Mozilla Firefox RC1 dla Maemo 5 (Nokia N900, N810) — do pobrania

Dodano: 04.01.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Mozilla-Firefox-RC1-Nokia-N900-Maemo

Jesteś szczęśli­wym posi­adaczem tabletu Nokia N900 lub Nokia N810? Mozilla Fire­fox przy­go­towała dla Ciebie niespodziankę – aktu­al­iza­cję swo­jej przeglą­darki – Mozilla Fire­fox RC1 (Release Can­di­date 1).

Najlepszy telefon i najlepsza usługa według użytkowników Nokii w 2009 roku

Dodano: 30.12.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Opinie, testy Tagi: ,

best-mobile-phone-2009

Nokia Con­ver­sa­tions, który to ser­wis jest ofic­jal­nym blo­giem tech­nicznym Nokii przeprowadził ciekawą anki­etę wśród użytkown­ików tele­fonów Nokia. Czytel­nicy mieli wybrać najlep­szy pro­dukt (model tele­fonu), który wyszedł w 2009 roku oraz najlep­szą usługę, jaką firma Nokia sprezen­towała swoim użytkown­ikom w 2009 roku. Wyniki są bardzo ciekawe i możesz przeczy­tać je w dal­szej części newsa.

Nokia N900 — wysokiej jakości zdjęcia

Dodano: 29.12.2009 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia Tagi: , , ,

nokia-n900-photos-02

Oto gale­ria zdjęć tele­fonu Nokia N900. Zdję­cia wysok­iej jakości, wyko­nane przez por­tal fony.sk. Zapraszam do oglą­da­nia wysok­iej jakości zdjęć tele­fonu Nokia N900.

Nokia N900 to urządze­nie wyposażone w sys­tem Maemo 5 (Linux). Tele­fon posi­ada duży wyświ­et­lacz 16 mln kolorów, o przekąt­nej 800x480 (3,5 cala). Oczy­wiś­cie sam wyświ­et­lacz jest dotykowy, oprócz dotykowego pan­elu twórcy nie zapom­nieli także o wysuwanej klaw­iaturze typu QWERTY. Aparat foto to kam­era 5 megapik­sela z optyką Carl Zeiss oraz 3x zoom’em cyfrowym i pod­wójną lampą typu LED. Tele­fon posi­ada wyjś­cie TV-OUT dzięki czemu można oglą­dać zdję­cie bezpośred­nio na ekranie telewiz­ora. Pon­adto Nokia N900 umożli­wia oglą­danie filmów zapisanych w foma­cie XviD i DivX, a także posi­ada GPS wraz funkcją AGPS i cyfrowym kom­pasem; radio FM z RDS’em; WiFi; czyt­nik doku­men­tów Office i PDF; pamięć wewnętrzna 32GB z możli­woś­cią rozsz­erzenia o kole­jne 16GB.

Zdję­cia — Nokia N900

Rozkręć swoją Nokie N900

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-disassembly

Jeśli jesteś już w posi­ada­niu tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo i niezbyt jesteś zad­owolony z zakupu poniższe video przed­stawi Ci jak zde­mon­tować Nokię N900. Czy jest to przy­datny filmik — z pewnoś­cią w prak­tyce mało kogo zain­tere­suje, lecz jest to duża cieka­wostka, zwłaszcza jeśli spo­jrzymy na to z ilu części składa się taka zabawka.

Twitter — nowy design strony dla telefonów komórkowych

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi:

twitter-mobile

Twit­ter od dnia wczo­ra­jszego udostęp­nił nową odsłonę swo­jej strony inter­ne­towej dla tele­fonów komórkowych. Oczy­wiś­cie chodzi o twit­tera z którego możemy korzys­tać poprzez stronę www, nie zaś poprzez aplikację. Nową odsłonę Twit­tera może­cie zobaczyć pod tym adresem: mobile.twitter.com.

źródło: Twit­ter

Nokia N900: prezentacja funkcji TV-OUT

Dodano: 29.11.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Nokia_N900-pictures

Tablet Nokia N900 to nie tylko duże możli­wości sys­temu Maemo 5, ale także ciekawe rozwiąza­nia tech­niczne — jak choćby funkcja TV-OUT, która pozwala wyświ­et­lać to, co mamy na ekranie naszego mon­i­tora w tele­fonie. Choć sama funkcja nie jest wielką innowacją i bywała już wyko­rzys­tana w Noki­ach to chyba jed­nak warto zobaczyć sys­tem Maemo 5 z bliska. Należy przyz­nać, że różni się znacznie od Sym­biana zarówno V3, jaki i V5. Video dostępne jest w dal­szej części posta.

Nokia N900 — test baterii

Dodano: 26.11.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

Tablet Nokia N900 to nie tylko urządze­nie z którego możemy swo­bod­nie dzwonić i przeglą­dać Inter­net. Nokia N900 została wyposażona także w porządną baterię o pojem­ności 1320 mAh. Taka bate­ria wystar­cza na zro­bi­e­nie 213 zdjęć, z których później możemy stworzyć prezen­tację na YouTube — tak jak ta powyżej. A ile pro­cent baterii zostanie Nam po zro­bi­e­niu takiej ilości zdjęć — zobacz­cie sami — odpowiedź w końcówce nagra­nia video.

Nokia N900 — pierwsze wrażenia

Dodano: 09.11.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia-N900-Maemo

Panowie z MobileNoki­aTalk postanow­ili pochwalić się swoimi pier­wszymi wraże­ni­ami na temat tabletu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo 5. Video przed­stawia się nieco ama­torsko, ale warto spo­jrzeć co przed­stawia sobą Nokia N900. Zobacz­cie sami w dal­szej części posta.

Nokia N900 z Windowsem 3.11

Dodano: 27.10.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

nokia-n900-windows

Poniższe video przed­stawia uru­chomiony Win­dows 3.11 na tele­fonie Nokia N900 (w Dos­box). Przy­pomne tylko, że tablet Nokia N900 stan­dar­d­owow wyposażony jest w najnowszy sys­tem Maemo.

Video, jak zwykle można obe­jrzeć w dal­szej części posta.

Nokia N900 — wysokiej jakości zdjęcia

Dodano: 27.10.2009 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia Tagi: , ,

nokia-n900-28

nokia-n900-06

Zdję­cia tabletu Nokia N900. Poniżej zna­jdziecie obsz­erną galerię zdjęć najnowszego tabletu fińskiego pro­du­centa — Nokia N900, o której pisałem już oczy­wiś­cie wcześniej. Wygląd nowego urządzenia jest bardzo ciekawy, warto więc zobaczyć ją z bliska (w dal­szej części posta).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002