Recenzja: Nokia 6750 Mural

Dodano: 24.10.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

Nokia-6750-Mural-12

Kole­jna recen­zja przy­go­towana przez por­tal Phon­eArena. Tym razem prezen­tacja doty­czy tele­fonu Nokia 6750 Mural. Model ten odz­nacza się ele­ganckim wyko­naniem i pro­fesjon­al­izmem, przy­go­towany chyba bardziej pod biznes klasę. Nokia 6750 Mural to calmshell (tele­fon muszelka z otwier­aną klapką) wyposażona w wyświ­et­lacz QVGA (240 x 320 pik­seli), a także aparat fotograficzny 2 megapik­sela, Blue­tooth, HSDPA i slot kart pamięci MicroSD z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 32GB. Nokia Mural jest dostępna na amerykańskim rynku od 6 wrześ­nia tego roku w sieci AT&T.

W dal­szej części posta może­cie zobaczyć recen­zje Nokii 6750 Mural.

Recenzja — Nokia 5730 XpressMusic

Dodano: 21.10.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: ,

Nokia-5730-XpressMusic-Recenzja

Por­tal Phon­eArena pokusił się o recen­zję tele­fonu Nokia 5730 Xpress­Mu­sic. Krótko przy­pom­i­na­jąc — Nokia 5730 Xpress­Mu­sic oparta jest o sys­tem Sym­bian S60v3, czyli tak jak więk­szość tele­fonów Nokii. Ekran tele­fonu — 2,4 cala, aparat foto tego mod­elu to 3,2 megapik­sela połąc­zony z lampą LED oraz z obiek­ty­wem Carl Zeiss. Pon­adto tele­fon wyposażony jest w GPS, WiFi oraz slot kart pamięci.

Zapraszam do obe­jrzenia recen­zji Nokii 5730 Xpress­Mu­sic.

Nokia N900 kontra Nokia N97 — test szybkości przeglądarek

Dodano: 20.10.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: ,

nokia-n900-vs-nokia-n97-test

Oto krótki test przed­staw­ia­jący jak szy­bko dzi­ałają przeglą­darki w tele­fonach Nokia N97 i Nokia N900 (Maemo). Zobacz­cie w dal­szej częsci posta, kto został zwycięzcą?

Recenzja LG GM310

Dodano: 10.10.2009 Kategorie: LG, Newsy, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

lg-gm310

Por­tal Phon­eArena, znany z częstego testowa­nia tele­fonów komórkowych tym razem stworzył krótką recen­zję tele­fonu LG GM310. Model ten jest typowym slid­erem, przy­pom­i­na­ją­cym designem nieco Nokię E66. Na pokładzie tele­fonu LG GM310 zna­jdziemy klasy­czny ekran 262 tyś kolorów (TFT), aparat cyfrowy 3 megapik­sela, a także Stereo Blue­tooth, slot kart pamięci MicroS­DHC oraz złącze słuchawkowe typu Jack 3,5 mm. Więcej na temat tego tele­fonu możemy się dowiedzieć z recen­zji video, która zna­j­duje się poniżej oraz poczy­tać na stronie PhoneArena.com — Zapraszam :)

Video: testowanie telefonów Nokia

Dodano: 10.10.2009 Kategorie: Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

Nokia-mobile-test

Testy tele­fonów komórkowych stają się coraz bardziej rozbu­dowane i coraz bardziej pod­dawane tzw. tor­turom. Wszys­tko to oczy­wiś­cie by nasze tele­fony były coraz lep­szej jakości i coraz bardziej wytrzy­małe. Jak pokazuje poniższy filmik testy te wydają się nieco śmieszne (prze­suwanie na okrągło wysuwanej klapki itp.) jed­nakże jest to pro­ce­dura niezbędna by dany model tele­fonu mógł zostać dopuszc­zony do masowej sprzedaży. Zobaczmy zatem jakim tor­turom (testom) pod­dawane są tele­fony komórkowe najwięk­szego pro­du­centa w tej branży, czyli firmy Nokia.

Recenzja LG GD330

Dodano: 20.09.2009 Kategorie: LG, Newsy, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

lg-gd330

Por­tal Phone Arena pokusił się o bardzo krótką, lecz treś­ciwą recen­zję słuchawki LG GD330. Tele­fon nie jest może szczytem tech­niki, więc można powiedzieć, że jest to tele­fon ide­alny dla osób mało wyma­ga­ją­cych od tele­fonu niż dla geeków komórek. Na pokładzie LG GD330 zna­jdziemy wyświ­et­lacz 2,2 cala, odt­warzacz MP3 oraz radio FM wraz z aparatem fotograficznym 2 megapiksela.

Zobaczmy z bliska LG GD330 w krótkiej recen­zji Phone Arena.

Jak bardzo może być wytrzymała Nokia 3720 Classic?

Dodano: 20.09.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nokia-3720-classic-test

Nokia 3720 Clas­sic nie wygląda raczej jak tele­fon — ter­mi­na­tor, który służy do zadań spec­jal­nych. A jed­nak można się pomylić — co w nor­mal­nych użytkowa­niu może oznaczać dosyć miłą niespodziankę — zami­ast odd­awać swoją Nokię 3720 Clas­sic do ser­wisu po kąpieli, możemy dalej z niej korzys­tać, zresztą zobacz­cie sami:)

Nokia 3720 Classic kontra painball i galaretka — ekstremalny test

Dodano: 10.07.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

Nokia Con­ver­sa­tions od pewnego czasu na potęgę tes­tuje tele­fony Nokii — jak ich nie kopie, albo nie gra nimi w golfa to bawi się nimi w kuchni i robi tele­fonową galaretkę, a w wol­nych chwilach… a w wol­nych chwilach strzela z 10m. z paintball’a — z jakim rezul­tatem — zobacz­cie sami. Nokia 3720 Clas­sic kon­tra ekstremalny test.

Via

Opinia telefonu Samsung Jet już dostępna

Dodano: 21.06.2009 Kategorie: Newsy, Opinie, testy, Samsung Tagi: ,

samsung-jet-pictures-01

Eldar Mur­tazin z por­talu mobile-review.com zazwyczaj ma to szczęś­cie by móc opin­iować jako jeden z pier­wszych na Świecie miał możli­wość przetestowa­nia niedawno przed­staw­ionego tele­fonu komórkowego Sam­sung Jet.

Nowy model Sam­sunga to przede wszys­tkim szy­bkość dzi­ała­nia — pro­ce­sor 800MHz, uważany jest przez inżynierów Sam­sunga, jako najszyb­szy pro­ce­sor w tele­fonie komórkowym na świecie. Ten tele­fon choć nie jest hucznie zapowiadany przez spec­jal­istów może okazać się czarnym koniem wśród Smart­phonów w tym roku. Porównu­jąc go choćby z najnowszym iPhone’m 3G S, jabłuszko wypada rzeczy­wiś­cie słabo. A co najważniejsze nowy Sam­sung Jet może okazać się także ciekawy pod wzglę­dem atrak­cyjnej ceny. To wszys­tko zobaczymy za jakiś czas, jak nowy model Sam­sunga wejdzie na rynek, tym­cza­sem zapraszam do obe­jrzenia kilku fotografii Sam­sunga Jet oraz do przeczy­ta­nia recen­zji tego tele­fonu (link).

Nokia N86 — recenzja i zdjęcia

Dodano: 04.06.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

nokia-n86-pictures-08

Por­tal mobile-review.com, czyli jeden z najbardziej rzetel­nych i jedna z najlep­szych stron opin­iotwór­czych na temat tele­fonów komórkowych na świecie opub­likowała najnowszy test tele­fonu Nokia N86. Poza samą treś­cią wchodzącą w skład opinii, test zaw­iera również bardzo dużo zdjęć. Niestety minusem tego testu jest to, że jak na razie został on opub­likowany tylko w języku rosyjskim, więc jest to pewne utrud­nie­nie. Z pomocą przy­chodzi Google Trans­la­tor i tłu­macze­nie na język ang­iel­ski (link).

Nokia N86 została zaprezen­towana na tar­gach MWC w Barcelonie w tym roku. To co najbardziej wyróż­nia ten model spośród innych to z pewnoś­cią aparat fotograficzny 8 megapik­seli połąc­zony z świet­nej jakości obiek­ty­wem Carl Zeiss Tes­sar i dwoma lam­pami LED powinien osią­gać świetne wyniki.

Nokia N86 to kon­tynu­acja serii N i kon­tynu­acja mod­elu N85, który w tym momen­cie staje się starszym bratem N86. Poza świet­nym aparatem foto tele­fon posi­ada także szereg dodatkowych opcji — HSDPA do 3,6 Mbps, WiFi czy GPS to tylko niek­tóre z kluc­zowych dodatków, które zachę­cają do wyboru tego właśnie mod­elu. N86 posi­ada także wbu­dowane 8GB pamięci, które możemy rozsz­erzyć o kole­jne 16 GB, co daje potężną pamięć, jak na tele­fon o pojem­ności 24 GB. Tele­fon został wyposażony w wyświ­et­lacz typu OLED o przekąt­nej 2,6 cala. Model Nokia N86 będzie pra­cował na sys­temie Sym­bian S60v3, czyli tym samym co jego poprzed­nik (N85). Tele­fon pojawi się w sprzedaży już w tym kwartale roku, jed­nak nie wiadomo kiedy dokład­nie będzie on dostępny w Polsce.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć tele­fonu Nokia N86.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002