Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym polega dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książka kon­tak­tów zostaje zin­te­growana ze zna­jomymi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jakiś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­lają się infor­ma­cje o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

Google Goggles – test na Motoroli Droid

Dodano: 09.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , , ,

google-goggles-motorola-droid

Google Gog­gles to nowa wyszuki­warka (obrazkowa wyszuki­warka), która została przed­staw­iona przeze mnie w dniu wczo­ra­jszym. Oczy­wiś­cie w świecie nowych tech­nologii nic nie czeka dni lub miesięcy by mogło być testowane. Podob­nie jest z nową wyszuki­warką Google Gog­gles, która została przetestowana na tele­fonie Motorola Droid.

Aplikacje JAVA: GymLog — darmowa siłownia w telefonie

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , , , ,

gymlog-java-app-01gymlog-java-app-02

Gym­Log to dar­mowa aplikacja JAVA na tele­fony komórkowe służąca, jako asys­tent ćwiczeń siłowych. Jed­nym słowem Gym­Log to Twój spowied­nik wykony­wanych ćwiczeń z uwzględ­nie­niem ilości serii, ciężaru, rodzaju ćwiczenia itp. Pon­adto Gym­Log opisuje zarówno graficznie, jak i tek­stowo ponad 80 zestawów ćwiczeń.

To proste narzędzie do zapisy­wa­nia naszych statystyk oraz możli­wość podglądu naszych wyników, a także przenoszenia ich do sieci, Face­booka czy też Excela. Z pomocą Gym­Log dowiemy się także jakie ćwiczenia są najbardziej efek­ty­wne dla danej par­tii mięśni.

Aplikacja współpracuje z więk­szoś­cią tele­fonów komórkowych, poniżej zna­jdziesz pełną listę tele­fonów Nokia, oraz ściąg­niesz aplikację.

Twitter — nowy design strony dla telefonów komórkowych

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi:

twitter-mobile

Twit­ter od dnia wczo­ra­jszego udostęp­nił nową odsłonę swo­jej strony inter­ne­towej dla tele­fonów komórkowych. Oczy­wiś­cie chodzi o twit­tera z którego możemy korzys­tać poprzez stronę www, nie zaś poprzez aplikację. Nową odsłonę Twit­tera może­cie zobaczyć pod tym adresem: mobile.twitter.com.

źródło: Twit­ter

Motorola Droid — kolejna reklamowa odsłona

Dodano: 02.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

motorola-droid-commercial

Motorola Droid to tele­fon, który już od dłuższego czasu jest na ustach wielu znaw­ców tem­atyki GSM. Niewąt­pli­wie ma to być pogromca iPhone’a i Nokii — co z tego wyjdzie okaże się w najbliższym cza­sie. Droid z pewnoś­cią zasługuje na miano tele­fonu o szczegól­nych para­me­trach a dodatkowa otoczka “super tele­fonu” nakrę­cana przez zachod­nie media z pewnoś­cią pomogą mu w dojś­ciu do celu. Zobaczmy co Motorola Droid potrafi, a czego nie:) .

Motorola Droid w odrzutowej reklamie

Dodano: 05.11.2009 Kategorie: Motorola, Newsy, Video Tagi: ,


W prze­ci­wieńst­wie do reklamy tele­fonu Sony Eric­s­son XPERIA X10, Motorola Droid przed­stawia się w reklamie niezwykle ciekawie i z polotem. To czego zabrakło w spocie X10, z pewnoś­cią nie zabrakło w reklamie Motoroli Droid — ciekawa, szy­bka i atrak­cyjnie ukazu­jąca swój nowy pro­jekt. Zresztą zobacz­cie sami :)

Motorola Droid vs. iPhone 3GS — porównanie

Dodano: 05.11.2009 Kategorie: iPhone, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

Motorola-Droid-Vs-iPhone-3GS

Autorzy strony tech­nobuf­falo zaprezen­towali dosyć obsz­erne porów­nanie tele­fonów: Motorola Droid kon­tra iPhone 3GS. Jak dobrze wiemy najnowsza Motorola wyposażona jest w sys­tem Android 2. Porów­nano takie para­me­try, jak: przeglą­darkę inter­ne­tową, szy­bkość, GPS, szy­bkość pisa­nia, szy­bkość porusza­nia się po tele­fonie. Zobacz jak Motorola Droid staje oko w oko z potężnym iPhonem 3GS. A zwycięzcą jest…

Motorola Droid z systemem Android 2 (video)

Dodano: 30.10.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

Motorola-Droid-Android-2.0

Oto jedno z pier­wszych video pokazu­ją­cych na żywo tele­fon Motorola Droid. Model ten jako pier­wszy został wyposażony w odświeżony sys­tem – Android 2. Motorola Droid A855 to tele­fon skon­struowany dla amerykańskiej sieci Ver­i­zon Wire­less. Określany jest mianem „nowego iPhone’a”. który ma zre­wolucjoni­zować rynek tele­fonii komórkowej – czy tak się właśnie stanie? Dowiemy się tego już niedługo. Oto specy­fikacja Motoroli Droid – piękny i duży wyświ­et­lacz dotykowy 3,7 cala, aparat fotograficzny 5 megapik­sela, slot kart pamięci MicroS­D­DHC, GPS oraz WiFi.

Poniżej został umieszc­zony pier­wszy filmik prezen­tu­jący tele­fon Motorla Droid z sys­te­mem Android 2.

Motorola W7 — nadchodzi król brzydoty

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Motorola, Zapowiedzi Tagi:

motorola-w7

Motorola W7 to jak na razie tele­fon– kon­cepcja, który ma być wprowad­zony na rynek w najbliższym cza­sie. Pomimo tego, same zdję­cia nie zachę­cają do kupna tego mod­elu, a wręcz odpy­chają swą brzy­dotą. Motorola W7 to jeden z gorszych mod­eli wydanych przez tą firmę — nieciekawe ksz­tałty połąc­zone z jeszcze gorszą kolorystyką — czy­taj — Motorola W7.

Docelowo tele­fon ma być kierowany do sportow­ców, ale wąt­pie by któryś ze sportow­ców chci­ałby się prze­nieść chodzi z Motoroli serii V do Motoroli W7, chyba, że Otylia Jędrze­jczak, bo tele­fon jest wodoo­d­porny.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002