Do sieci prze­dostała się pier­wsza infor­ma­cja i zdję­cie doty­czące najnowszego tele­fonu Sam­sunga wyposażonego w sys­tem Android. Sam­sung to kole­jna firma, która po HTC zde­cy­dowała się na wprowadze­nie tego sys­temu oper­a­cyjnego w swych mod­elach tele­fonów. Jak wynika z nie­ofic­jal­nych infor­ma­cji Sam­sung wyposażony w Androida będzie dostępny w 3 kwartale tego roku.

Tele­fon ten ma być wyposażony w aparat fotograficzny, możli­wość przesyła­nia danych w stan­dard­zie HSDPA/ HSUPA i ma posi­adać dotykowy ekran. O wyglądzie tele­fonu niestety mało wspom­ni­ano, a i z słabej jakości zdję­cia ciężko się domyśleć jak będzie dokład­nie wyglą­dał pier­wszy Android wypro­dukowany przez Samsunga.

Tele­fon będzie dostępny w Europie i Ameryce. Swoimi funkc­jami ma przy­pom­i­nać HTC Magic — tele­fon zaprezen­towany w zeszłym miesiącu przez Voda­fone. Do wdroże­nia sys­temu oper­a­cyjnego Google są także zain­tere­sowane takie firmy jak: Sony Eric­s­son, Motorola i LG.

1