Red Bull Mobile – przedstart dla 50 000 wybrańców

Dodano: 07.08.2011 Kategorie: Newsy, Operatorzy, Zapowiedzi Tagi:

Red Bull Mobile starter

Sieć komórkowa Red Bull Mobile miała wys­tar­tować w Polsce 2 wrześ­nia. Przy okazji tak wielkiej imprezy, jaką były zawody sportowe Red Bull X-fighters, które odbyły się w Poz­na­niu, orga­ni­za­torzy roz­dali 50 000 akty­wnych starterów sieci Red Bull Mobile – to się nazywa mar­ketingowe podejście.

Rebranding Ery to także zmiana wizerunku Heyah

Dodano: 04.07.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Operatorzy Tagi: ,

Hezah logo 2011

Już ponad miesiąc minęło od czasu ofic­jal­nego prze­jś­cia sieci Era do łask T-Mobile. Na całym zamiesza­niu sko­rzys­tała także sieć Heyah, która powoli zmienia swój wiz­erunek – nowe logo oraz nowa czcionka Heyah.

All Inclusive BlackBerry – akcja promocyjna sieci Play [video]

Dodano: 14.06.2011 Kategorie: Blackberry, Newsy, Operatorzy, Video Tagi:

Play BlackBerry promo

Wraz z wejś­ciem smart­fonów Black­Berry do sieci Play w Internecie, prasie, telewizji pojawi się sze­roko zakro­jona akcja pro­mo­cyjna. Jak określa sam oper­a­tor – będzie to najwięk­sza kam­pa­nia reklam­owa BB w Polsce.

Play with BlackBerry, czyli telefony BlackBerry u operatora Play

Dodano: 14.06.2011 Kategorie: Blackberry, Newsy, Operatorzy Tagi: , , ,

BlackBerry Barack Obama

Sieć komórkowa Play wprowadza od dzisiaj do swo­jej oferty trzy słuchawki Black­Berry. Są wśród nich mod­ele Black­Berry: Curve 8520, Curve 3G 9300, Bold 9780. Zobaczmy jak wygląda nowa oferta czwartego operatora.

Orange Barcelona już wkrótce nowy smartfon operatora [video]

Dodano: 13.06.2011 Kategorie: Android, Newsy, Operatorzy, Video, Zapowiedzi Tagi:
Orange Barcelona

Orange Barcelona

 

Orange Barcelona to nowy smart­fon z Androi­dem, który już wkrótce pojawi się w ofer­cie oper­a­tora Orange. Co sobą reprezen­tuje i jak wygląda — zobacz­cie na video.

Angry Birds na żywo w Barcelonie [video]

Dodano: 12.06.2011 Kategorie: Gry, Newsy, Operatorzy, Video

Angry Birds na żywo

W gorącej Barcelonie stwor­zono świetny viral pole­ga­jący na możli­wości zagra­nia w Angry Birds na żywo. Całe przed­sięwz­ię­cie było nie tylko reklamą pop­u­larnej gry ale także pro­mocją usług sieci komórkowej T-Mobile. Powin­niś­cie to zobaczyć!

Przyszła Era na T-Mobile — krótkie FAQ

Dodano: 21.05.2011 Kategorie: Newsy, Operatorzy, Zapowiedzi Tagi:

T-Mobile

Sieć Era to marka należąca do Pol­skiej Tele­fonii Cyfrowej, jed­nakże już od 5 czer­wca rozpocznie się uwidacz­ni­anie marki T-Mobile na rynku, która zastąpi całkowicie sieć Era. Już od kilku dni dzi­ała pol­sko­języ­czna strona T-Mobile, na której zna­jdziemy odpowiedzi na wiele nur­tu­ją­cych Nas pytań.

Sieć Play zmieniła adres

Dodano: 10.05.2011 Kategorie: Newsy, Operatorzy

Sieć Play

Wzorem wszys­t­kich chęt­nie odwiedzanych firm w Internecie, także sieć komórkowa Play zmieniła swój adres (domenę)  – na jaką? Z pewnoś­cią można powiedzieć, że na prost­sza i łatwiejszą.

Sony Ericsson Xperia Play w reklamie sieci Play

Dodano: 06.05.2011 Kategorie: Android, Newsy, Operatorzy, Sony Ericsson, Video Tagi:

Sony Ericsson Xperia Play commercial in TV

O dostęp­ności tele­fonu Sony Eric­s­son Xpe­ria Play w sieci komórkowej Play pisałem już trzy tygod­nie temu. Teraz trwa akcja pro­mo­cyjna tego właśnie mod­elu. Z racji na to, że sieć Play jest skierowana głównie do młodych ludzi, smart­fon ten stał się ważną częś­cią port­fo­lio Play’a między innymi z racji na swoje rozry­wkowe pochodzenie.

T-Mobile kpi sobie ze ślubu księcia Williama [video]

Dodano: 23.04.2011 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Operatorzy, Video

Sieć T-Mobile w Wielkiej Bry­tanii nie mogła prze­jść obo­jęt­nie wobec zain­tere­sowa­nia ślubem księ­cia Williama i Kate. Twórcy powyższego spotu reklam­owego postanow­ili w komiczny sposób przed­stawić to, czym żyje cała Anglia — chyba im się udało.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002