Video: Nokia Lumia 1520 vs LG G Flex

Dodano: 21.12.2013 Kategorie: Android, LG, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

swiezak

Nokia Lumia 1520 i LG G Flex to dwa bard­zo odmi­enne tableto­fony. Który z nich prezen­tu­je się lep­iej w bezpośred­nim porów­na­niu?

Przeciek: LG pracuje nad pomniejszoną wersją G2 Mini z ekranem… 4,7″

Dodano: 11.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

lg-g2-phone-top-back-camera-650x0

Smart­fony robią się coraz więk­sze, co wyda­je się być bezsen­sowne. Kole­jne granice absur­du przekracza LG, który już wkrótce być może zaprezen­tu­je wer­sję Mini mod­elu G2 wielkoś­ci… flagow­ców z ubiegłego roku.

Tablet LG Nexus 8 już w drodze

Dodano: 09.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

LG-V510-Nexus-8

Rodz­i­na urządzeń Nexus wkrótce znowu się rozrośnie . LG pracu­je nad nowym tabletem, który otrzy­ma nazwę LG Nexus 8.

Do 2018 roku 40% smartfonów LG będzie miało elastyczne wyświetlacze

Dodano: 04.12.2013 Kategorie: LG, Newsy Tagi: ,

lg-flexible-display-oled

LG nie zamierza skończyć na jed­nym smart­fonie wyposażonym w zakrzy­wiony ekran. Kore­ańczy­cy dos­zli do wniosku, że już za kil­ka lat niemal połowa ich mobil­nych urządzeń otrzy­ma elasty­czne wyświ­et­lacze.

LG pracuje nad dwoma własnymi układami SoC

Dodano: 22.11.2013 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

LG-logo-3

LG w bliżej nieokreślonej przyszłoś­ci może zaskoczyć nas prezen­tacją włas­nych układów SoC. Mówi się, że jako pier­wsze będą dwie jed­nos­t­ki: jed­na cztero- i jed­na ośmiordzeniowa.

Video: LG G Flex jest odporny na wyginanie

Dodano: 05.11.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: ,

CSC_0034_large_verge_medium_landscape

Zami­ast bez­piecznie mówić o LG G Flek­sie że jest wygię­ty, wiele osób określa go jako elasty­cznego. Moż­na by uważać to za błąd, gdyż słowo elasty­czny wskazu­je na to, że moż­na go spoko­jnie wygi­nać według naszego widz­imisię. Co ciekawe, okazu­je się, że po częś­ci jest to praw­da…

Nexus 5 oficjalnie zaprezentowany — Godny następca Nexusa 4

Dodano: 01.11.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

nexus-5_2720035b

Oto Nexus 5 — najnowsze dzieło pow­stałe dzię­ki współpra­cy Google’a i LG. Jest on wyposażony w now­iutkiego Androi­da 4.4 KitKat, bard­zo szy­b­ki pro­ce­sor Snap­drag­on 800 i — nieste­ty — słabej jakoś­ci obu­dowę.

LG G Flex z zakrzywionym ekranem i funkcją samoregeneracji debiutuje w Korei

Dodano: 28.10.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

LG_G_Flex-4_verge_super_wide

LG G Flex został właśnie ofic­jal­nie przed­staw­iony i już ter­az wiem, że mamy do czynienia z bard­zo ciekawym smart­fonem. Nie dość, że posi­a­da wygię­ty wyświ­et­lacz, to jeszcze potrafi leczyć swój pancerz. O czym mówię? Już wyjaś­ni­am.

Zakrzywiony LG już w przyszłym miesiącu

Dodano: 14.10.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

lggflex3_verge_super_wide

Sam­sung ostat­ni wypuś­cił bard­zo niety­powego smart­fona, jakim jest Galaxy Round. Jego niezwykłość pole­ga na zas­tosowa­niu wygiętego, wklęsłego wyświ­et­lacza. LG już wkrótce pokaże mod­el G Flex będą­cy odpowiedz­ią na to urządze­nie.

Siedmiominutowy filmik przedstawiający Nexusa 5 i Androida 4.4

Dodano: 13.10.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Screen-Shot-2013-10-12-at-1.21.00-PM-650x410

Nexusa 5 i dzi­ała­jącego na nim Androi­da 4.4 mogliśmy już ujrzeć wielokrot­nie. Ter­az jed­nak w Internecie pojaw­ił się mate­ri­ał ukazu­ją­cy ten duet na długim filmiku nagranym w bard­zo dobrej jakoś­ci.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002