Symfonia telefonii komórkowej w reklamie Vodafone

Dodano: 26.10.2009 Kategorie: Bez kategorii, Operatorzy, Video Tagi: ,

telefoniczna-symfonia

telefoniczna-symfonia-00

Oto świetny przykład zas­tosowa­nia tele­fonów komórkowych do tzw. wyższych i bardziej szla­chet­nych celów — może kiedyś sami stworzy­cie jakiś tele­fon­iczny band. Póki co zobacz­cie jak pro­fesjon­al­nie to wygląda w spocie reklam­owym sieci Vodafone.

Nokia 6730 Classic w sieci Vodafone

Dodano: 30.05.2009 Kategorie: Nokia, Operatorzy, Zapowiedzi Tagi: , ,

nokia-6730-classic-1 nokia-6730-classic-2

Nokia 6730 Clas­sic to najnowszy model tele­fonu fińskiego giganta. Niestety już na wstępie należy pod­kreślić, iż model ten nie będzie dostępny w Polsce. Powód jest jeden 6730 Clas­sic została stwor­zona na potrzeby, a raczej dla użytkown­ików bry­tyjskiej sieci Voda­fone. Tele­fon jest nie tylko ele­gancki, ale posi­ada także ciekawe wnętrze — sys­tem Sym­bian S60, GPS czy aparat 3,2 megapik­sela z lampą LED to tylko niek­tóre z ciekawych danych na temat tego tele­fonu. Pon­adto zostanie on wyposażony w spec­jalną funkcję Voda­fone Music Client.

Model Nokia 6730 Clas­sic wejdzie do sprzedaży w Wielkiej Bry­tanii już w przyszłym miesiącu, cena jak na razie nie jest znana.

T-Mobile w drodze do zielonej planety (video)

Dodano: 16.05.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Operatorzy Tagi: ,

T-Mobile opub­likowało śmieszny spot reklam­owy. Tym razem sieć jed­nak nie skupiła się na prezen­towa­niu swoich nowych usług, a na zaprezen­towa­niu jak ważne dla tej firmy jest kwes­tia eko­log­icznego stylu życia. Reklama ciekawa, śmieszna, a przede wszys­tkim pożyteczna.

T-Mobile to nie pier­wsza firma związana z branżą teleko­mu­nika­cyjną, która stara się zwró­cić uwagę na eko­log­iczny tryb życia. Już od dłuższego czasu eko­log­iczne rozwiąza­nia stara się pokazać Nokia, poprzez zas­tosowanie spec­jal­nych aplikacji, zmniejsze­nie opakowań tele­fonów czy też prowadząc kam­panie recyk­lingu starych tele­fonów komórkowych. Takie akcje trzeba zal­iczyć jak najbardziej na plus, w końcu to nasza ziemia i nasz wspólny interes.

Via

Prezentacja i opinia telefonu Samsung GT-S8300 Ultra Touch (foto +video)

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: Newsy, Operatorzy, Opinie, testy, Samsung Tagi: ,

big_1269

Sam­sung już prawie dwa miesiące temu zaprezen­tował swoje najnowsze słuchawki na tar­gach w Barcelonie, wśród nich znalazł się tele­fon Sam­sung GT-S8300 Ultra Touch. W Polsce model ten jak na razie dostępny jest w sprzedaży u trzech oper­a­torów — Ery, Play i Orange. Tele­fon ten wyróż­nia się przede wszys­tkim ciekawym, dopra­cow­anym wręcz do per­fekcji designem. Oprócz efek­tów stricte wiz­ual­nych pro­jek­tanci nie zapom­nieli by Sam­sung GT-S8300 Ultra Touch posi­adał także przyz­woite wnętrze. Zapraszamy do prezen­tacji telefonu.

Jak już wcześniej pod­kreśliłem model ten został “dopieszc­zony” na całej linii jeśli chodzi o wygląd. Mi oso­biś­cie bardzo przy­padł do gustu. Podoba mi się duży, bardzo prak­ty­czny i funkcjon­alny wyświ­et­lacz AMOLED o rozdziel­czości 240 x 400, 2,8 cala. Całość w kwestii wyświ­et­lacza dopeł­nia dotykowy ekran, co w połącze­niu z klasy­czną klaw­iaturą jest świet­nym rozwiązaniem. Tele­fon utrzy­many jest w ład­nej, przy­jem­nej dla oka kolorystyce szaro — czer­wonej. Kole­jny plus na rzecz Sam­sunga GT-S8300 Ultra Touch to ele­ganckie wykończe­nie tyl­nej (zakry­wa­jącej się przy zamyka­niu) części tele­fonu. Jest to sprawa może mniejszej wagi, ale pow­stało już wiele podob­nych slid­erów, który ten właśnie ele­ment miały całkowicie niedo­pra­cow­any — włącznie z tym, że w Nokii E66 możemy zobaczyć nawet malutkie śrubki wchodzące w pokrywę telefonu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002