doro-handle-easy-330gsm-04.jpg

Współczesne mod­ele tele­fonów komórkowych mają to do siebie, że są coraz bardziej skom­p­likowane w obsłudze, a dodatkowe funkcje tele­fonu cza­sem wcale nie są nawet poz­nane czy odkryte. Doro Han­dleEasy 330 GSM może być właśnie odpowiedzią na skom­p­likowane tech­nicznie mod­ele — ten tele­fon zadziwi Nas swoją pros­totą i łat­woś­cią w obsłudze. Możemy zapom­nieć o GPS-ie, odt­warza­czu plików mul­ti­me­di­al­nych czy nawet apara­cie fotograficznym — w tele­fonie Doro tego nie zna­jdziemy. Co zatem wyróż­nia ten model spośród tak dużej konkurencji — otóż pros­tota i ergonom­iczna klaw­iatura przys­tosowana do osób o nieco słab­szym wzroku (duże, wyraźne klaw­isze). Oglą­da­jąc ten model tele­fonu możemy się trochę poczuć jak­byśmy prze­nieśli się min­i­mum o 10 lat wstecz, gdzie na rynku tele­fonów komórkowych królowały tzw. cegły, a powiedze­nie “o zbiera­niu komórek, jako cegieł do budowy domu” było jak najbardziej na rzeczywiste.

Tak, więc Doro Han­dleEasy 330 jest pewnego rodzaju ewen­e­mentem na obec­nym rynku tele­fonów komórkowych. Niem­niej jed­nak aspekt ten nie dzi­ała na nieko­rzyść, a wręcz prze­ci­wnie — coraz więcej ludzi szuka i potrze­buje tele­fonów prostych w obsłudze i z dużymi cyframi na klaw­iaturze. Minusem niestety w tym przy­padku jest to, że żaden z pol­s­kich oper­a­torów nie zde­cy­dował się na tak odważny krok by przyjąć ten model w swoje progi i wprowadzić do oferty sprzedaży — a szkoda. Udało mi się jed­nak znaleźć ofertę jed­nego ze sklepów inter­ne­towych, który prowadzi sprzedaż tego mod­elu. Martwi mnie niestety jeden aspekt związany ze sprzedażą tego mod­elu — cena — 490,08zł to bardzo dużo jak na tele­fon, który oprócz dużych klaw­iszy, kolorowego ekranu i dzwonków poli­fon­icznych nic więcej nie posi­ada — a może właśnie, dlat­ego jest tak drogi.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii Doro Han­dleEasy 330.