Prezentacja i opinia telefonu Sony Ericsson W508

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Opinie, testy, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi:

gsmarena_004.jpg

Sony Eric­s­son W508 to tele­fon pasu­jący do każdego, co ceni sobie przede wszys­tkim ory­gi­nal­ność i wyjątkowy styl tele­fonu. Nowoczesny, świeży design to wyz­naczniki trendu Sony Eric­ssona W508. I kto wie, czy właśnie nie te cechy tego mod­elu spowodują, że stanie się on dość poważnym graczem na cias­nym rynku tele­fonów komórkowych, bo dla wielu ludzi właśnie wygląd zewnętrzny tele­fonu liczy się najbardziej.

Oprócz ciekawej styl­istyki mod­elu W508 zna­jdziemy tutaj także sporo dodatków — przede wszys­tkim charak­terysty­czny dla serii W odt­warzacz Walk­man. Tele­fon nie tylko musi wyglą­dać — musi także porząd­nie grać i na tą cechę tele­fonu nie powin­niśmy narzekać. Firma Sony znana ze świet­nej jakości sprzętu audio, jak zwykle pokazuje klasę także w świecie tele­fonów komórkowych.

Poza aspek­tami muzy­cznymi tele­fon posi­ada także aparat 3,2 megapik­sela — który jest śred­nim osiąg­nię­ciem, jak na najnowsze tele­fony — choćby Sony Eric­s­son Idou — 12 megapik­seli. I choć wielu kłóci się, że pik­sel w apara­cie to tylko liczba bez więk­szego pokrycia, ja nie zgadzam się z tym zdaniem. Odpowiedzią na to wszys­tko jest choćby tech­nolo­gia, która jakoś dzi­wnym trafem nie stoi w aparat­ach foto na mag­icznej licz­bie 1 megapik­sel, a cały czas pnie się w górę i chyba nie robi tego tylko dla liczb, a bardziej dla efektu i efektywności.

Niestety przy okazji aparatu fotograficznego w tym mod­elu trzeba także powiedzieć o pewnej wadzie — brak auto focus’a czy lampy LED. Ta wada prak­ty­cznie całkowicie wyk­lucza możli­wość robi­enia zdjęć w ciem­nych pomieszczeni­ach. Szkoda, że twórcy tego mod­elu nie dopra­cow­ali takiej drob­nej, a przy­dat­nej funkcji.

Prezentacja i opinia telefonu Samsung GT-S8300 Ultra Touch (foto +video)

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: Newsy, Operatorzy, Opinie, testy, Samsung Tagi: ,

big_1269

Sam­sung już prawie dwa miesiące temu zaprezen­tował swoje najnowsze słuchawki na tar­gach w Barcelonie, wśród nich znalazł się tele­fon Sam­sung GT-S8300 Ultra Touch. W Polsce model ten jak na razie dostępny jest w sprzedaży u trzech oper­a­torów — Ery, Play i Orange. Tele­fon ten wyróż­nia się przede wszys­tkim ciekawym, dopra­cow­anym wręcz do per­fekcji designem. Oprócz efek­tów stricte wiz­ual­nych pro­jek­tanci nie zapom­nieli by Sam­sung GT-S8300 Ultra Touch posi­adał także przyz­woite wnętrze. Zapraszamy do prezen­tacji telefonu.

Jak już wcześniej pod­kreśliłem model ten został “dopieszc­zony” na całej linii jeśli chodzi o wygląd. Mi oso­biś­cie bardzo przy­padł do gustu. Podoba mi się duży, bardzo prak­ty­czny i funkcjon­alny wyświ­et­lacz AMOLED o rozdziel­czości 240 x 400, 2,8 cala. Całość w kwestii wyświ­et­lacza dopeł­nia dotykowy ekran, co w połącze­niu z klasy­czną klaw­iaturą jest świet­nym rozwiązaniem. Tele­fon utrzy­many jest w ład­nej, przy­jem­nej dla oka kolorystyce szaro — czer­wonej. Kole­jny plus na rzecz Sam­sunga GT-S8300 Ultra Touch to ele­ganckie wykończe­nie tyl­nej (zakry­wa­jącej się przy zamyka­niu) części tele­fonu. Jest to sprawa może mniejszej wagi, ale pow­stało już wiele podob­nych slid­erów, który ten właśnie ele­ment miały całkowicie niedo­pra­cow­any — włącznie z tym, że w Nokii E66 możemy zobaczyć nawet malutkie śrubki wchodzące w pokrywę telefonu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002