Szybkość Internetu w UK w sieci O2, Orange i Vodafone – iPhone 3GS

Dodano: 10.02.2010 Kategorie: iPhone, Opinie, testy, Video Tagi: ,

speedtest-iphone-3gs

Oto szy­bkie i treś­ciwe porów­nanie szy­bkości inter­netu w trzech bry­tyjs­kich sieci­ach komórkowych: O2, Orange i Voda­fone. Test ten został przeprowad­zony na trzech mod­elach tele­fonu iPhone 3GS. Tak więc drodzy rodacy z UK sprawdź­cie jakiego Speeda ma Inter­net w waszej sieci komórkowej. Porów­nanie zna­j­duje się w dal­szej części wpisu.

Porównanie telefonów: Google Nexus One vs iPhone 3GS

Dodano: 08.02.2010 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nexus-one-vs-iphone-3gs

Ekipa Cnet.com przy­go­towała ciekawe porów­nanie dwóch tele­fonów: Google Nexus One vs iPhone 3GS. Jak dobrze wiemy, Google wys­tar­towało ze swoim nowym pro­duk­tem — tele­fonem komórkowym, właśnie z myślą degradacji tele­fonu iPhone. Ekspan­sja na nowe rynki Nexusa One nadal trwa. Z pewnoś­cią jest to pro­dukt ciekawy, ale czy na pewno jest w stanie prze­bić, kul­towego już, iPhone’a? Zobaczmy sami.

Sony Ericsson Vivaz — w pełni ekstremalny test

Dodano: 26.01.2010 Kategorie: Newsy, Opinie, testy, Sony Ericsson, Video Tagi: , , ,

Sony-Ericsson-Vivaz-test

Choć tele­fon Sony Eric­s­son Vivaz zaprezen­towany został w zeszłym tygod­niu, nie przeszkodz­iło to por­talowi zagg.com wyko­rzys­tać fakt posi­ada­nia takiego mod­elu tele­fonu do celów mar­ketingowych. Nowa słuchawka SE posłużyła do ekstremal­nego testu, gdzie między innymi tele­fon dosyć mocno trak­towany jest kluczami, a także mechan­icznym pil­nikiem — całość przed­stawia się rzeczy­wiś­cie ekstremal­nie. Jed­nak na końcu nagra­nia dowiemy się, co tak naprawdę przed­stawia to video. Zapraszam do oglą­da­nia ekstremal­nego testu Sony Eric­ssona Vivaz w dal­szej części wpisu.

Nokia SU-33W — obszerny test video

Dodano: 14.01.2010 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nokia-mobile-tv-receiver-su_33w

Nokia SU-33W to przenośny odbiornik telewizji mobil­nej. Jest to dodatek (akce­so­ria) do tele­fonów Nokia. Dzięki temu odbiornikowi już w tej chwili możemy odbierać syg­nał telewiz­yjny w kilku najwięk­szych mias­tach Pol­ski na ekranach swoich tele­fonów komórkowych. Daje on możli­wość oglą­da­nia pro­gramów telewiz­yjnych nadawanych w sys­temie DVB-H.

Choć telewizja mobilna fazę rozk­witu ma dopiero przed sobą, warto zobaczyć, jak dzi­ała to w prak­tyce. Bardzo wycz­er­pu­jącego testu dokonał użytkownik YouTube o nicku jakubd2, który dokonał testu odbiornika telewiz­yjnego Nokia SU-33W wraz z połącze­niem tele­fonu Nokia E75. Na teś­cie można zaob­ser­wować jakość odbier­anego syg­nału, funkcjonowanie urządzenia oraz kom­po­nenty wchodzące w skład zestawu odbiornika telewizji mobilnej.

Zapraszam do testu odbiornika Nokia SU-33W i tele­fonu Nokia E75.

Top 10 najdroższych i najtańszych telefonów – Grudzień 2009

Dodano: 13.01.2010 Kategorie: Newsy, Opinie, testy Tagi: ,

nokia8800goldarte

Oto kole­jny raport cenowy naj­droższych i naj­tańszych tele­fonów komórkowych stwor­zony przez por­tal fortel.info oraz ceneo.pl. Grud­niowy raport przed­staw­iony został w aurze szału zakupowego i wielkiego boomu wsze­lakiej kon­sumpcji. Także wśród tele­fonów komórkowych w tym miesiącu można było zan­otować zarówno spadki, jak i zwyżki cen. W bardzo dużej części były to jed­nak spadki ceny, które z pewnoś­cią miały wpływ na więk­szy popyt tych słuchawek, które są najdroższe.

Najlepszy telefon i najlepsza usługa według użytkowników Nokii w 2009 roku

Dodano: 30.12.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Opinie, testy Tagi: ,

best-mobile-phone-2009

Nokia Con­ver­sa­tions, który to ser­wis jest ofic­jal­nym blo­giem tech­nicznym Nokii przeprowadził ciekawą anki­etę wśród użytkown­ików tele­fonów Nokia. Czytel­nicy mieli wybrać najlep­szy pro­dukt (model tele­fonu), który wyszedł w 2009 roku oraz najlep­szą usługę, jaką firma Nokia sprezen­towała swoim użytkown­ikom w 2009 roku. Wyniki są bardzo ciekawe i możesz przeczy­tać je w dal­szej części newsa.

Sony Ericsson Aino HD 720p — prezentacja video

Dodano: 28.11.2009 Kategorie: Newsy, Opinie, testy, Sony Ericsson, Video Tagi: , ,

Prezen­tacja świet­nego slid­era – tele­fonu Sony Eric­s­son Aino HD 720p. Model ten posi­ada klasy­czny wygląd, który jest wiz­ytówką marki Sony Eric­s­son. Pon­adto oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez dodatkowych fajer­w­erków, tak więc nowy SE wyposażony jest w aparat 8,1 megapik­sela wyko­rzys­tu­jący tech­nologię HD 720p. Takie dodatki w tele­fonie, jak Wifi, Blue­tooth, 3G, HSDPA czy slot kart pamięci z możli­woś­cią rozsz­erzenia do 8GB są już stan­dar­dem i z pewnoś­cią nie musimy się obaw­iać, że nie zna­jdziemy ich w nowym Aino. Bardzo ciekawą funkcją, która z pewnoś­cią spodoba się wszys­tkim grac­zom i posi­adaczą kon­soli Sony PlaySta­tion 3 jest inte­gracja tele­fonu z kon­solą. Możli­wość gry na kon­soli PS3 z wyko­rzys­taniem naszego telefonu.

Nokia Home Music — nowy produkt Nokii zaprezentowany

Dodano: 17.11.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: ,

Nokia Home Music to nic innego jak stacjonarny odt­warzacz muzy­czny. Jest to całkowita nowość i nie­jako nowinka doty­cząca firmy Nokia. Jak dobrze wiemy fiński pro­du­cent zaopa­truje świat nie tylko w cud­owne tele­fony komórkowe, ale także pro­dukuje mon­i­tory i inne sprzęty, jak swoje ostat­nie dzieło — Nokia Book­let 3G.

Nokia 6790 Surge recenzja

Dodano: 14.11.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

Nokia 6790 Surge została pod­dana recen­zji przez por­tal Mobile Burn. Model ten odz­nacza się futu­rysty­cznym wyglą­dem, jak na tele­fony komórkowe tzw. slide — slider. Nokia 6790 Surge została wyposażona w wysuwaną klaw­iaturę typu QWERTY, dodatkowo w tele­fonie zna­jdziemy GPS, aparat fotograficzny 2 megapik­sela oraz złącze słuchawek 2,5mm. Surge została uru­chomiona na nieza­wod­nym sys­temie Sym­bian S60v3 wraz z fea­ture  Pack 2 OS. Kole­jna część recen­zji tele­fonu Nokia 6790 Surge w dal­szej części posta.

TouchComic — recenzja aplikacji na Nokii 5530 XpressMusic

Dodano: 04.11.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , ,

TouchComic-Review-nokia-5530-S60v5

Touch­Comic to bardzo ciekawa aplikacja skierowana do fanów komik­sów. Pozwala ona czy­tanie naszego ulu­bionego komiksu w wer­sji mobil­nej. Recen­zja Touch­Comic na tele­fonie Nokia 5530 Xpress­Mu­sic stwor­zona przez Sym­bian Guru. Ta prosta aplikacja skierowana jest do wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonów wyposażonych w sys­tem Sym­bian S60v5.  Video recen­zja zna­j­duje się w dal­szej części posta.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002