion 3 jest inte­gracja tele­fonu z kon­solą. Możli­wość gry na kon­soli PS3 z wyko­rzys­taniem naszego telefonu.

Sony Ericsson XPERIA X10 w reklamie

Dodano: 04.11.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Sam tele­fon Sony Eric­s­son XPERIA X10 to powód do dumy inżynierów — tele­fon dopra­cow­any w szczegółach. Niestety tego samego nie można powiedzieć raczej od ludzi zaj­mu­ją­cych się mar­ketingiem tego pro­duktu. Reklama XPERII X10 jest mówiąc kolok­wial­nie — nudna i nijaka, pozbaw­iona charak­teru i niezwraca­jąca na siebie uwagi, w prze­ci­wieńst­wie do tele­fonu. Mam nadzieje, że to tylko pewnego rodzaju reklamówka pro­mu­jąca nowy model SE, a nie pro­mu­jąca możli­wości nowego mod­elu tele­fonu. W dal­szej części posta może­cie zobaczyć pokrótce możli­wości muzy­czne tele­fonu. Zapraszam do oglądania.

Sony Ericsson XPERIA X10 — oficjalna prezentacja

Dodano: 04.11.2009 Kategorie: Android, Newsy, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: ,

xperia-x10

Sony Eric­s­son wczo­raj zaprezen­tował swój najnowszy model tele­fonu XPERIA X10. Jest to pier­wszy model tele­fonu z logiem Sony Eric­s­son, który dołączył do pow­ięk­sza­jącej się rodziny tele­fonów wyposażonych w sys­tem Android. Pon­adto model ten został oparty na nowoczes­nej plat­formie UX, która jest niczym innym jak wzbo­ga­coną i zmody­fikowaną plat­formą Open OS.

To czym przede wszys­tkim zach­wyca nowy Sony Eric­s­son XPERIA X10 to połącze­nie świet­nego design z wyświ­et­laczem 4 cale na czele wraz z zaawan­sowaną grafiką i możli­woś­ci­ami mul­ti­me­di­al­nymi. Dobrze wróży także szy­bkość dzi­ała­nia tele­fonu, którą zapew­nia pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon QSD8250 – 1GHz.

Kolejna premiera telefonu Sony Ericsson już 3 listopada!

Dodano: 31.10.2009 Kategorie: Sony Ericsson, Video Tagi:

Firma Sony Eric­s­son zaprezen­tuje w najbliższym cza­sie (3 listopada) ofic­jal­nie nowy model tele­fonu. Jak wynika z powyższego video będzie to praw­dopodob­nie ofic­jalna prezen­tacja tele­fonu Sony Eric­s­son Rachel. Jed­nakże czy będzie to ten, czy też inny model tele­fonu przekon­amy się dopiero 3 listopada.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002