LG G Flex otrzyma zdolność nagrywania filmów 4K wraz z aktualizacją

Dodano: 04.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

g flex

LG G Flex nie posi­a­da funkcji nagry­wa­nia filmów 4K. Wkrótce to może się zmienić za sprawą aktu­al­iza­cji systemowej.Oczywiście, jest to powód do szczęś­cia, ale czy nie moż­na było tak od razu?

Video: LG pokazuje, że aktualizacje mają wpływ na szybkość smartfona

Dodano: 22.02.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , ,

jbkk

LG zaprezen­towało filmik, w którym udowad­nia, że po zaak­tu­al­i­zowa­niu LG G2 do Androi­da 4.4 KitKat moż­na zyskać na szy­bkoś­ci dzi­ała­nia. Aby się o tym przekon­ać, uży­to dwóch G2 oraz aparatu wykonu­jącego filmy w try­bie slow motion.

LG G Pro 2 oficjalnie zaprezentowany — naprawdę udany tabletofon

Dodano: 13.02.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

lg-g-pro-2-official-announcement

LG przed­staw­iło światu swój kole­jny mod­el z najwyższej pół­ki. LG G Pro 2 to z pewnoś­cią jeden z najbardziej intere­su­ją­cych smart­fonów ostat­nich miesię­cy.

Nexus 5 od teraz dostępny w czerwonym kolorze

Dodano: 05.02.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

akai

Jeśli podoba­ją się Wam smart­fony w rzu­ca­ją­cych się w oczy kolorach, powin­niś­cie zain­tere­sować się nową wer­sją kolorysty­czną Nexusa 5. Od ter­az ten mod­el jest dostęp­ny w czer­wonej obu­dowie.

 

LG G Pro 2 z przyciskami z tyłu obudowy pozuje do zdjęć

Dodano: 29.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

pro2

LG wkrótce ma pokazać swo­jego nowego flagow­ca, mod­el G Pro 2. Niespodzian­ki tym razem nie będzie, gdyż do sieci prze­dostały się dwa zdję­cia przed­staw­ia­jące jego wygląd.

LG Nexus 5 otrzyma nowe kolory

Dodano: 24.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

nexus-5-red

Obec­nie LG Nexus 5 dostęp­ny jest wyłącznie w dwóch odmi­anach kolorysty­cznych: czarnej i białej. Wkrótce to może się zmienić, a dowo­dem na to jest zdję­cie przed­staw­ia­jące tego smart­fona w czer­wieni.

Następca LG G2 będzie mieć premierę w maju?

Dodano: 18.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

2013 Consumer Electronics Show Highlights Newest Technology

LG G3, czyli następ­ca LG G2 oraz konkurent nad­chodzącego Sam­sun­ga Galaxy S5 ma zostać ofic­jal­nie zaprezen­towany 17 maja — infor­mu­ją kore­ańskie media.

Oficjalna premiera LG Nexusa 5 w Polsce

Dodano: 09.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

Google-Nexus-5

LG Nexus 5, czyli jeden z naj­goręt­szych smart­fonów ubiegłego roku ofic­jal­nie zade­bi­u­tował w naszym kra­ju. Wresz­cie będzie go moż­na bezprob­le­mowo nabyć u pol­s­kich oper­a­torów i w sklepach elek­tron­icznych.

LG wprowadzi funkcję Knock dla smartfonów z rodziny L II

Dodano: 29.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

lg_knock20131227165847028

Knock to funkc­ja, która pozwala na blokowanie i odblokowywanie ekranu smart­fona poprzez dwukrotne puknię­cie pal­cem. Po raz pier­wszy została wyko­rzys­tana w mod­elu G2, lecz ter­az będą mogli się nią nacieszyć także posi­adacze tańszych urządzeń.

LG G2 sprzedaje się poniżej oczekiwań. Winowajcą jest… LG Nexus 5

Dodano: 27.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

LG2 lead

LG G2 to obec­nie jed­no z najlep­szych i naj­moc­niejszych urządzeń mobil­nych na rynku. To jed­nak nie wystar­czyło, by odno­tować tak wysoką sprzedaż, jak na to lic­zono.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002